ארכיון תג: ילדים בסיכון

חסד :האבסורד שביוםיום -ביקורת הצגה מאת יואב איתמר

Hesed

ההצגה "חסד" החלה כפרויקט בעקבות מסמך תיעודי שנכתב על ידי גיא כהן, מנכ"ל תיאטרון נוצר, מדריך לשעבר בבית אל"י , בית המהווה מקלט זמני לילדים בסיכון שהוצאו מביתם בצו בית משפט.
יואב איתמר בחן את התוצאה.
לקרוא את ההמשך