ארכיון תג: יצחק טבנקין

אילו פלשו הנאצים לארץ ישראל….

nazi palestine

השבוע לפני שבעים שנה הוכרע קרב אל אלמיין השלישי בין הבריטים והנאצים בניצחון הבריטים.

אבל מה היה קורה אילו הנאצים בפיקוד רומל היו מנצחים ? וממשיכים ממצרים לכבוש את ארץ ישראל ? במה היה הישוב העברי נאלץ לבחור אז בכדורי רעל או כדורי רובה? כניסה אל בין חומות הגטו, או התבצרות בבונקרים תוך ניהול מלחמת חורמה? האם המדרונות התלולים והחורש הטבעי שסביב חיפה היו יכולים להציל את החלום הציוני ואת הישוב היהודי מהשמדה במקרה כזה ? מנהיגי היישוב העברי נדרשו להכרעות קשות כאשר כוחותיו של רומל התקרבו לארץ ישראל, ועד היום חלוקים ההיסטוריונים בשאלה מה הוחלט שם, והאם באמת התקיימה תוכנית 'מצדה של הכרמל'. בשאלה אחת אין מחלוקת: אלמלא הובס רומל באל-עלמיין, בדיוק לפני שבעים שנה, הגרמנים היו פותחים במבצע להשמדת יהודי הארץ.

בכתבה זאת נעסוק בתוכניות של כל הצדדים לקראת אפשרות זאת ובאפשרויות של מה היה עלול לקרות במציאות כתוצאה מכיבוש נאצי של פלסטינה.
לקרוא את ההמשך