המתת חסד ב”בית טיבו” בתחילת המאה העשרים – רופא בכיר ואחיו הצעיר מבצעים המתת חסד באב גוסס

ד״ר יצחק מלר על הרפואה באפוס ״בית טיבו״ ועל ההתחבטות המוסרית בנושא המתת חסד. ובסופו של דבר את המסקנה האישית שלו כרופא שהתמחה במחלות סופניות.