ארכיון תג: חיים כהן

פרשת כתובת יהואש -החלק השלישי :עברית קדומה או ישראלית עכשווית?

yoash2

האם לשון כתובת יהואש היא לשון "קדומה "אמיתית מהמאה התשיעית לפני הספירה? או שזאת "ישראלית "מודרנית?
הרבה תלוי בשאלה מה משמעות המילים "בדק בית " שיש הטוענים שאפשר להבינן רק כישראלית מודרנית.
ואולי בכלל לא? לקרוא את ההמשך