ארכיון מדור: תרבות

ריאיון עם גליה אבן-חן על סרטה הקצר "אין פטנט לאהבה"

ראיון עם הסופרת גליה אבן -חן על סרטה "אין פטנט לאהבה", שבו מככבים הזמר א..ב. דן ורקפת ידידיה, על אודות צעיר יצירתי שמחפש אהבה לשווא לקרוא את ההמשך

משימתה של חנה סנש במציאות ובסרטו של מנחם גולן "מלחמתה של חנה"

לרגל יום השואה והגבורה לפניכם ניתוח מפורט מאת אלי אשד על אודות הצנחנית והסוכנת החשאית חנה סנש, הדמות שאולי יותר מכל אחת אחרת מייצגת את אלמנט "הגבורה" עבור היהודים באותה תקופה קשה, כפי שהוצגה בסרט על חייה של הבמאי מנחם גולן – סרט שבימים אלו מלאו שלושים שנה להקרנתו ב-1988 סרט שעורר ועדיין מעורר מחלקות גדולות ביותר לקרוא את ההמשך

?�???� ?�?�?�?� ?�?�???�?�???� ???�?????�?z???�?�?� – ?�?�?�?? ?z?�?? ???? "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????" ?????�?? 50 ?�?�?� ???�?�???�???�

?????�?? ?z?????? 50 ?�?�?� ???�?�???�?? ???�?� ?z?�?�?�???� ???????� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?z?�?�????, "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????" ?�?? ?????�???� ?�?�?�???�?�,?�?�?� ?�?�???�?�?Y ?????z?�?� ?�?z?�?�?� ???? ?z?�?z???�?�?�???�?� ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?????? לקרוא את ההמשך

?z?????�?�?�?? ?�?z?�???�??: ?�???� ?�???? "???�???�?�?�?Y" ?�?�???s ???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�???�

???�???�?�?Y ???? ???�???�?� ?�???� ?�???? ?�???�???�???� ?�?�???�?�???z?� "???�???�?�?�?Y" – ?�???� ???? ?�???�???� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�???z?�?�?? ?�???�???�?? – ???�?? ?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�-?????????? ???z?�?z?�?Y ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�???� לקרוא את ההמשך

?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�???�?� ?�?�?????? -?????�?� ?�????

???�?????? ?�?� ?�?�?�???�??, ???�?�?�?�?? ???�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?Y "?�?�?? ?�?�?�?�" ?�?�?�?�??-?z???z???� ???�?? ?z?????�?� ???�?�?? ???? ???�???? ?�?z?�?? ?�?�???z?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? – ?�?�?�?? ?�?�???�?? לקרוא את ההמשך

?�???�?� ?�?�???? ?z?z?�?�?� ?�???�?�?? – ?�?�???�?� ?�???�?�?�???�?�?� ?�?? "???�???????�?Y ?�?�???�?�??"

?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y, ?z?�?z?�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?????�???????�?Y ?�?�?�?�??, ?z?�???�?? ???? ???�?? ?�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?z?�?? ?�?????z?�?�??, "???�???????�?Y ?�?�???�?�??" ("???�?z?�?�?�??", 2017), ?�?z?????? ???�???????�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?Y ???�?�?� ?z???�?z?? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?�, ?�?z?�?�???? ?�?� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�???�?�??, ???? ?z?�?�?� ?�???? ???�???? ?�???�???????�?Y לקרוא את ההמשך

?z?� ???z?�?Y ?�?�?� ?�???�?�???�?�?????�???

?�???� ?�???�?Y, ?�?�?�?? ???�???�?�?? ???z?? ?�?z?�?Y ?�?�?�, ?z???�?�?? ?z?� ?�?�?�?? ?�?? ?�???z?? ?�?z?�?�?????? ???????�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???????�?�?�?�?? ???�???�?? לקרוא את ההמשך

?�???�?�?�?� ???? ?�???�???�?? ?z?�?�???�?�?? ?�???�?� – ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???Y ???�????

?�???? ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?? ?�?z?�?�?�?� ???�???�?? ???? ???�?�?�?� ???z?????� ?�?�?�?? ?�"???�???�" ???? ?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�? ???z?�?? ???�?? ?z?�?�?� ???? ?�???�?? ?�?�?�???Y ???�????, ?�?�?z?? ?�?�???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�?�?�?? לקרוא את ההמשך

?????? ???�?�???� ???� ?�???�?s ?�?�?�?�?�?�?�? ???�?? ?�???� ?z???? ???z?�?? ?z?�?�?�?�

?�???�?�?? ???z?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???z???�?� ?�?? ?????? ???�?�???� ???? ?�?�?�???s ?�?�?z?�???? ???z?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???????�?? לקרוא את ההמשך

?z???? ???? ???�???? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?� ?�?? ?�'?�?�?� – ???�???�?�?Y ???? ???�???s ?z?�?�?�?Y ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�'?�?�

?????� ???�?� ?�?�?�?? ?�?�'?�?�?� ?�???�?s ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?? ???? ?�?�?�?????�???�?� ?�?? ?�'???�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????? ?�????, ?�?z?�?�?????z?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�???�?? ???? ?�?�?�???? ?z?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�??, ?z?�???� ?�'?�?�?? ?�?z?�?�??. ???�???�?? ?????�?�?Y ???�???s ?z?�?�?�?Y ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�'?�?�, ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?�?� ?�?�?z?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???� לקרוא את ההמשך