ארכיון מדור: פרוזה

"זריחת שבתאי" מאת ארתור סי קלארק – לרגל 50 שנה לפרסום הספר ולהקרנת הסרט "2001: אודיסיאה בחלל"

לרגל מלאת 50 שנה להקרנת הסרט "2001: אודיסאה בחלל" של סטנלי קובריק וארתור סי קלארק, ולכבוד 50 שנה לפרסום הספר, הנה הסיפור הראשון של ארתור קלארק שבמרכזו עומדת ספינת חלל בשם "דיסקוברי" היוצאת לעולם של שבתאי. בסיפור שלפנינו ארתור סי קלארק, שזוכר היטב מה קרה לקפטין סקוט באנטרקטיקה, מציע גורל אחר לאנשים שיצאו על הדיסקוברי לקצוות הקפואים של מערכת השמש, אל כוכב הלכת שבתאי ואל ירחיו לקרוא את ההמשך

?�?�?�?? (???�?Y ?�???�?? ?????�?�?�) \ ?�???�?� ???�?Y ?�?Y

"?�?�?�??" ?z???? ?�???�?� ???�?Y ?�?Y, ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???� ?�?????? "???�?Y ?�???�?? ?????�?�?�", ???�?�?�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????� ???s ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�???�?�?? ???�?? ?�???�?�?� לקרוא את ההמשך

"?�?�?�?�??" ?z???? ???????�?? ?�???????� – ???�?�?�?? ?�?�???�?? ???????? "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????" ?�?????�?�?? ?????�?? ?�?�??

?????�?? ?z?????? 50 ?�?�?� ?�???�???�?? 2018 ???�?�?�?? ???????� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????", ?�?? ???????�???� ?�?�?�???�?� ?�???????�?? ?�???????�, ?�?�?� ?????�?�?? ???�???� ?�?? "?�?�?�?�??" ?z???? ?????�?�?? ?�???????� – ?�???�?�?�?? ?�?????�?� ?z?�?�???? ?�??????. ???�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?? ?z?z?�?? ?z?�?�?? ?z???�?�… ???? ?�?�???� לקרוא את ההמשך

?�???� ?�?�?�?� ?�?�???�?�???� ???�?????�?z???�?�?� – ?�?�?�?? ?z?�?? ???? "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????" ?????�?? 50 ?�?�?� ???�?�???�???�

?????�?? ?z?????? 50 ?�?�?� ???�?�???�?? ???�?� ?z?�?�?�???� ???????� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???� ?z?�?�????, "2001 ???�?�?�?????� ?�?�????" ?�?? ?????�???� ?�?�?�???�?�,?�?�?� ?�?�???�?�?Y ?????z?�?� ?�?z?�?�?� ???? ?z?�?z???�?�?�???�?� ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?????? לקרוא את ההמשך

???�?z?� – ???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? \ ?�?�???�?? ?�?�???�?�???�

"???z?? ?�???� ???�?z???? ?�?�???�?s ???�?�?�?�?? ?z???�?z?� ?�?�?�?? ?z???�?�?�?� ?�???�?�?? ???z?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?� ?�???? ?�?�???�?? ???? ???�???? ???�?� ???�???�. ?�???�?� ?�???z?�?? ?�?�?? ?�?????�?? ?z?�???�???? ?z?�???�?�?�?� ?????� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?? ?�?????� ???�?�?? ???? ???�???? ?�?� ???�?z?� ?�?�?�??. ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ???�???� ?�?�?�???� ???? ?�?�????" – ???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?z???? ?�?�???�?? ?�?�???�?�???� לקרוא את ההמשך

?�?�???�???� – ???�?�?�?? ?�???????� ???? ?�?� ?�?�???� ?z???? ???�?? ?�???�

???�?�?�?�?? ???�?� ?�???�?�?�???�?? ?�?z?�?�?????z?�?? ?�?�?�???? ???? ?�?� ?�?�???�, ?�???�?�?�?? "?�?�???�???�" ?�?? ???�?? ?�???� ?�?�???????� ?�???�?�?�?? ???�???�?�?? ?�???z?�?�?�???�??, ?�?z?????? ???? ?�???�???�?�?�???�?� ?�???�?�?z?�?? ?�?? ?�???� ?�?z?�???� ?�???�???� ?�???�?? ?�???�?? לקרוא את ההמשך

?�?�???�???� – ???�?�?�?? ?z???? ???�?? ?�???�: ?�?�?????� ?�?z?�?�???�?? ???�???�?�??

???�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?z?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?????? ???�???� "?�?�???�???�", ???�?�?�?? ?z???? ???�?? ?�???� ???? ?�???� ?�?z?�???� ?�?z?? ?�???�?? ?�???�??.?�?�?�?Y, ?z?� ?�???�?� ?�?�???�? לקרוא את ההמשך

?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? – ?�???? ?z???�???� ?�?? ?�?z???�?Y ???�?? "?�?�?? ?�????" ???? ???�?�???�?? ?z???? ?�???�?� ?�?�?????�?Y

???�?�?�?�?? ?�???? ?�?�???????� ?�?z?�?�?�?� ?z???�???� ?�?? ?�?z???�?Y ???�?? "?�?�?? -?�????" ("?�?�????-?�?z?�???�-?�?�?�??", ???�???? "???�?� ?�?�" ?�?????�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�????), ?�???�?? ?�?z???�?�?? ?�?????�???�?�?�?�?? "?????�?� ?�?Y ?�?�?Y". ?�?????�???�?�?�?� ?�?�?�???� ???? ?z?�?�???� ?�?�?�???? "?�?�?� ???�?�??" ?z?????? "?�?�?�?? ?????�?�??". ?�?�???? ?z???�?????? ???�?? ?�?�?? ?�?�???�??, ?�?�?�?�?z?? ?�?�?�?�?? ???�??, ?z?�?�?? ?z???�?�. ???�???? ?z?�?�???�?�?? ???�?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???z?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?�?????�?? ?�???�?� ?�?�?????�?Y, ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?????�?? ???�?? ?�???�?�?? ?�?????� ???�?�??, ?�?�?� ?�?�?� "?�?�?? ?�????" ?z?�???z?� ?�???�?�?z?� ?�?�?�???� לקרוא את ההמשך

???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? – ?z?�???� ?�?? ???�?�?? \ ?????�?? ?�?� ?�?�???�?z?Y

"?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?????� ???? ?�???�???� ???? ?�???�?�?? ?z?????�?z???�, ???s ?????�?? ?z?�???� ?�???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�???Y ?�???� ?�?�?� ???� ?�?? ?�?s ???� ?�???? ?�?�?????� ???� ?�???�???�. ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�???? ???�?z?� ???�?�?? ?�?�?�????, ?�?�?�?�?? ???? ???�???�?�?�?� ?�?�?z?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?z?� ???�???Y, ?�?�???�???? ???�?s ?�?�?�???�???????� ?�???�?�?�?? ?�???� ???? ???�???�?? ?�???? ???? ?�?z?�?�?� ???? ?�?�???�?z?� ?�???� ?�?� ?�?�?�?�" – ???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?z???? ?????�?? ?�?� ?�?�???�?z?Y לקרוא את ההמשך

"?�?�?? ???�?�?�?�??" – ???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? \ ???�???? ?�?�???????�

"?�?�???�?? ?�???�?�?? ???? ?�?? ?�?�?????� ???�?�?�?� ???? ???�???Y ???�?�?z?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?????�?�?? ???�???� ?�?�?Y ?�?z?�?�?�??; ?�?�?� ?�?� ?z???�?Y ?z?�?�?Y ?�?�?�?� ?????�?�?Y ?????�?�??, ???�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�?Y ?z?�?�???�?? ?�?Y ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?Y ???????�?? ???�?�???�. ?�?�?? ?�?�?� ???�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�O?O�?z?�?�?? ?�???�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?? ???�?� ?z?�?? ?�?�?�?� ?�?�?z?Y ???�??, ?�???� ???� ?�?�?�?�?? ???�???Y ?�?�?�?z?� ?�???s ?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?� – ?�?� ???? ?�???� ?�?????�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�???�??, ?z?z?� ???�?� ???�?�?? ?�???�???�?�?�??" – ???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?z???? ???�???? ?�?�???????� לקרוא את ההמשך