עדן של כוכבים קשים: מבחר שירים – בתיה מיכלביץ'

מבחר משיריה של בתיה מיכלביץ' לקרוא את ההמשך

קודם כול אומנות פוליטית / עמיר סגל

עמיר סגל שב לעסוק בהבדל בין אומנות פוליטית ושירה פוליטית ובין אומנות שאינה פוליטית. לטענתו אומנות פוליטית אינה נחותה לקרוא את ההמשך

יומו של הגאון מווילנה – פרק מתוך הספר "הגאון והרב" מאת זלמן שניאור

פרק מתוך הספר "הגאון והרב" מאת הסופר הידוע זלמן שניאור. הפרק עוסק באישיותו המיוחדת והשנויה במחלוקת – בלשון המעטה – של החכם היהודי המפורסם מהמאה ה־18, "הגאון מווילנה"

לרגל אירוע מיוחד ש"יקום תרבות" עורך על סופר זה לקרוא את ההמשך

שמונים שנה עם סופרמן וכוכב הלכת קריפטון

באפריל 2018 מלאו שמונים שנה להופעתו הראשונה של סופרמן, גיבור העל הראשון והמפורסם מכולם, תוצר ידיהם של שני יוצרים יהודים צעירים. מאז הפך סופרמן לדמות הידועה ביותר בעולם כולו. עמו התפרסם גם עולם הבית שלו, קריפטון. לרגל יום הולדת שמונים לסופרמן הנה לפניכם הסיפורים הראשונים על סופרמן ועולם הבית שלו לקרוא את ההמשך

???�?? ?�???� – ?�?�?�???�?� ?�?�???�?�???�?�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?�???�?Y

?z?�?�?? ?�?�???�?Y ?z?�???�?? ?�???�?�???�?�?�?? ?�???� ?�?�?� ?�?? ???�?� ?z?�?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?z???�?�?�?� ?�?????�?? ?�?�?�?? – ???�?? ?�???�, ?z?�?�???� ?z?�?�?Y "?�?�?�?�??" ???�?�?z?�?? ?�???�?� ?�?�?� ?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�???�?�?? לקרוא את ההמשך

???�???�?�?Y ???? ?�???�?� ???�?Y-?�?Y ???? ???????� ?�?�?�?? "???�?Y ?�???�?? ?????�?�?�"

?????�?�?Y ???? ?�???�?�???? ?�???�?� ???�?Y -?�?Y ???? ???????� "???�?Y ?�???�?? ?????�?�?�", ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?z?? ??..?�. ?�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ???? ???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?????� ?�?z?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�?? לקרוא את ההמשך

?�?�?�?? (???�?Y ?�???�?? ?????�?�?�) \ ?�???�?� ???�?Y ?�?Y

"?�?�?�??" ?z???? ?�???�?� ???�?Y ?�?Y, ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???� ?�?????? "???�?Y ?�???�?? ?????�?�?�", ???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ???s ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�???�?�?? ???�?? ?�???�?�?� לקרוא את ההמשך

?�???�???�?�?? ?�?�?????� ???? ?�?�?�?�??: ?z???�?? ?�?�?�?�???� ?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� \ ?????� ???�?�

?z???z?? ?z???? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�, ?�?????� ???�?? ?�???�???�?Y "?�??????" ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ???? ???�???�???� ?�?z?????�?�?� ?�?? ?????� ???�?� ?z?z???z?? ?�?�?�?????? ?�???�?? ???�?�?� ?�?z???? ???�?�??, ?�???�?? ?�?�?�???�, ?�???�?? ?�?�?�?z?�?Y ?�?? ?�?z?�?????�?�?� ?�?�?�?�?�?�??, ?z?�?�?� ?�???? ?�?z?� ?�?�???? ???? ?�???�???? ?�?�???�?�?� ?�???z?�???�?? ???�???�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?�?�?? לקרוא את ההמשך

?�?z???�?�?? ???�?�?� "?�?�?�?? ?????�?�??" ?????�?? ?�?�?�?�?? 14-13 ?�???�???�?? 2018

?�?z???�?�?? ???�?�?� "?�?�?�?? ?????�?�??" ?????�?? ?�?�?�?�?? 14-13 ?�???�???�?? 2018 – ?????? "?�?�?????� ?�?????�?? " , ?????? ?�?�???? ???�?�?? ?�?�?�???� "?�?z?�?� ?�-81 " ?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?� "?�???�?�?�??" ,?� ?�?z?�?�?? ?�?? ???�???�?�?? ?????�?? ?�?�?? ?�???�?z???�?? לקרוא את ההמשך

?z?�?�?z???� ?�?? ?�?�?� ???�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�???????� ?�?? ?z?�?�?? ?�?�???Y "?z???�?z???� ?�?? ?�?�?�"

?????�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�?�???? ?z???? ?????� ???�?� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?� ???�?�, ?�?�?z?�?? ?�???�???� ?�?�???? ?z?�?? ???�?? ???�???? ?z?�?�?�?�?? ???? ?????z?�?? "?�?�?�?�???�" ???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ???�?�?�?� ?�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?z???� ?z?�?�?? ?�?�???Y – ?????? ?�?�?�?z?�?? ?????� ?z?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?� ???�?�???�???� ?�-1988 ?????? ?�???�???? ?�???�?�?�?Y ?z???�???? ?z?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???? לקרוא את ההמשך