ארכיון מדור: תרבות

?????�???� ?�?? ?????? ???�?�???� (???�: ?�?????�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?????�?�?? ???????�?????�??)

???z?�?? ???�?? ?z?�?�?� ?�?�???�?�?�?? ???? ?z???z?? ?�?? ?????? ???�?�???� ?�???�???�?Y "?�??????", ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?????? ?�?�???�?�?�?�???�?�?�??: "?�?????�?�?? ?�???�???�?? ???�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?? ???????�?????�??", ?�???�???Y ???? ?�?�?�?s לקרוא את ההמשך

?�?�?�???????�?? a�� ?�???? ?�?�?�"???� ?�?�?? ?�?�?�?�???� ???? ?�?z?�?�???

?�?�?�?? ?�??-?????�???�?? ?�?�???� ?�???????� ?�?? ?�?z?�???�?� ?z???�?�, "?�?�?�???????�??", ?�?�?�?� ???? ???�?�?�?�?? ?z?????�?�?? לקרוא את ההמשך

???� ?z?� ?�???� ???z?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�???� ?�?????�???�?? ?�???�?? ?�?�???�???

?????� ???�?� ???? ???????� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�??, "???�?�?� ???�???�?? ?�???�?? ?�?�???�?? ?�?z?� ?�???� ?�?�?�?�?�???�???�?", ?�?�???�?s ?�?s ?z?�???�?� ?�???�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???� לקרוא את ההמשך

?�???� ???�?�, ?�???� ???�?? – ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�???�???�: ???? "?�?�?�???????�??"

?�???�?�???? ?�?�?� ???�???� ???�?�???? ???? ???????� ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?z?�???? ?z???�?�, "?�?�?�???????�??", ?�?�?�?�???? ???? ?�?z?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?� לקרוא את ההמשך

?�?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�?� ?�?�?� ?�???�?Y: ???�?�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?� ?�???�?�???�?�??, ?�?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?z?�

???�?�?�?� ?�?�?? ?�-1 ?�???�?�???�?�??, ?�?�?? ?�?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?z?� ?�?? ?�???�?�???� ?�?????�??-?�?�?z?�?�?????�??, ???�?�?�?�?? ???�?�?z?� ?z???? ?�???� ?�?�?�?Y, ?�?�?�?????z?� ?�?�?�?�???�?Y ???�???�?�?? ?�???�?�?? "?�?�?�?�?� ???�???�?�??" ?�-1950 ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?Y, ?�?????? ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?????�?? ???z?�?� ?�?z?�?s ?z???�?? ?�???�???� ?????�?� ?�?�?�??
לקרוא את ההמשך

"?�?�?�???�??" ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�???�???�?? ?�?�?z?�?? ???? ?�?� ?�?�???�?� ???�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�

?�-23 ?�???�???z?�?? 2017 ???z?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?z?� ?�???�???? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�???� ?�?? ?z?????�?? ?�?�?z?� "?�?�?�?�???�". ?�????, ???? ?�?� ???�???�?????�?�?Y ?�?�?�???�?�???�?�?� ?�?????�?�???�?� ?�?�?� ?????�?�?z?? ???� ???�?�?�?????�?? ?�?�?�???�. ?????�?�?�?�???�?� ?????� ?z?�?�?????�?? ???? ???�???? ???�???�?? ?z?�?�?????z?? ?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???????� ?�?�???�?� ???�???�?�?Y. ?�?�?????? ?�?�?????� ?z???� ?�?�?� ???�???�?�?Y ???�?z?� ?�?�?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�??????? לקרוא את ההמשך

???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??: ?????� ???�?� ?z?????�?�?Y ???? ???�?�?Y ?�???�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??

???� ???�?�?? 2014 ?�?z???? ???? ?�?�?� ?�?z?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?� ?z?�?� ?????�?� ?�?�?�?? ?�???� ???�?????�, ?�?�?�?? – ?�?�?�?????? ???� ?�?�???? ?�???�????. ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?z???�???� ?�?�???�???�???�?? ?�?? ?�???? ?z???�, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?????�?�?? ???� ?�???? ?�?�?�???�?? ???�???�??. ???�?�?Y ?�???�?? ?????s ???? ?�???�???�???�?�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?�???�???�??, "???�?Y ?�?�?????�???� ?�?�?? ?z???�?� ?�?�???�?z?�??", ?�?�?�?? ?????�?�?? ?????�?�?Y ?z???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??. ?????� ???�?� ?????�?�?Y ???�???� ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?z?�?� ?z?�?�?? ?�?�?????� ???z?�?????�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�???z?�?�?? ?????�?????�?? ?�?????�???� לקרוא את ההמשך

"?�?�???�, ?�?�?�, ?z??, ?�?�?z??" a?� ?�?�?�?? ?�??-?????�???�?? ???? "?�???�?�??" ?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y

: ?�?�?�?? ?�??-?????�???�?? ?�?�???� ?�"?�???�?�??", ???????� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?Y, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�???�?? לקרוא את ההמשך

?�???�?� ?�???? ?�???�???�?�?? ?z???� ?�???� ?�?�?�?? ???? ?�?� ?�???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y

?�?�?�???? ?�???�???�?? ?�???�???�??, ?�?�???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y, ???�?�???? ?�?z?�???�?? ???? ???�???�?�?? ?�???� ?�???? ?�???�???�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?� ?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?z???�???? לקרוא את ההמשך

?�?�?�?? ???�???�?? ?�?z?� ?�????-"?z?????? ?�???�??" ?�?�?�?�?�

?�?z???�?� ???? ?�?�?�?? ???�???�?? ???�?z?� ?�?????? – ?z?????? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?� לקרוא את ההמשך