ארכיון מדור: מדע ופילוסופיה

זאב ברקן – כך נפגשתי לראשונה עם מספרים פיתגוראים

זאב ברקן, מומחה למגיני דוד, מספר כיצד נתקל לראשונה במספרים הפיתגוראיים בהקשר לסיפור של ח.נ.ביאליק לקרוא את ההמשך

?�???? ?�?�???�?� ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�????-?z?�?�???\ ?z?�?� ?z?�?�?�?�??

?�???? ?�"???? ?z?�?�??" ?�?�?�??? ?�?z?�"?? ?�?�?�?�???�???�?? ?z?�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?z???z?? ?�???�?� – ?�???? ?�?�?�???� לקרוא את ההמשך

?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?z?Y

?z???z?? ?z?�?�?? ???? ?z?????�?? ?�?�?z?Y ?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???? ?�?????�?� ?�???�?? לקרוא את ההמשך

?�???? ?�???�?� ?�?�?? ?�???�?�???? ?�?????�?�???? 30/11/17 – ?????z?�?�???�?Y, ???�?�???� ?z???�?�?�

?�?�?�?? ?�?z?�?�?� 30/11/17 ???�???�?? ?�?�???? ?�?????�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�???z?? ?�?�???�?Y. ?�?�?�?? ?�?z?�?�?�: ?????z?�?�???�?Y, ???�?�???� ?z???�?�?�. ?�???�?� ?�?�???�?�??: ?�???? ?�???�?� ?�?�??. לקרוא את ההמשך

?�?�?????�?? ?�?????�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?????� – ?�?�?? ?�?�?z?�?s

?�?�?�?�?? ?????????� ?�?????�?? ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?� ?????�?? ?�?�?�?? ?�?? ?z?�?�?? ?�?z?????�?? ?�?�?????�, ?�?�?? ?????�???Y ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?? ???�?????Y – ?�?????�?� ?�?�?????� ?????z?�???�?? ?�?z???�?�???�?? ?�?�?�??. ?????�?? ?�???�???�?? ?�?�???z???� – ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?z???z?? ?z?�?�?? ???? ?�???�???�?�?? ?�?? ?�?????�?�?� ?�?z?????�?? ?�?�?????� לקרוא את ההמשך

?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�???? "???�?�?�?�??"?�?????�????: ?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�?? ?????�?�?� – ?�???�?� ?�?�?�???

?�?�?�?? ?�?�?� ?z???�?????z?? ???�?�?z?� ?�???? – ?�-28 ?�???�?�?�???? – ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�???? "???�?�?�?�??" ?z???�?�?? ?�?�?????�???????� ???z?�?�???�??, ?�?z?????� "???�?????�????" ???�???�???�?Y ?�-29 ?�???�?�?�???? – ?�???�?z??, ?z?�??. ?????� ???�?� ?z?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�?�????. ?�???? ?�?�?�???? ???�?Y ?�?�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�, ?�???�?� ?�?�?�??? לקרוא את ההמשך

?�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�? – ?�?�?�?� ?�???�?? "?�?�?�" ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�??

?�?�?� ?z?????� ???�?�?????� ?�?? ?�?????�?? ?�?z?�?�?? "?�?�?�?�" ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?????�?? ?�?�?z?�, "?�?�?�". ?????�?? ?�?�?�?Y ?�?z???�????, ???�?�?�?�?? ???�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�, ???? ?�?z?� ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�???? ?�?�?�???�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ?????�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???�??, ?�?�?�???�?? ?�?�???�?Y ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�???�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???z???�??… לקרוא את ההמשך

?????�?? ?z?�?�?� ???�???� ?�?�?�??

?�-1969 ?�?�???�?� ???�???� ?�?????�?� ?????�?� ?�?z?� ?�???z?�?? ?�?�???�?�?? – ?�?z???� ???? ?�?�???�?� ?????�?�. ?�?�?�?? ?z?�?? ?z?�?�?? ???�?s ???�?�?? ???�?�?�?? ???�???� לקרוא את ההמשך

TMI – ?�?�???? ?z?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?�

?�?�???�?? ?�?�???? ?�?Y ?�?�?????? ?�-Too Much Information – ?�???? ?�?� ?�?�?? ?�?�?�, ?�?z?� ?z?�?z???�???�? לקרוא את ההמשך

?�?�?????? ?�?�?�?�?� – ?�?�?� ???�????

?????�?? ?�?�?�?�???� ?�?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�??????, ?�?�?�?Y ?�?�?�?? ?z?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?z???�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?????? ?�???�?�?? ?�?�???? לקרוא את ההמשך