ארכיון מדור: מדע בדיוני

"זריחת שבתאי" מאת ארתור סי קלארק – לרגל 50 שנה לפרסום הספר ולהקרנת הסרט "2001: אודיסיאה בחלל"

לרגל מלאת 50 שנה להקרנת הסרט "2001: אודיסאה בחלל" של סטנלי קובריק וארתור סי קלארק, ולכבוד 50 שנה לפרסום הספר, הנה הסיפור הראשון של ארתור קלארק שבמרכזו עומדת ספינת חלל בשם "דיסקוברי" היוצאת לעולם של שבתאי. בסיפור שלפנינו ארתור סי קלארק, שזוכר היטב מה קרה לקפטין סקוט באנטרקטיקה, מציע גורל אחר לאנשים שיצאו על הדיסקוברי לקצוות הקפואים של מערכת השמש, אל כוכב הלכת שבתאי ואל ירחיו לקרוא את ההמשך

"?�?�?�?�??" ?z???? ???????�?? ?�???????� – ???�?�?�?? ?�?�???�?? ???????? "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????" ?�?????�?�?? ?????�?? ?�?�??

?????�?? ?z?????? 50 ?�?�?� ?�???�???�?? 2018 ???�?�?�?? ???????� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????", ?�?? ???????�???� ?�?�?�???�?� ?�???????�?? ?�???????�, ?�?�?� ?????�?�?? ???�???� ?�?? "?�?�?�?�??" ?z???? ?????�?�?? ?�???????� – ?�???�?�?�?? ?�?????�?� ?z?�?�???? ?�??????. ???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?? ?z?z?�?? ?z?�?�?? ?z???�?�… ???? ?�?�???� לקרוא את ההמשך

?�???� ?�?�?�?� ?�?�???�?�???� ???�?????�?z???�?�?� – ?�?�?�?? ?z?�?? ???? "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????" ?????�?? 50 ?�?�?� ???�?�???�???�

?????�?? ?z?????? 50 ?�?�?� ???�?�???�?? ???�?� ?z?�?�?�???� ???????� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?z?�?�????, "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????" ?�?? ?????�???� ?�?�?�???�?�,?�?�?� ?�?�???�?�?Y ?????z?�?� ?�?z?�?�?� ???? ?z?�?z???�?�?�???�?� ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?????? לקרוא את ההמשך

?z???� ?????? ?�?�?�?? ???�?�?�?�??: ???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ???? ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�???z?�???�?? ?z???? ?�?�?z?Y

?�?�?� ?�?�?????�?? ?z?�?????�?� ?�???�?�?� ?�???�???�?�?� – ?z???�?? ?????�?� ?�?�?�?? ?�?????�?� – ?�???�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�?�?�?�???� ?�?? ?z?�???Y ???z???�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?? 1962, ?z???�?s ?�?�?� ?�?�?�???�???� ?�?�???? ???�?�?�?? ???�?�???�?Y ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?�??. ???�?�?�?? ?z???? ?�???�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?� ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???? ???�?z?� ?�???z?�???�?? ?z?????�?? ?�?????� ?�?�???�?�?? ?�?�?z?Y, ?z?� ?�?�?z?�?�?Y ???�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�???�?�?? ?�???�?�?�???�?? לקרוא את ההמשך

?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?z?Y

?z???z?? ?z?�?�?? ???? ?z?????�?? ?�?�?z?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?????�?� ?�???�?? לקרוא את ההמשך

?????�?? ?z?????? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?� ?????�?�???z?Y – ???�?�???z?Y ?�?�?� ?z?�???�?? ?�?�?z?Y

?????�?? ?z?????? 80 ?�?�?� ???�?�?�?�??-?�???? ?�?????�?�?Y ?�?�?z?�?�?????? ?z?�?�????, ???�?�???z?Y – ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ???�???� ?�?? ???�?�???z?Y ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�?? ?�???� ?�???�?�???�?Y, ?�???? ?�?�???�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?????�???�?�, ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?? ???�?�???z?Y, ?�'???� ???�?�?? לקרוא את ההמשך

???�?�?�?? ????"?� ?�?�?�??: ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� – ???�?�?�?? ?z???? ???�?� ?�???�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�?�??

???�?�?�?� ??"?� ?�?�?�??, ?�?� ?�???�???�?�??, ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?Y ?z???? ???�?� ?�???�?�?�???� ?�?�?�?????? ?�???�???�?? ?�?z?�?�?? ?�"?z?�?z?? ???�???�?�??" ,???? "?�?????�??" ?�?�?�?�?�?� ?�?z???�?�?? ?�???z?�???�?? ?�???�???? ???�?�?? לקרוא את ההמשך

???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?? – ???�?�?�?? ?z???? ?�?�?z?Y ???�?z?� ?z?�???�?? ?�?????�?�?� ?�?�?????� ?????z???? ?�?�?�?�

???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?z?z?�?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�???�???�?? "?z?�?�?�" ???? ?z???? ?�?�?z?Y ???�?z?� ?z?�???�?? ?�?????�?�?� ?�?�?????� ?????z???? ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?z???�?�???�?? לקרוא את ההמשך

"?�?z?�???� ?z?Y ?�?z???�?�??" – ???�?�?�?? ?z?�???�-?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�???�?�?? ?z???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�??

???�?�?�?? ?�?�?Y ?�???? ?�???�?�?�?Y, ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ???�???�?�?? ?�???�?�?? "?�?�?�?�?� ???�???�?�??", ???? ?�?�???�?�?? ?�???? ?�?�???? "?�???�??" – ?�?z?�???� ?�?�?� ?z?�???� ?z?�?�?�?� ?�???�?? ?z???�?�??, ?�?�?? ?????z?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????? לקרוא את ההמשך

?????????�?�???�???�?? ?�?�?�?? ???�?Y / ?�???�?� ???�?Y-?�?Y

?�???�?� ???�?Y ?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?� ???? ?z???? ???�???? ?�?�?�?�?�?Y, ?�???�???� ?�?�?? ?�???�?? ?z???? ???�???? ?�?�?�?�?z?�, ?�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?? לקרוא את ההמשך