יוצרי הגולם

מאמר זה פותח סדרה של מאמרים שיופיעו ב”יקום תרבות “ותעסוק ביוצרים שונים של האדם המלאכותי “הגולם ” במסורת ובאגדה היהודית.

..יש כל מיני סיפורים ביהדות על כל מיני רבנים וחכמים שיצרו אנשים מלאכותיים “גלמים ” באמצעות שימוש בספר “יצירה ” והשימוש באותיות האלף בית של השפה העברית. אולם אלו תמיד פורסמו רק מאות שנים לאחר מותם.

הבא ונמנה אותם

על אברהם אבינו מסופר שיצר אנשים בחרן

בניו של יעקב אבינו יצרו גלמים נקבות כנראה לשימושים מיניים ,( על פי הרב ישעיהו הורוביץ בספרו “שני לוחות הברית “)

ועל הנביא  ירמיהו ובנו בן סירא מסופר בטקסימי הביניים שהם יצרו גולם אדם מלאכותי אינטיליגנטי.

בתלמוד הבבלי מסופר  על החכם רבא בבל מהמאה הרביעית לספירה שיצר אדם ושלח אותו לידיד שפירק אותו לגורמים. מסופר ועל שני חכמים מהמאה השלישית לספירה שיצרו עגל .הסופר יעקב אורלנד חיבר על פרשיה זאת פואמה מעניינת בשם מעשה העגל.מסופר שם מה האמינות של סיפורים אלו היא ניחוש בלבד.

על המשורר שלמה אבן גבירול (1021 – 1058)שחי במאה ה-11 סופר שיצר גולם אישה מכאנית בסיפור שפורסם בידי יוסף שלמה דלמדיגו במאה ה-17 המחזאית יוספה אבן שושן יצרה מחזה מעניין על פי סיפור זה שגם ש”י עגנון יצר לו גירסה משלו. בסיפורו האניגמטי “עידו ועינם “.שלמה אבן גבירול הושפע בכתביו מספר היצירה ,אולם בשום מקום לא גילה עניין כלשהו בנושא הגלמים,שאינו קיים כמעט כלל אצל יהדות דרום אירופה. .

גם על המשורר אברהם אבן עזרא (1092 או 1093 – 1164 או 1167),) מסופר שעסק ביצירת גולם בפירוש פסודו סעדיה גאון לספר היצירה מצרפת כנראה מהמאה-13.בכתביו של אבן עזרא עצמו אין שום אינדיקציה שגילה איזה שהוא עניין בנושא יצירת גלמים אם כי עסק בספר היצירה.

על רבנו ת”ם נכדו של רש”י מסופר שעסק בעניין גם הוא עם אבן עזרא.

מסופר על החכם ריב”א שיצר גם הוא גולם  מי היה אותו ריב”א זה לא לגמרי ברור ,. ואולי היה זה כפי שמציע משה אידל רבי יצחק בן אברהם מדמפייר משלהי המאה ה-12.

על שמואל החסיד צאצא של משפחה של “בעלי שם ” ( דהיינו עוסקים בכישוף או מה שנקרא כיום “קבלה מעשית ” ) משפחת קלונימס , אביו של יהודה החסיד שחי במאה ה-12 סופר שיצר גולם כשומר ראש. אולם הסיפור הועלה על הכתב במאה ה-15. בנו של שמואל יהודה החסיד ,ותלמידו של יהודה אלעזר מוורמס ,אכן עסקו בנושא הגולם בכתביהם אולם בשום מקום לא הזכירו ששמואל עסק ביצירה מעשית של גלמים.

רבי אביגדור קרא ( מת 1439 ) לפי הספר “לבושי בדים של רבי ידידה יאה ויל . תלמיד של יוצר הקמיעות יונתן איבשיץ. .אביגדור קרא היה האדם הראשון שנקבר בבית הקברות היהודי של פראג.ואולי סיפור הגולם הבלתי ידוע לנו כיום שהיה עליו הועבר אל המהר”ל מפראג שהיה מפורסם הרבה יותר.

על ישראל בעל שם טוב ( 1698-1760) מייסד החסידות מסופר באגדה חסידית מאוחרת שיצר גולם.

סופר שהבעל שם טוב שהיה לו גולם שהיה משרתו בימי שבתו בכפר ופעם אחת ציוה הבעש”ט את הגולם למשוך עגלה בעטרן.הכוונה הייתה רק לצירי האופניים אך הגולם משך את העגלה כולה בעטרן. אז אמר הבעש”ט כי טוב לו שמש קטן מגולם גדול נתן בו את עיניו והפכו לגל של טיט.

עוד על הבעל שם טוב וסיפורי הגולם שלו קראו כאן.

יוצרי גלמים מאוחרים יותר וידועים הרבה פחות כללו את:

אברהם ראביצענקיר מתלמידי הבעל שם טוב שנינו יוסף קוטקובסקי, אב בית דין טשדעהרין מציין בהקדמה לספרו דרכי החיים :על שלחן ערוך אורח חיים ועליו שני ביאורים… מקור חיים, חלקי בחיים, האחד מציין מקור כל דין, והשני הערות וביאורים… בדברי ט”ז והמ”א ושו”ע בעל התניא… וגם חידושי דינים היוצאים מדבריהם ” ( ‫ פיעטרקוב : דפוס פ. בעלכאטאווסקי, וב’חר’ת’ ב’חיים’ [תרמ”ד] י1883 יצא לאור מחדש בדפוס צילום ברוקלין : י. פאשקעס, תשמ”א 1981 ) “שמעתי משער בשרי הרב הגאון דוד ז”ל אב בית דין ואסילקוב שאברהם הנ”ל היה תלמיד’ הבעש”ט .היה משמש בגולם לעת דחק וצורך גדול לתועלת הכלל .ורבי דו כאשר היה בבית אברהם הרבה שנים לאחר הסתלקותו ראו בבית הצדיק את הדפוס של הגולם אשר היה מונח בעלייה …”.

שמו של אברהם ראביצענקיר הזה אינו מופיע כלל בשום רשימה של תלמידי הבעש”ט הידועים ואילמלא איזכורו בידי נינו לא היה ידוע כלל.

יוצר הגולם האחרון הידוע היה הרב דוד יפה אב בית הדין של העיר דרוהיטשין מפולסיה במחוז גרודנו שברוסיה חי בערך בשנת 1800 וכמו סב סבו מחבר “בעל הלבושים”
עסק גם הוא בקבלה . ישנן שתי גרסאות של האגדה .גרסה אחת שבעל פה מספרת בכי בכל יום שישי היה רבי דוד יפה בורא גולם שתפקידו היה להביא מים לבית הכנסת הישן ולביתו של הרב ובמוצאי שבת נטל ממנו את רוח הקודש והשמידו .

האגדה שבכתב מספרת כי הגולם היה מעין גוי של שבת ובלילות שבת היה מבעיר אש בתנורים ואת ההוראה לכך היה מקבל כדין בערב שבת . פעם בגלל טעות קטנה בהוראה זאת גרם הגולם לדליקה ששרפה את כל העיירה. הרב דוד יפה שראה עצמו אחראי לדליקה ציווה לבניו לבל יעסקו ברבנות אלא במלאכה .צוואה שצאצאיו אמנם התעלמו ממנה נכדו רב יעקב שימש כרב בקוברין ורבי דוד יפה כדיין בקוברין.

עוד על סיפור הרב הדוד יפה והגולם קיראו כאן.

לאחר גולם זה אין יותר סיפורים על רבנים מאוחרים יותר שיוצרים גלמים. כל הסיפורים בנושא התמקדו מכאן ואילך בדמות של המהר”ל מפראג מהמאה ה-16שהפך ליוצר הגולם “האולטימטיבי”. זה שתמיד מזכירים כשהסיפור עולה.

אך צרה צרורה להיסטוריונים ברור שמהר”ל מפראג לא היה כל קשר ושום עניין מיוחד בנושא הגולם. סיפורים בדפוס על המהר”ל והגולם הופיעו רק משנות השלושים של המאה ה-19 ( מאוחר יותר מפרנקנשטיין של מרי שלי שהופיע ב-1818 ) אם כי ייתכן בהחלט שהם היו נפוצים בעל פה עוד קודם לכן מהמאה ה-18 ואולי לפני . אבל זה לא סביר. מאחר אין שום התייחסות לכך במקורות כתובים על חיי המהר”ל לפני שנות השלושים של המאה ה-19

כל הסיפורים שהובאו כאן למעלה סופרו על האישים הנידונים מאות שנים לאחר זמנם ואין למצוא להם שום רמז בכתביהם או בכתבי מקורבים אליהם שהיה להם עניין מיוחד בגלמים וביצירתם.

ישנם בהיסטוריה היהודית רק שני מקרים ידועים ולא יותר (!) של רב יהודי שסופר עליושיצר גולם קרוב לזמנו בידי בני משפחתו או תלמידיו הקרובים. עדות שהיא אמינה לעין ערוך יותר מזאת של סופרים אנונימיים שכתבו מאות שנים לאחר חיי הרב כמו שאירע בכל המקרים האחרים.

.בשני המקרים הבודדים האלו ישנה סבירות כל שהיא במקרה אחד ‘ וודאות במקרה השני שהאיש המדובר לפחות אכן התעניין ועסק בנושא הגולם במציאות ולא רק באגדה.

שני היוצרים שכן עסקו ברצינות בגולם, מעניין, נקראו בשם אחד ,אליהו.

הראשון הידוע הרבה פחות הוא :רבי אליהו בעל שם מחלם יוצר הגולם האחר של המאה ה-16 אותה ניתן להגדיר כתור הזהב של יצירת גלמים.

על הרב אליהו מחלם ועל הגולם שלו קיראו כאן.

השני שבהם הוא הגאון מוילנה רבי אליהו זלמן הגר”א שסיפר לתלמידו המפורסם חיים מוולוזי’ין .שהוא עסק ביצירת גולם . וזה הופך אותו לרב היחיד הידוע בתולדות היהדות שאישר בפני תלמיד שהוא עסק ביצירת גולם.

. והוא גם יוצר הגולם היחיד שאכן עסק בפירוש לספר היצירה הפירוש המפורט ביותר הקיים והחשוב מכולם. .. .

כך שיש סבירות גבוהה ביותר, למעשה ודאות ,שאין לגבי שום רב אחר , לגבי שום דמות אחרת של “יוצרי הגולם” , שאכן הנושא עיניין אותו.

על הגאון מוילנה כיוצר גולם קיראו כאן.

פואמה של אלי יונה על הגאון מוילנה והגולם 

אך על כל השמות האלו מאפיל “יוצר הגולם המפורסם מכל המהר”ל מפראג .האיש שמוזכר תמיד בהקשר לסיפור הגולם..

על כמה מיוצרי הגולם הנשכחים נדון במאמרים שיופיעו בקרוב.

הגולם והרב צייר איליה  סלניקוב

ראו עוד על הגולם ויוצריו השונים

גולם למניין

הגולם וגלגוליו בספרות ובקולנוע

מי יצר את הגולם של המהר”ל מפראג ?

הגאון מוילנה והגולם

5 תגובות

  1. הנושא מעניין וגם הדוגמאות, רק חבל (בעיניי) שיש טעויות כתיב רבות שהורסות את הרצף…
    לוחות הם שניים (“שתי לוחות הברית”).
    הבעש”ט רצה שהגולם ימשוח (בעטרן) או ימשוך (את העגלה).
    ויש עוד…

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

18 + 10 =