הרהורים על רצינותם של שר חינוך ושל משורר: מאת מאיר ויזלטיר ומאת עמיר סגל

עמיר סגל בודק את יחסו של המשורר מאיר וזילטייר למשורר יהודה עמיחי כפי שהוא משתקף בשיר שליחו לא נס ‘הרהורים על רצינותו של שר החינוך’