תחרות סיפורי אימה קצרים “פו 2023”

תחרות סיפורי אימה קצרים בעברית ״פו 2023״, בהשראת סיפוריו של אדגר אלן פו. מיועדת לבני נוער. נושאת פרסים. הגשה הוארכה עד 1 במאי 2023.