ארכיון מדור: שירה

Again the Dark Ages Draw Nigh by Zalman Shneur

.Zalman Shneur, Hebrew poet and writer. He was nominated for the Nobel Prize in Literature
(At 1913 he had published a Hebrew poem a�?Yeme ha-benayim mitkarvima�? (The Dark Ages Draw Nigh
Here is an English translation of the poem לקרוא את ההמשך

עדן של כוכבים קשים: מבחר שירים – בתיה מיכלביץ'

מבחר משיריה של בתיה מיכלביץ' לקרוא את ההמשך

קודם כול אומנות פוליטית / עמיר סגל

עמיר סגל שב לעסוק בהבדל בין אומנות פוליטית ושירה פוליטית ובין אומנות שאינה פוליטית. לטענתו אומנות פוליטית אינה נחותה לקרוא את ההמשך

Origin of the world – poem by Noam Partom

A poem by Hebrew poet Noam Partom לקרוא את ההמשך

?z?�?�???� ?�?? ?�???�???? \ ?�???? ?�?????�?? – ?�?z?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?????�?�???�??

?�???? ?�?????�??, ?z?�?�?????? ?z?�?�???? ?�?z?�?????�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?z?�?�???? ?�?? ?�?? ???? ???z?�?�?� ?�?�?�???� לקרוא את ההמשך

?�?�?? ?�?�?�?????�?? / ???�???Y ?�???�?�?�?�??' – ???? ?�?z???� ?�???�???� ?�?? ?�???� ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�???� ?�???�?�??

???�???Y ?�???�?�?�?�??' ???? ???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�?�???? ?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?� ?�?�???� ?�???�?�?? "?�???�???�?�" (?�?�?�?�???? "???�?�?�?�") לקרוא את ההמשך

?z?????�?�?�?? ?�?z?�???�??: ?�???� ?�???? "???�???�?�?�?Y" ?�?�???s ???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�???�

???�???�?�?Y ???? ???�???�?� ?�???� ?�???? ?�???�???�???� ?�?�???�?�???z?� "???�???�?�?�?Y" – ?�???� ???? ?�???�???� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�???z?�?�?? ?�???�???�?? – ???�?? ?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�-?????????? ???z?�?z?�?Y ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�???� לקרוא את ההמשך

"?�?z???� ?�???�??-???�???�: ?�?�???Y,?�?�?�?�, 1876" – ?�?�?? ?z???? ?z???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?????�?�???�?? -???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�???�

???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�???� ?�?? ?z???�?? ?�?�?�?????�??, ???�?� ?�?z?�?�?????�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?�?? ?�-8 ?�?z????, ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�??, ?�?z???�?�?� ?�?????�?�?? ?????�?�???�?? לקרוא את ההמשך

?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?????� \ ?�???? ?�?????�??

?�???? ?�?????�?? ?z?�???�???? ???? ?�?z?�?�?????�?? ?�???? ???�???? ?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?� ?�???�?�?z?� ?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?z???�?s ???�???� ?�?�?�?�, "?�?�?�?�?�??" ("?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�", 2018) לקרוא את ההמשך

?�???�???� ?�?? ???�?�?�?????�??: "???�?�?�????" ?z???? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?????�?�?z?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�??

"???�?�?�????", ???�?� ?z?�?�???�?� ?�?z?�?�?????z?�?? ?�?�?�???? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�?�???? ???? ???�?�?�???� ?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?�?????�???? ?�?�?�?�?? ???�?�???� ?�?z?�?�?�????, ?z?�?�?� ?�???Y ?�???�???�?? ?�?�?????�?�?z?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? – ???�?�???�??, ???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?? לקרוא את ההמשך