ארכיון תג: aerosols

מהם אירוסולים ומה חשיבותם לאנושות

ארוסולים, חלקיקים באטמוספירה, וחשיבותם לאקלים ולבריאות. הסבר כללי, ותוצאות מחקר בישראל. לקרוא את ההמשך