ארכיון פוסטים מאת: דוד סנדובסקי

אודות דוד סנדובסקי

מרצה במגוון נושאים משולבים במכללות, עו"ד,עיתונאי. פעיל ציבורי וחברתי.

?�?�???�?Y-?�?�?????? – ?�?�???�?? ?z?�?????�?�??

???�"?� ?�?�?�?� ???�?�?�?�???�?� ???�?z?� ???? ?�?�?z?�?�?Y ?�?�?Y ???�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?z?�???�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?�?�?????�???�?� ?�???�???� ?�?�???�?Y ?�?�?�?????? לקרוא את ההמשך

?z?�???�?�?? ???�?�?z?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ?�?�?�??????

???�???s ?�?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?�???�?� ?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?z?�?�?� – ?z?�???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?z?? ?�???�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�, ?�???�?�?Y ?�?�?� ?�?�?? ???�???�???� ?�?�?z?? ?�???�?? ?�???�?�?????�?? – ???�?? ???� ???�???�???� ?�?�???? ???? ?�?�???�?� לקרוא את ההמשך

?z???? ?????� ?�?????�?? ?�???�?�?????�?�?� ???�?�?� – ?????� ?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�???�??

?�???�???�?�???� ?�???�???s ?�?�?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?�???�?� ?�?�?? ?????�?�?????�?�?� ?z?�?�?? ?�?z???�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ???�?�?� ,?z???�?� ?????�?�???� ?�?�?�?????�???� ?�?? ?�???�?�??, ?�?z?�?? ?�?�?� ?�?? ?�???�?� ?z?� ???????�?? – ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???? ?�?????�?� לקרוא את ההמשך