האם הצבא המצרי מתכונן למאבק עם אתיופיה? -אליהו דקל

אתיופיה מהווה היום איום גובר על מצרים כתוצאה מסכר שהיא בונה על הנילוס שעלול לחסום את מימיו למצרים .האם זוהי הסיבה האמיתית להתחמשות המואצת של הצבא המצרי ? או שיש סיבה אחרת ?