כיצד להיעשות סופר מקורי תוך שלושה ימים מאת לודוויג ברנה

אבי גולדברג כותב על לודוויג ברנה, שהסביר עוד ב 1823 כיצד להפוך לסופר בשלושה ימים.