צוואתו הכנענית של א”ב יהושע ברומן “המנהרה”

יוסף אורן על תפיסתו המדינית של א.ב.יהושע וכיצד השתנתה מהציונות הקלאסית לגרסה של הכנעניות במובן של מדינה אחת בין הים לירדן.