ארכיון מדור: כתבי עת

?z?????�?�?�?? ?�?z?�???�??: ?�???� ?�???? "???�???�?�?�?Y" ?�?�???s ???? ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�???�

???�???�?�?Y ???? ???�???�?� ?�???� ?�???? ?�???�???�???� ?�?�???�?�???z?� "???�???�?�?�?Y" – ?�???� ???? ?�???�???� ?�???�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�?�???z?�?�?? ?�???�???�?? – ???�?? ?�?�?? ?????�???�?�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�-?????????? ???z?�?z?�?Y ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�???� לקרוא את ההמשך

?z???? ???? ???�???? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?�?� ?�?? ?�'?�?�?� – ???�???�?�?Y ???? ???�???s ?z?�?�?�?Y ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�'?�?�

?????� ???�?� ?�?�?�?? ?�?�'?�?�?� ?�???�?s ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?? ???? ?�?�?�?????�???�?� ?�?? ?�'???�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????? ?�????, ?�?z?�?�?????z?? ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�???�?? ???? ?�?�?�???? ?z?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�??, ?z?�???� ?�'?�?�?? ?�?z?�?�??. ???�???�?? ?????�?�?Y ???�???s ?z?�?�?�?Y ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�'?�?�, ???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?????�?�?� ?�?�?z?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???� לקרוא את ההמשך

?z?�???� ?�?�?�???�???� ?�?�???� ?�???? "?z?�?�?� ?�???�?�"

???z?�?? ???�?? ???�?�?? ???? ?�?????�?z?� ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�???� ?�???? "?z?�?�?� ?�???�?�" ?????�???�?? ?�???�???�?? ?�???�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�???�???Y ?�?�?? ?z?�?�?�, ?�???�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?? לקרוא את ההמשך

?�?z?�?� ?�?? "?z??????" – ?�???� ?�?�???? ?�???�???� ?�?? ???z?�?? ???�?? ???? ?�?�?�???� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�??????

?�???� ?�?�???? ?z???�???� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?? ???z?�?? ???�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???�???�?? – ?�?�?�???? ???? ?�???� ?�???? ?�???�???�???� ?�?�?�?�?� ?z???�?� ?�?z?�???�?�?? "?z??????", ?�?????s ?z?�?�???? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�???�?�??, ?�?�?�?� ?????�?? לקרוא את ההמשך

?�???�?� ?�???? ?�???�???�?�?? ?z???� ?�???� ?�?�?�?? ???? ?�?� ?�???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y

?�?�?�???? ?�???�???�?? ?�???�???�??, ?�?�???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y, ???�?�???? ?�?z?�???�?? ???? ???�???�?�?? ?�???� ?�???? ?�???�???�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?� ?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?z???�???? לקרוא את ההמשך