שנת 71 לספירה: שיר פוליטי עברי במקור ובתרגומים לאנגלית

מאיר ויזלטיר בשיר פוליטי אקטואלי אז ועכשיו על חורבן בית שני ומצדה.