ארכיון תג: אקוודור

אקוודורי הכר עברית !

avituv sipurim from ecuador

זהו החלק השני בסדרת מאמרים העוסקת באקוודור ארץ באמריקה הדרומית,שהיא בגדר בלתי מוכרת במקומותינו ובנסיונותיו של הסופר ירון אביטוב להציג תרבות זאת לישראל מחד ולהציג את התרבות הישראלית העברית בפני האקוודורים מאידך גיסא. לקרוא את ההמשך