מכרות הפחם והמסע הקיומי בתוכם אל האור

ארנה גולן על ספרו החדש, הרביעי, של יאיר בן-חיים ״מכרות הפחם״.