פנחס שדה – אמן הכתיבה הסנטימנטלית

יוסף אורן סוקר את יצירתו של פנחס שדה ואת השקפתו הדתית המיוחדת שהתבטאה בה.