מאבקם של הצלבנים עם היהודי הנצחי: מאמר על הסיפור ‘עד מוות’ של עמוס עוז לזכרו ולרגל מלאת חמישים שנה לפרסום הסיפור

אלי אשד מנתח את סיפורו המפורסם של עמוס עוז ‘עד מוות’, אחד מסיפורי האימה הגדולים ביותר בספרות העולמית כולה