מי היה מגלה “דרך בורמה”? השוואה דיון וניתוח של הגירסאות השונות

מחקר מדוקדק בדק לראשונה את כל הגירסאות השונות הקיימות על מי גילה את דרך בורמה, הדרך שהביאה לפריצת המצור על ירושלים, הצלתה והצלת אלפי הנצורים שבתוכה, ולמעשה להכרעה במלחמת העצמאות. מי שגילה את דרך בורמה ברגע הנכון, הבין את חשיבותה כדרך שבה יוכלו לעבור שיירות לירושלים, ודיווח על כך לרשויות, ביצע את אחת הפעולות המכריעות ביותר בתולדות מלחמת העצמאות. אבל מי זה היה? ישנן כמה גרסאות לגבי הגילוי.