טאליבן עם כיפות  ו/או חונטה של שטריימאלים

                                           חיים מזר

לאחרונה התעורר מחדש נושא לימודי הליבה בבתי הספר החרדיים. בבתי ספר אלה מסרבים בכל תוקף ללמד מקצועות אלה בטענה שלימודים אלה יסיטו את התלמידים מיהדותם ויוציאו אותם לתרבות רעה. יש להניח שהסיבות לכך הן פוליטיות. ברגע שבני הדור הצעיר יתחילו לשאול שאלות ולגלות ענין במה שנעשה בארץ ובעולם, קיימת סבירות יותר מגבוהה  שהסמכות של מנהיגיהם הרוחניים בפרט הרבנים תתערער. מבחינתם תהיה  פריצת גדרות והם יאבדו את  מעמדם כמנהיגי הדור. לא יהיה בהם יותר צורך. למען גישתם יצאו למלחמת חורמה,  גם אם הדור שהם  מגדלים יישאר בבורותו. אין הם מבינים ולא רוצים להבין  שאפשר להיות אדם מאמין ואפילו חרדי ובו בזמן להיות בעל השכלה רחבה.

גדולי היהדות היו בעלי השכלה כללית רחבה, הרמב”ם הכיר את כתביו של אריסטו והיה רופא במקצועו. האם זה פגם במשהו ביהדותו?  הגאון מווילנה ידע מתמטיקה והיה בקי באסטרונומיה. האם זה פגם במשהו ביהדותו? הרבי מלובביץ’ היה מהנדס חשמל. את השכלתו ההנדסית רכש בסורבון. האם זה פגם במשהו ביהדותו? חבר הכנסת הרשקוביץ הוא גם רב וגם פרופסור למתמטיקה. האם זה פגם במה שהוא ביהדותו? הרב סולובייציק והראי”ה הרב קוק, שניהם היו בקיאים בפילוסופיה כללית. האם זה פגם במה שהוא ביהדותם? לישעיהו ליבוביץ היו שבעה דוקטורטים האם זה פגם במשהו ביהדותו? יוסף בורג ממוביליה של המפד”ל היה בעל תואר ד”ר. האם פגם במה שהוא ביהדותו? מבקר המדינה הראשון ד”ר נבנצאל היה איש אגודת ישראל, האם זה פגם במשהו ביהדותו? ובוגרי הישיבות עצמם- בקהילה החרדית בניו-יורק, עם סיום הלימודים בישיבות, יוצאים לעבוד ובעידודם של הרבנים.

אם נלך אחורה בזמן למשל לסעדיה גאון, קרוב לוודאי שהוא היה נפסל כיהודי על ידי הקהילות החרדיות, מכיון שלשיטתן הוא היה נדרש לעבור גיור כהלכתו ולחומרה. ומה לגבי המשיח? קרוב לוודאי כשיגיע משיח בן דוד הוא לא יתקבל כיהודי .הוא יצטרך לעבור גיור כהלכתו וגם כן לחומרה. ייבדק גם שהחמור עליו  ירכב צבע עורו אכן לבן, שאם לא כן  משיח צדקנו ידחה על הסף.

כאשר הוקמה ש”ס והיא החלה לצבור עוצמה, הוקמה רשת בתי הספר שלה “אל המעין”. במהדורת חדשות בטלוויזיה בטלביזיה  רואיין  אחד המורים כאשר נשאל מה יצא מהתלמידים  כשיסיימו  את לימודיהם. תשובתו היתה מוהלים ושוחטים. צא ולמד מה לא רצו? גדולים בתורה. בשנות השמונים, בעקבות פטירתו של אחד האדמו”רים של הקהילה החרדית בבני ברק, אחד מבני הקהילה גם כן בראיון טלוויזיוני, אמר כי לא יהיה מי שיחשוב בשבילם. ובימינו, בזמן המהומות בבית שמש, עיתונאי מערוץ 10 ולפי לבושו ראו שהוא אורתודוקסי- בחור מזוקן וחובש כיפה שחורה, ראיין את אחד ממנהיגי הקהילה, אותו  מנהיג אמר לעיתונאי שאינו  יהודי מכיון שאינו מקיים מצוות על פי שולחן  ערוך. מהיכן ידע  שהעיתונאי אינו מקיים מצוות אלה. העיתונאי נשאר פעור פה. הוא היה המום ולא ידע מה להגיד. פן נוסף הנוגע לענייננו  הוא יחסם של תלמידיה של .כל ישיבה  לתלמידיהן של ישיבות אחרות. נראה שהם שונאים אחד את השני יותר מאשר הם שונאים את החילוניים. כל ישיבה חושבת שהאמת כולה נמצאת בידיה. כל-דרך חשיבתן של הקהילות החרדיות מזכירה את החד -שיח בספרו של ג’ורג’ אורוול “1984” . חברה  השוללת לימודי ליבה סופה להתנוון. דבר אחד שכחו קהילות אלה, את הסיפור על רבי הילל. כאשר בא אליו אדם  להתגייר, שאל את הרב מה עליו לעשות על מנת להיות יהודי. ענה לו רבי הילל: “מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. זה כלל גדול בתורה”. את אותו רוחב לב והבנה לנפש האדם,  רבני קהילות אלה, חסרים.

חברי קהילות אלה ורבניהם לא מבינים דבר מאוד בסיסי. שום דת לא נשארת מונוליטית לאורך זמן. תמיד יהיה מי שישאל שאלות, מי שיפקפק באמיתות מקובלות ויציע דרכי התנהגות חדשות. זה מעבר ליכולתם להבין במה דברים אמורים, או שאינם רוצים להבין זאת. לפני כ-200 שנים היו מלחמות עולם בין התנועה החסידית שהחלה אז להתפתח לבין מי שלא היו מוכנים לקבל אותם קטגורית, המתנגדים. היום התנועה החסידית היא זרם בתוך היהדות.. איך נאמר אצל חז”ל? 70 פנים לתורה ועל ויכוח בין שני חכמים (איני זוכר את שמם)? נאמר אלה ואלה דברי אלוהים חיים. הרבה סובלנות והערכה כלפי בני הפלוגתא. את זאת הם לא רוצים לדעת. אז מה יש לנו כאן? טליבאן עם כיפות. אם לא תיעצר ההשתוללות שלהם המדינה עלולה להישלט על ידי חונטה של שטיירמאלים.

הדרך לעצור את מצעד הבורות והאיוולת הוא אחד וחד משמעי. כל יהודי שלא ישרת בצבא אלא אם כן זה נמנע ממנו מסיבות רפואיות ו/או לא יהיה באיזו שהיא מסגרת הכלולה בתוך סל השירות הלאומי וכל קהילה שלא תכניס את לימודי הליבה למוסדות החינוך שלה, אוטומטית תישלל מכל חברי הקהילה  האזרחות. באשר לחברי הכנסת, יש לחוקק חוק שעל פיו לא יבחר לכנסת אדם שאיננו בעל השכלה אקדמית. זה לא לכבודה של הכנסת שלחלק מהבאים ליטול חלק בהוויה הפוליטית אין השכלה כללית(עם זאת. חייבת איזו שהיא גמישות לגבי מועמדים שעשו משהו במדינה וכי רכשו את השכלתם בכוחות עצמם-אוטודידקטים)

אחד הכללים הבסיסיים באורח החיים הדמוקרטי שקיים הוא חופש ל… והחופש מ… החופש לבחור איזה תפישה חברתית או דתית שעל פיה רוצים לחיות ומנגד החופש מתפישה רעיונית או דתית. לכל חברה יש מוסכמות(נורמות) שהיא מאמצת לעצמה. מוסכמות אלה הם דבר חשוב ביותר מאחר וכל חברה קובעת לעצמה מה הגבולות שלה. מי נכלל באותה חברה ומי לא נכלל בה. מוסכמות אלה הן דבר דינמי מאחר ובמהלך השנים תפישות חברתיות ואפילו דתיות משתנות. מקורה של דינמיקה זו בכך שמה שתאם לחיים במאות קודמות לא מתאים למאות ה-20 וה-21. לספקנות ולחקירה המדעית אין שום קשר לאמונה דתית. יכול אדם להיות דתי וחוקר באחד מתחומי המדע השונים. דוגמה מובהקת לכך בארץ היא אוניברסיטת בר-אילן. ד”ר נבנצאל למשל  היה שייך לזרם הדתי האורטודוקסי של יהדות גרמניה במאה ה-19 שהיתה סובלנית כלפי מי שהיה שונה ממנה.

הבעיה טמונה בכך שסקטור מאוד מסוים במגזר הדתי מנסה לכפות את עצמו על החברה כולה ואין להתייחס לכך בשום סלחנות שהיא. התפשרות ולו הקלה ביותר תזמין עוד לחצים מצד אותם קיצונים. יש להילחם בכך בכל הכוח ללא שום התחשבות באילוצים פוליטיים. בטווח הארוך המחיר יהיה גדול מדי. אפס סובלנות כלפי כל אותם חוגים בקהילה הדתית הרואים עצמם כמצילי הדור.

אם נעשה השוואה בין הקהילות היהודיות בימי בית שני, יהדות ימי הביניים והיהדות המודרנית נראה שקהילות בני אותו דור, יהדותם היתה שונה מזו של בני קהילות בני דורות אחרים. לדוגמה יהדותם  של בני דורו של הרש”י  היתה תפישה אחרת מזו של יהדות אירופה במאה ה-19. זה לא חכם במיוחד להשתייך לבית שמאי. אחת הבעיות היא שהם מעוותים את המקרא. לשיטתם  קול באישה ערווה ומה מסופר על מרים אחות משה לאחר טביעת צבא מצרים בים סוף. היא יצאה בשירה. ובמחולות. האם גם במקרה זה  קול באישה ערווה? בני הקהילה החרדית לא משתתפים במפקד האוכלוסין מאחר ולטענתם זה נוגד לתפישה הדתית כפי שזה מצוין לשיטתם במקרא וקטגורית זה לא נכון. המקרא מוסר מספר מדויק של בני ישראל שיצאו את מצרים כ-60 ריבוא. עם חזרתם ארצה של גולי בבל בימי עזרא ונחמיה, נמסר גם כן מספר החוזרים. יתרה מכך הכתוב מדווח אפילו על בתי האב לשמותיהם. אי אפשר לתת את מספרם של קהילות שונות בלי לספור אותם. המקור לגישה זו הוא בימיו של דוד לך כאשר נתן הנביא אסר עליו לבצע מפקד, ערב יציאתו לאחת ממלחמותיו. הסיבה לכך היתה צבאית- אסטרטגית. למנוע מהצד השני לדעת את סדר הגודל של צבאו.

יש גם לעצור את ההשתוללות  שלהם בעניין הדרת נשים בכל אותם אוטובוסים למהדרין. במקרה הבא בו ינהגו כך, יש לעצור בצו מנהלי כל כניסה של רכב ציבורי לקהילות שלהם ומנגד להעמיד לרשותם חמורים שישמשו אותם בתור כלי תחבורה. מעניין איך יגיבו. במקרים מסוימים הם איימו שאם ימצאו לנכון יעזבו את הארץ. שיעשו זאת. התוצאה שמחוץ לגבולות המדינה לא תהיה להם ברירה והם יצטרכו לצאת לעבודה. לא תהיה בידם קופה של מדינה שאת עטיניה הפיננסיים יוכלו לחלוב. ובא לציון גואל.

3 תגובות

  1. איני בעניין של להכנס איתך לפולומוסים, רק שלאחרונה אני מסתובבת בכל מיני פקולטות שברור לי שרוב הלומדים בהם יצאו לשוק העבודה ויאלצו למצוא את עצמם כמובטלים. בין היתר מדובר בפקולטות נחשבות ביותר כמו משפטים או רפואה,
    כך שמה יצא מהם מוהלים או שוחטים,כך תהית והצעת עוד לחוקק חוק שיבזבז המון כסף לאנשים טובים שיעשו תואר מיותר . ממה שאני רואה יש עודף לומדים, המון תקציבים מתבזבזים על תחזוקת בנינים ועוד, ורמת הלימודים בירידה כי המרצה צריך להתחשב במתקשים, במקום שתהיה שכבת לומדים דקה ואיכותית והשאר יתעסקו בעוד דברים, ולאו דוקא ישלימו תואר מיותר, או ילמדו תוך כדי תואר נושאים שאין להם קשר אליו כדי להשלים ולצבור נקודות, בקיצור כל כך הרבה זמן מתבזבז באקדמיה, כספים משוטטים שם בלי מטרה, תקציבים נשפכים, והשיח על החרדים מטשטש את הנעשה וזו בהחלט טכניקה לא רעה. אולי כבר עדיף כמו בקום המדינה לחדש את לימודי החקלאות לעודד יותר עבודת כפיים,ואז המשק ירויח יהיו פחות סינים, תאילנדים, המאמר קצת התפזר כמו התואר ולטעמי הלך לכיוונים בעייתים. ונראה לי קצת לא מדויק בלשון המעטה.
    בנוסף הוא חוזר ומנוסח כמו המון מאמרים אחרים שכבר קראתי כאילו כל העולם החרדי זו הדרת נשים, נשיכות כלבים ועוד.
    נדרשת חקירה מקיפה יותר. הרבה הצלחה.

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

ארבע × חמש =