ארכיון תג: יהודים קונסרבטיבים. התנועה הקונסרבטיבית

בין כלל ישראל ו"קרוב ישראל" לא-יהודים בבתי כנסת קונסרבטיביים (1982-2009)- אדם פרזיגר (עיבוד מקוצר)

conservative jews

רבים שמעו על התנועה הקונסרבטיבית ביהדות .אולם רק מעטים יודעים מה היא בדיוק .
להלן סקירה מפורטת על הזרם הקונסרביטיבי ביהדות. לקרוא את ההמשך