הבריחה מן הסטריאוטיפ: הפרוזה של אשר ברש

רן יגיל על גדולתו של הסופר אשר ברש שלא הוערך נכונה בזמנו.