משבר זהות בצל מלחמת רוסיה -אוקראינה

אילנה גורודיסקי מתארת את תחושותיה הקשות ואת משבר הזהות שנוצר בקרב רבים מעולי העלייה “הרוסית” שחלקם עלו מאוקראינה כתוצאה ממלחמת רוסיה אוקראינה.