לוח וגיר: שירי זמר על בית הספר

לציון פתיחת שנת הלימודים, שכפי שברור לכולנו הולכת להיות מסובכת ביותר, הנה מאמר גדול על שירי זמר שעוסקים בבתי הספר ובדמויות המורים.