המלחמה באוקראינה: כמה הערות על מלחמה שכולם מפסידים בה

חיים מזר מהרהר על מלחמת רוסיה אוקראינה ועל דרכי התמודדות אפשריות, גם של ישראל.