ארכיון מדור: תרגום שירה

הבלדה על מזרח ומערב מאת רודיארד קיפלינג

לפניכם שירו המפורסם של רודיארד קיפלינג בתרגום צור ארליך ששורותיו הראשונות נראו עד לעשורים האחרונים כגזענות פשוטה עד שאומצו בידי אינטלקטואלים "מזרחיים" שונים שטוענים שזהי אמת לאמיתה .אבל בלי קשר למסקנות הפשטניות לכאורה של השיר עדיין אפשר להיהנות ממנו כאחת מיצירות המופת של השירה הסיפורית הבריטית . לקרוא את ההמשך

Again the Dark Ages Draw Nigh by Zalman Shneur

.Zalman Shneur, Hebrew poet and writer. He was nominated for the Nobel Prize in Literature
(At 1913 he had published a Hebrew poem a�?Yeme ha-benayim mitkarvima�? (The Dark Ages Draw Nigh
Here is an English translation of the poem לקרוא את ההמשך

"?�?z???� ?�???�??-???�???�: ?�?�???Y,?�?�?�?�, 1876" – ?�?�?? ?z???? ?z???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?????�?�???�?? -???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�???�

???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�???� ?�?? ?z???�?? ?�?�?�?????�??, ???�?� ?�?z?�?�?????�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?�?? ?�-8 ?�?z????, ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�??, ?�?z???�?�?� ?�?????�?�?? ?????�?�???�?? לקרוא את ההמשך

"?�?�?�??" ?z???? ?z?�?�???�?? ?????z?�?�???�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?? ?�??-?????�???�?? ?�?z?????�?z?�?? ???�???�??

?�?�???� ?�???�???�?Y ?�?? ?�?z?�?�???? ?�???�???� ?�?z?�?�?????? ?z?�?�???�?? ?????z?�?�???�?� ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ?�?�?� ???? ?z?�???� ?�???�, ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???Y ???? ?????�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�?? -?????�???�?? ?�?????�???� ?????�?�?z?�?? ?�?�?�?z?�?? ?????�???�?? לקרוא את ההמשך

"?�?�?� ?z?�?????�?? ?�?�?�?�???�?�?�"?z???? ?�?�?�?? ?�?�???� – ???�?�?�???� ?�?? ?�?????�?�?? ???????�?�??

?????�?? ?�???�?????� ?�?? ?�?z?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�???�, ???�?�?�?�?? ???????�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?z???�?� ?�?? ?????�?�?? ?�?�???� ?�?z?�?�?????? "?�?�?� ?z?�?????�?? ?�?�?�?�???�?�?�" ???????�?�?? ???�?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?�?� ?�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?�???????�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?? 1967 לקרוא את ההמשך

?�?z???�?� ???z???� ?�?�?z?�?�???? ?????z?�?�???�?�

???�?�?�?�?? ?�?�?? ???�???� ?�?�?�?? ?z???�?� ???? ???�?? ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?????�???�?�: ???z???� ?z???�?? ?�?�???�???�?�?�. ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ???? ???z???� ?�?????�?�?�?? ?�?z???? ?�?? ?�?�???�. ???�?� ?z?�?�???�?? ???�???� ???? ?�?�?�?z?� ?�?�?????�???�?? ?�?? ?�?z?�?z?�?� ?????�???�?�?? ?�?�???�???�?�?�, ???�???� ?�?�?�??, ?�???? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?????�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? לקרוא את ההמשך

?�?�???�?� ?�?? ?�???? ???�?�?�?�?� \ ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???�?�?�???? ?z?Y

???�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?? ???�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?z?�???�???�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�???�?�???�??, "?�?�???�?� ?�?? ?�???? ???�?�?�?�" ?z???? ?�?z?�?�???? ???�???�?? ?�?�?�?�???�, ???�?? ?z?�?? ???? ???�?z?� ?�?�?�?? ?�?�???? ???? ???�?�?�?? ?�???s ?�???�?�???� ?z???�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?????�?�?�. ???? ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?????�?�?? ???�???? ?�?�?�???� ?�?�???�?� ?�?z?�???�????, ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?Y – ?�?????�?�?? ???�?�?�???? ?z?Y לקרוא את ההמשך

?z???? ?�?z???�?�?? ?z???? ???�?z?? ???????�?? ?????�?�?? ?�?????�?�?z?� ???�?�?�???? ?z?Y, ?�???�?� ???�?�?�?�?�?�??, ?????�?� ?????�?� ?�???�???� ?�???�?�???�?�?Y

?�???�?�?�???? 1927 ?�?????? ?�?z?�?�???? ?�???�?�???� ?�?�?�?�?? .??.??. ?????�?�?? ???? ???�?� ?z?�?�???�?� ?�?z?�?�?????z?�?? ?�?�?�????, "?z???? ?�?z???�?�??", ???? ?z???? ?�?�?�?�?�?? ?z?????? ???�?�?�?� ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?? ???�??, ?z???? ???�?? ?�?�?�?� ???? ???�???z?? ?�???? ?�?? ?z?� ?�?�?? ?z?�?�???�??… ???�?� ?z?�?�???�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?????�?�?? ???�?�?�???? ?z?Y ?�???�?� ?�?z?� ?�?�?�???�?? ?�?�???????�?? ?�?�?�?�?�??: ?�???�?� ???�?�?�?�?�?�?? (?�?�?�?� ?????�?�?z?�?? ?�?�?�?�??), ?????�?� ?????�?� ?�???�???� ?�???�?�???�?�?�?Y, ?�?�?� ???�?????�?? ???? ?�???�?�?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�?z?????�???�?? לקרוא את ההמשך