?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�???�?� ?�?�?????? -?????�?� ?�????

?z???? ?????�?� ?�????

"?�?�?�?�?? ?�' ???? ?z?�?� ?????z??. ?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?????? ?�???z???? ?????�?�?? ?z?�???�?� ?�' ???�?? ???�?????� ???�???? ?z?�?????� ?�?�?� ?????� ?�?? ?z?�???�?�". (?�?�?�???? ?�"?�, ??')

?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ???z?�???�?�??. ?z?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?? ???�?? ?z?�?z?�?�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�???�???�, ?????�?� ?�???z??: "???? ?�?� ?�?�?�???�?? ?�?????� ?�?????� ???�???s ?�???�?? ?�???? ?�?�??????" (?�?z?�?? ??"?�, ?�"?�). ?�?�???�?� ?�?z?�???� "?z?�???�" ?�?�?? ?�?z?Y ?z?�?�?�?�. ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?z?Y ?z?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?� ?�???�???�, ?�?�?� "?�?�?�???�?? ?z?�?�?�???�". ???�?? ?�???�?s ?�???�???� ?�?z?�?�?? ?�?????�, ?�?�?� ?????? ?z?�?�?�?� ?�?�???�?z???? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�???�??. ?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�???�?? ?????�?? ?z?�?�?? ???�???�?�?�?Y ???? ?�?�?�?� ?�?????�?�, ?????�?Y ???�???? ?�?????? ???�?? ?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??. ???�?Y ?�?z???�?? ?�?�?�?�?? ?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?z???�?? ?�?�?�?� ?�?� ???? ?�?z?�???�?�??.

???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?z?�?�???�?? ?�???z?� ?�?z???�?�?�??, ?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�???Y ???z???�???�??: "?�?�?�?� ???????? ?�???z?�???�?�?? ?�???�?z?�?? ?�?�?�?�??" (?�?????�?�?? ??', ?�"?�). ?�???�?? ?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?????�??: ?�???�, ?�?� ?�?z?�?�?? a�� ?�?z?�???� ?�?�?�?� ?�???�?�?�, ?�?�???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?�. ?�?� ?�?�?�?�???�??, ?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? a�� ?�?z???z???? ???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�??. ???�?�?�??, ?�?� ?�?????�?? ?�???�?�?? ?�?????�?? a�� ?�?z?�?�???� ???�???� ???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�????.

?�?z???z?? ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???? ?�???z?�???? ?�?? ?�?�?� ?�?�??????, ?z???�?s ?�?�???� ?�?z?�???�?�?? ?�?� ???�?�. ?�?z???z?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?z?�???�?�??, ?�???z?�???�?? ?�?�?�?? ?z???z???� ?�?�?�????: "?�?�?? ?�?�?�?�".

?�???�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�. ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�??-?z???z???�, ???�?? ?z?????�?� ???�?�?? ???? ???�???? ?�?z?�?? ?�?�???z?�?�?? ?�?z???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�??. ?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�, ?�?????�?�?Y ?�?�?�?� ???? ?�?????�?�?Y ?�?�?� ?????z?�?�?� ?�?? ?�?�???�?�????, ?�?�?� ???�?�?� ?�-2,500 ?�?�?�. ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???� ?�?�???Y ???�?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?�?�?�???�?? ?????�?�???�??: a/(a+b) = b/a . ?�?z?�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�??, ?�?�?? 61.8% ?z?�?? 38.2% (?�?????s ?�???�?� ?z?�?? ?�?�?� ?�???�?�). ?�?�?�?? ?�?� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?�???�?�?�. ?�???�?� ?z?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�???�???�, ?�?�?�?Y: ?�?�?�???� ?�?????�?? ???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�??, ?�?�?�?�?z?? ?�???�?? a�� ?z?????�?� ???� ???�?�???� ?�?z???�?�???� ?�?z???�. ?�?z?� ?�?Y, ???z?�?�?? ???�?�?? ?z?�???z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�???�???�?�??. ???�???�?�???�?� ?�?�-?�?�?�?�'?� ?�???Y ???�?�???�?s ?�?�?�?� ???? ?�?z?�, ?�?�?�?z?�?� ?�?�???� ?�???�?� ???? ?�?�?�?�?�???�?� ?�?? ?�?�?? ?�?�.

?�?�?? ?�?�?�?� – ?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?� ???�????


?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???? ?�?�?????? ?z?z?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???Y, ???z?? ?�' ???z?�?�: "?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?? ?????� ?�?�?�?�?�??, ?????�?�?Y ?�?�?? ???�?? ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�" (?�?z?�?? ?�"?�, ??'). ?�?z???�?? ?????� ?�?�?�?� ?�???�?� "?????�???� ?????�?� ?�?�?�?? ?�??", ?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�?� "?????� ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?z?�???�?Y ?�???�?�?�???�?? ???�???�???� ?�???�???�?�??" (??"?�, ?�"??, ?z"??). ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�?�???�?Y ?�?? ?�?�?�???? ?z?�???�?? a�� ?�???� ?�???�?�?�??. ?�?�?Y ?�???� ?????�?�?�?? ?�?� ?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ???�?z?????�?�. ?�???�???� ?�?�???? ?�???�???? ?�?�?�?�???Y ?�?�?????� ?�?�??????.

?�?? ???�???� ?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�???? ?????�?�??. ?z?�?�???� ?z?�?�?�?? ???�?� ?�?�???� ?�?�?�???�??, 49 ?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�-50 ???�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�?�?�???�??. ?�?�?z?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ???z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?? ???? ???�?� ?z?�?�???? ?�???�???�??. ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�???? ?????�?�?�?? a�� ?�?z?�?�?� ???�????. ?�?�?�?� ?�?z?�???�?�?? ?�?????�, ?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?� ???�????, ???? ?�???�?� ?�???�???� ?z???� ?�?? ?�???�??, ?�?�?�?�?Y ?�?�???????�?s ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?z?�???� ?�?????�?� ?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?�???�?? ???�???�, ?�?�?z?�?�?� ???�???? ?????�?�?�??. "?�???�?????? ???�?? ?z?z?�???? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ???�?z?? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ???z?�?z?? ???�?�?�?�?�" (?�?�?�???? ?�"?�, ??"?�), ?�?�?Y, "?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?�?�???�?Y" (?�?�?�???? ?�"?�, ??"??). ?�?�???? ???? ?�?s, ?�?�?� ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?????�???� – ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?z???Y ?�???�???�, ?�?z?�?z?�?�?� ???�???? ?z???�?�???�?? ???? ?�???�???? ?�???�???� ?z?�?�?�.

?�???�?�?? ?�?z???�?? ?z?�?�?�?�??. ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???? ?z?�?�???�, ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�??. ???�?�???�?�?� ???z?�?� ???? ?�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�: ?�?�?� ?�?????�, ?�?�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�?Y ?�?? ?�?�?� 29 ?�?z?�?? ?�???�?�. ?�?�?� ?z?????� ?�?�?? ?�?�?� ?�?� ?�?????� ?�?�?�?�?�?Y ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?????�?? ?�?�?� ??' ?�?z?�??. ?�?�?�?� ?�???�???�, ?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?� ?�?� ???� 29 ?�?z?�??, ?�???�?� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?z???? ?�?�?Y 30 ?�?z?�??.

???? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�???�???� ?�?? 354 ?�?z?�??, ?�?�?�???� ?�?�?Y ?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?�?� 177 ?�?z?�??, ?�?�?�?Y ???�?�?�?? ???�???� ?�?? ?�?Y 177 ?�?z?�??. ?�?�???�?s ?�?s ???? ?�?�?�?� ???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?z?z?�?�?�?�?? ???� ???z?�???�?�?? ?�?z?z?�?�?�?�?? ???? ?�???� ?�???�?�?�?? a�� ?�?z?�?�?� ???�???? ?�?�?�?�???�??. ?�????, ?z?�?z?�?�?� ???�???? ???� ???�?�?�???�?? ?�?� 220 ?�?z?�??, ?�?z?�?�?�???�?? ???� ???�?z?�?�?� ???�???? ?�?�?? ?�?� 134 ?�?z?�??. ?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???� ?????�?�?�?? ?�?�?? 50% ??-50%, ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�?? ???�?z?�?�?� ???�???? ?�?�?? 62% ?�-38%. ?�???�?z??, ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ??"?�?�?? ?�?�?�?�".

???? ?�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?????�, ?�?z?�?? ?�?z?�?z?�?? ???�???� ?�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?Y 219A� ??-221 ?�?z?�??, ?�???�?? ?�?�?z?Y ?z?�?�?�???�?? ???� ?�?z?�?? ???�???� ?�?�?�?� ???z?�?� 134 ?�?z?�?? ?�???�?�. ???�?� ?�?�, ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?Y 60.63% ?z?�?? 39.37% ???� 62.25% ?z?�?? 37.75%. ?z???�?� ???�?�???�?? ???�??, ?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?s ?�?�?�?�. ???z?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�.

?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? ?????�???� ?�???� ?�?�?? 60.64% ?�-39.55%, ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ???� ???z?? ?�?�?�?� ?�?? ???� ???�?�?� ???�?�. ?�?? ???�?�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? ?????�???� ?�???�, ?�?�?Y ?�?�???�?? ?�?�?? "?�?�?�?�?s ?�?�??" ?�?�?�?�?� ???? ?�???� ?�?�???�?�?�?� ???�?z?�?�, ?�???? ???�???� ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?z?�?? ?�???z??: "?�?�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?Y ?�???�?z?�?�" (?�?�???�?� ?�, ?�"??).

?�?�?? ?�?�?� ?�?�?z?Y ?�?�?Y ???�?�?�?? ???�?z?�?�?� ???�???? ?�?�?? 7 ?�?z?�??, ?�?�?�?z?Y ?�?�?Y ?�???� ???�?�?�???�?? ?�?�?? 7 ?�???�?�?�?? ?�?z?�??.A� ?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?z?Y ?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ???????� ?�?�?�?� ?�?�?? 7 ?�?�???�?�?�?? ?�?z?�??, 343 ?�?z?�??, ?�?z?????� ?�?�?�?� ???� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???� a�� 354 ?�?z?�??. ?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�???�. ?�???�?z??, ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?� ???�????, ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�?� ???�?�?� 7 ?�?�???�?�?�?? (?z?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ???� ?????� ?�?�?�?�, ?�???�???? ?�?z?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�??).

?�?�?? ?�?�?�?� a�� ?�?�?????? ?�?�???�?z?�??

?�?�?� ???�?�?�?Y ???? ?�???�?z?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?z?�???�?�??, ?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ???�?�??.

???�?? ?z?�?�?????�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�???�?�?�?� ?�?????�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ???�???�?�?? ?z?� ?�?� "?�?�?�??", ?z?� ?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�??, ?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ?z???�?s ?�?�???� ???�?�?? ???�??, ?�??"?�?�??" ???�?Y ???z?� ???�???�?�?�??. ????????, ?z?????�?�?�?� ?�?�?�???�???�?�?�??, ???z?? ?�"?�?�?�??" ?z?�??, ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?z?z?�?� ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?�?�??. ???�???�?? ?�???�?� ?????�?� ?�?�?�???� ???????�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�??, ???�?? ???�???� ?�?�???� ???�???�?�?? ?�?�?�?? ?�???� ?????�?�?�?� ?�???�. ?�?????? ?�?�?� ???�???� ???????? ?�?�?�?? ?�?�???�-?�?????�?�?�?�??, ?�?�?�?�???� ???�???� ?�???z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�.

?????? ?�?�?� ???�?�?� ????????, ?�?�???� ?�???�?? ?�?�???�?? (?�', ??"?�) "?�?Y ???�' ?????�?�?s ?�?�?z?�?? ?�?�?z?� ?�?�?z?�?? ?�?????? ?�?�?? ???�?? ?�?�. ???� ?�???�?�???�?s ?�?�?� ?�' ?????�?�?� ???�????". ?�?�?�???�?� ???? ?z?� ?�?�???�???� ?z?????�, ???�?� ???�???�?? ?�?�' ?z???�?�?�?? ???�?�?????? ?�"?�?�?�??", ?�???�?? ?z?�?? ?�???�???? ?�?�?? ?�' ???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?� ???�????. ?�?�?z?� ?�?�?�?? ???�?�???�?� ?�?? ?�???�???? ???�?�?� ?�???�?�?? a�� ?�?? ?�???�???? ?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?????? ?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�??. ???�?�?? ???�?z??, ?�?� ?�?? ?�???�???? ?�?z?�?? ?�?�???� ?�?�???Y ?�?�?� – ?�???? ?�?�??????, ?�?�?�?�?�. ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?????�??, ?�?�?? ???�?� ?z?�?�?? ?�?�?� ???�?�, ?�?�???? ???? ?�?�???� ?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?? ???? ?�?? ?�?�?�??. ?�???�?z??, ?�?� ???� ???? ?�?�?� ?�?�?????�?�?�?? ?�?�?�???� "?�???�?�?�?????�??".

?�???�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?� ?z?�?�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?�?�. ?�?z?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�?z?�?�???�?? ???? ?�?�?� ?�???�?�?� ???z???� ?�???�???�?�?�, ???� ?�???�?�?� ???�???�?�?�?�?? ?�?�???�??. ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?z???z???�?�?� ?�???�?�?�?�???�??, ?�???�?� ?�?�???�?? ?�?�???�???�?�?� ?�?�?�???�?? ???z???z???�?�?� ?�???�-???�?�?�?�???�??. ???�???�?? ?�?�?�?Y ?�?z?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�-?�?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?�?� ?�???�?�.

???�?�?�?� ?�?� ???�?�?Y ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�??, ???z???? ???? ?�?? ?�???�????, ???s ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???� ?z?�?? ?�???�????, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?�??, ?�?�?? ?z?� ?�???�?�?� ???�???� ?�?�?�?�. ?�???z?�"?? ?�?�???� ?�"?�???s ?�'" (?�"?� ?�"?�, ?�') ?�?�?? ?�???�???? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�??. ?�?�?? ?�?�?z?� ???�?� ???�???�?? ???�?? ???�?? ?�?�?�?�?�, ?�???�?? ?�?�???? ???? ?�?�?�??, ?�?z???�?�?� ?�???�?� ?�???� ?�?z?z?�?� ?�?�?�?�???� ?z?�?�???�?? ?�???z?� a�� ?�?�?�?�. ?�?z?� ?�?? ?�?�??????, ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�??, ?�?? ?�???� ?z?�???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?????? ???? ?�?�????.

?�?????�?�?�?�?�?�, ?�?�?????? ?z?�?� ???�?� ?�?? ?�???� ?z?�???�?z?�??, ?�?�?� ???�??, ?�?z?�?� ?�?�?� ?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?? ???�??: "?�?�?�?? ?????? ???�' ?????�?�?�??". ?�?�???�?�?Y ?�???z?�"??: "?z?Y ?�???�?�?�?�?�?? ?�???z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???� ?�???�???s ?�?z?�, ?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?????? ?�???z?�?? ?�???�????, ?�?z?�?� ???�?? ?�???�?�?�?� ?�?????� ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�???z??, ?�?z?�?� ???�?�?�?� ?�???�???� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�??, ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?z???�???�?�?? ???�?z???�" (?�???s ?�', ?�"?�, ?�"?�, ??').

???�?�?? ???????�?? ?�???? ???z?�?? ?z???z???�, ???? ?�?�?� "?�?�?? ?�?�?�?�" ?�?????�?� ?�?�?�???�?� ?????�??. ?�?�?????? ?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�???� ?z?�?�?�?� ?z"?�?�?�??", ?�?�???�?�?? ???z???? ???? ?�?�?�??, ???�???�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�"?�?�?�??" ?�?�???? ?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?�??, ?�?z?�???? ?�???z?z?� ?�???Y "?�?�?? ?�?�?�?�" – ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?????� ???�???� ?�?�?�?�?�???� ?z?z?�?� ???? ?�?�?????? ???�?�?� 38%, ?�?�?�?? ???�?�?????? ?�?�?? 62%.

???�?s ?�?�?�???�?? ?�?????� ?z?????�???�??, ?�?�???? ?�?�?????? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?? ???� 0.2% ???�?�?� ?z?�???? ?�???�?�?�?�??? ?????? ?�?�?�?�???� ?�?�???Y ?z?�?�?�?? ???? ???? ?�?�?z?�?? ?????? ???? ?�???�?�?�??. ?�?�?z?�?�???�?? ?z?�?�???? ?�???� ???�?z?�, 20% ?z?z?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?� 100 ?z?�?�?? ?z?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?z?�??. ?�?�?? ?�?� ?�?�???�??, ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?????�?z?�, ?????�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�???z???� "???� ???? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�".

?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?????�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?� ???�????. ?�?�???Y ???�?�???�?s ???? ?�?�?�?? ?�?? ?????�???� ?�?�?�???� ?�?????�???� ?�?�???? ?�?�. ?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�???Y ???�?� ?�???�???� ?�?�?�???�. ?�???�???� ?�?�?�???� ?z???�?�?�???? ?�???�?�?Y ?�?�?�?? ???�?? ?�???�????, ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�"?? ?�?�?? ?�???�???? ?�?z?? ???? ?z???Y ?�???�???�. ?�?�?z?�?�?� ???�????, ?�?�?� ???�?� ?z???�?�???�?? ???�???�?? ???�???�, ?�?�?�?? ?z?�???�???� ?�?�???? ?�?�. ?�???�???� ?�?�???? ?�?� ?z???�?�?�???? ???�?�?????? ?�???�?�, ?�?�???� ?�?�?�?� ???�???�?? ?????z?� ???�???� ???�?�?�, ?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�???�???� ???�???� ?�?�?�???� ???�?? ???? ???�?�?�"??, ?�?�?�?�?� ?z?�???�?�?� ?�?z?�?�?�????. (?�?�"?? ?�?�?�?�?� ?�?????�, ???�??"?�, ???�?z?Y ?�').

?z?�?� ?�?�?�?�???�?? ???� ???�?z?�?�?� ???�????, ?�?�?�???? ???? ?�???�???� ?�?�?�???�, ?z?�???�?�?s ???�???� ?�?? ?�-38% ?�?�?�?�???�?s ?�?�?�?�, ?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�?�?? ???? ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?z?�?�???�?? ???�?? ?�???�????. ?�?z?�?z?�?�?� ???�???? ???� ?�?�?�???�??, ?�?�?z?Y ?�?�?�???? ???? ?�???�???� ?�?�???? ?�?�, ?z?�???�?�?s ???�???� ?�?? ?�-62%, ?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�?�?? ???? ?�???�???� ?�?�???? ?�?�, ?�?z???�?�?�???? ???� ???�?�?????? ?????�?z??.

?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�

?�?�?z?�?�?� ???�???? ???�?� ???�???�?? ???? ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�?z?�?? ?�?�???�?�??. ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?? ???? ?�?�?????? ?�?? ?�???z?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�???� ?z????, ?�?z?�: ???�?�?�??, ?�???�, ?�???� ?�?�?�, ??"?� ?�???� ?�?�?�?�?Y ?�?�???�??.

???�?�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?� ?�?�?�???� ?????�?z?�?? ?�???�???? ?�???�?�??????. ?�?�?z?� "?z?�?�?????z??" ?�?�???? ?z?�?�???�, ???�?? ?�?�?? ?�?�???�?? ???� ?�?�?�??. ?�?�???� ?�?�?�?? ???�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�???�. ???�?Y ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?�?z?� ?�?�?�?????? ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�???�. ???s ?�?�???� ?z?�???�?� ?�?�?�?�???�, ???????�?? ?�???Y ?�???????�?? ?�?�?�??, ?�?s ?�?�?????? ???z?�?� ?�?�?�?z?�??, ???s ?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???�???� ?????�?�?�?�??. ?z?�???Y ?z?�?�?Y ?z?�?�?? ???�?� ?�?�?� ?�?�?????? ?�?? ?�?�?z?�?� ?�?�???� ?�?z????. ?�?z?� ?�?�???z?? ?�?z?�???� ?�?z?�?? ???�?? (?�??, ??"?�, ?�"?�): "?�?�?�?� ?�?�?� ???�?? ?????� ?�?�?�?�?�??" – ?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?? ?�?z???�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�??, ?�???�?�?� ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�???Y ?z???�???? ???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?z???�???� ???� ?�?z?�?�?� ???�?? ?�?z?�?? ?�?�???�?�?? ?�???� ?z???z???? ?�?z?�?z?�?�?� ???�?? ???� ?�???�?�?? ???�?? ?�???� ?�???? ?�?�???�?�?? ???�?�?� ?�?????�?? ?�?s ?�?�?????? ?�?z?�?�?� ???�?? ?�?�?? ?z?Y ???�???�?? ?�???� ?�???z?� ???�???�?? ?�???�?�?? ???�???�?? … ?�?z?�?? ?�???�?�???� ?�?z???�?�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?�???�?�?Y,A�?�?�?Y ?�???z?� ???�?�???? ?�?�?Y ???�?�???? ???�?�?� ?�?�?�?� ?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?�?�?� ?�?�???� ???z?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�???? ???�?� ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ???z?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?�?�???�?� '?�???? ???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�??' ?�???? ???�???� ?�?? ???�?�?�". ?�???� ?�?�?�"?? ?�?�?�?� ???? ???�???�?s ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???????� ?�?? ?�???�?�?� ?????�???�?�?�?? ?�???�???� ???? ???? ?�?�??????. 15 ?�?�???�?? ?z???�???�?? ???�???z?� a�� ?�???�???�?s ?�?? ???�?�?�?� ???�?? ???� ???�???z?�??, ?�?z?� ?�?�???� ???�?? 15 ?�?�?? ?z?�?z?�???�, ?�?z???� ?�?�?? ???�???�?s ?�???�?�?�, ?z?�?�???�?� ?�?z?z???�?�, 15 ?�?�???�?? ???� ???�?�?�?�?�?�, ?�?z???s ?�???�???�?Y ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?�???� ?�?�?�??.

?�?�?????? ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�???�?? ?z?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?s, ???�?Y ?�?�?????? ?z???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�???�?� ?�?z???�?? ?�?? ?�?�???� ?z???�?�?�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?s. ???�?�?? ???�?�?? ???? ?�?�???� ?�?z???? ???�?�?????? ?�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?�???� ?�???�?� ???z?�?� ?�?�?????? ?�???�???? ?�?�?�.

?z?�?z?�?�?� ???�???? ???� ?????� ?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�??, ?z?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�??. ???s ?z?????� ?�?�?�?� ???� ?�?z?�?�?� ???�???? ?�?�?� ?�?z?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?z???�?�?? ?�?�??????, ?�?�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�. ?�?????� ?�?�?�?�, ?�?�?�?�??, ?�?? ?�???� ?�???�???? ???�?�???�?? ???�?�?� ?�?�?�"?� ?�?�?�?� ?z???�?Y. ?�?�?Y ?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?�, ?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???�?� (?�?�???�?� ?�"?�, ??"?�): "?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???? ?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ???? ?�???�?�???�?? ?�?????� ?z?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�???�?�?? ???z???s ?�' ?�?�???�?? ?�???�?� ???? ?�?� ?�???�?�??". ?�?�?z?�?�?� ???�???? ?�?�?�?s ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?� ?z?�?�?�?� ???�?�?????? ?�???�?�. ?�?�?Y ???�?z?? ?�?????z?�?� (???�?�?� ?�"?�): "??"?? ?????�???�?? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???�?? (?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?�??) ?�?�?�?� ?z?�? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�?z?�??. ?�?? ?�?�?�?�?� (?�?�?z?�?�?� ???�????) ???z?�? ?�?�?�?� ???�?z?� ?�?�?�?�?�. ?z?�?? ???z???s ?�?�?? ?�?�?? ?�???z?? ?????�?�?�?� ???�?� ???� ?????�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?? ???�???�?Y ???z?? ?????�?�?�?� ???�?� ???� ?????�?�?� ?�???�?� ?�?�?� ?�???�?�?� ?z?z?s".

?�???�?z??, ???� 21 ?�?�?�?�?� ???�???�, ?�?? ?�???�???? ?�?�?????�?? ?�?�?�??????, ?�?z-21 ???� ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?????? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ???�?�??. ?�???�???� ?�?? ?�"?� ?�???�???�, ?�?�?z?�?�?� ???�????, ?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???� ???�?�?�?? ???�?�?Y ???�?? ?�?z?�?�?� ???�????, ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�, ?�???�?� ?�?z???�?? ???�???�?� ?�?�?�?�?s, ?�?�?�?� ?�?z?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�. ?�?�?z?Y ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?? ???�?�?s, ?�?�?Y ?�?�?????? ?????z?�??, ?z?�?�?? ???�?�?????� ?�?�???z?�.

?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???� ???�?� ???�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�-?�"??, ?�???? ?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�? ?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?????� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?�??????, ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�???? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?? ???? ?�?�??????. ?�?z?� ?�?�???z?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�: "?�?????�?�?� ???z?? ?�?????�?�?�A� ???????? ???�?????? ?????z?�???� ?�???Y ?�?�?? ?????�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?z?�???�", ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?� ?????�?�?� ???�?z?�?� ?�???�?�?? ???�?� ?�?�?? ?�???? ?z?�?�?�. ???�???? ?????� ?�?�?�?� ???�???� ?�?�?? ?�?? ?????� ?�?�?�?� ?�?�?? ?????� ?�?�?�?�, ?????� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?� ???? ?�?? ?�???� ?�???�????. ?????� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ???�?z?� a�� ?�?�?? ?????� ???�?�?�??, ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?z?�?? ?�???�????. ?�?�?? ?�?�?? ?????� ?�?�?�?� a�� ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�??????. ?�?�?�?z?Y ?�?�?�, ?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�???? ?�?�?�??????, ?�?z?�?�?� ???�????, ?�?z?�?? ?�?�?z?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?????? ?????�?z?�?? ?�?z?�?? ?�?z?�?� ?�?�???? a�� ?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�.

?????� ?�??:

?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

?�?????? ?�?? ?????�?� ?�????

http://www.abaratz.com

arie.baratz@gmail.com

אודות אריה ברץ

נולד בשנת 1952 במוסקבה, רוסיה‬. בשנת 1976 סיים תואר שני בביוכימיה באוניברסיטה הממלכתית במוסקבה, במהלך לימודיו באוניברסיטה לקח חלק פעיל בעבודה של החוג לפילוסופיה‬. ‫באוקטובר 1992 עלה עם משפחתו ארצה, והתיישב תחילה בירושלים ולאחר מכן במעלה מכמש שבבנימין‬. ‫משנת 1993 ועד 1996 למד ב"בית מורשה" בירושלים‬. ‫בשנת 1994 הוציא לאור את "פני תורה", בהוצאת האוניברסיטה היהודית במוסקבה‬. החל משנת 1992 עובד בעיתון "וסטי", שם פרסם מאות מאמרים, הן בנושאים אקטואליים, והן מאמרים העוסקים בתחום הדתי-פילוסופי. בשנת 1998 הוציא לאור את ספרו "חזקת אנושות" (בהוצאת‬ Jerusalem Publishing Center), ‫העוסק בהבהרת צדדים ביהדות, שנראים כסותרים לכאורה עקרונות בסיסיים בתרבות האירופאית‬. החל משנת 1999 בעל טור שבועי בעיתון "וסטי" בשם "החיים היהודיים", מדור בו מנסה המחבר להציג ולהסביר מושגים ביהדות בפרספקטיבה רחבה הכוללת צדדים של דתות אחרות והתרבות החילונית‬. בשנת 2004 הוציא לאור את ספרו "שני שמות לאל אחד" (הוצאת "גשרים"), המבוסס על המאמרים בטורו "החיים היהודיים‬".
הפוסט הזה פורסם בתאריך עידן חדש, תעלומות עם התגים , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*