?�?????�?Y-???? ???�?�?�-?�?????�?Y a?�???�?�?�?? ?�???�?? ?�?? ?z???? ?z?�???s

???�???� 34 ?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�???? ???�?�??????. ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�???? ?????�?Y ?�?�?? ?�?�?�???z?�?�?� ?�?�???�?? ???�???�?� ???�?�???�?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ???z?�?� ?�?�???�?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?????? ?�?z?�???� ?�?�???�??, ?�???�???� ?�?�?�?????? ?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?? ???�?� ???�?�???�. ?z?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�? ?�?� ?�?�???�?? ?�?�35- ?�?�?�???�?� ?�?�?�?????? ???z?�???� ???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?z?????�?�??.

?�?�?�?�?�?� ?�?z?�???� ?�?�?�?�?? ???z?�??, ?�?�?????� ???�?�?s ???� ???? ?�?�?? ?�???�, ?�?�???z?�?�?� ?�?�?� ?z?�?????�?? ???�???� ???? ?�?z?�?�??. ?�?�?�?�???� ???�, ???? ?�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�???? ?�???z?????� ???� ???�?�?� ???�?� ?�??, ???�?? ???�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?� ???� ???�?�? ?�???� ???z?�?� ???�?z???�?? ???�?s ?�?z???� ?z?�?�?� ?????�?? ?�?�?�?�??… ?�?�?? ?z?�???�, ???�???� ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?� ?�?�???� ???? ???�???�?� ???�???�?� ???????� ?�?�?�?�?? ?�?�???????�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?z?�?�?�…

???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?� ???�?z???�?? ?�???�???�?�?� ???�?�?� ???� ???� ???�?�, ???�?? ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?�?� ???�???�/ ?�?�?�???� ???�?s ?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�???????�, ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�??, ?�???????� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?????�?? ???? ?�???�?�?????�?� ?�?�?�???????�?? ???�?�??"?Y, ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? – ???????�?? ???�???? ?�?�?�?�?�?? ???�?z?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�???Y ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ???? ?�?�?�?�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?�?�.

???�???� ?�?� ???�?????� ???? "?�?�?�?�??" ?�?�?Y ???z?? ?�?Y ?????? ???�?�?� ?�?????�???� ???? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�, ?�???� ?�?�???z?? ?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???� ???????�?�?? ?�-2021, ?�???�?�?�?�. ?�?�?�?�???� ?�?�?�.

?�?�????, ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?????� ?�?�?� ???� ?�???�?�?? ?z?�?�?�???????�?? ?�?? ???�???�?????�?? ?z?�?�?�???�. ???z?�??, ?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�???�?�???z?� ?�???? ?z?�?�?Y ???? ?�???z?� ?�?�?�???� ?�?????� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?????�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?�?�???z?�?�?� ???�?�???� ?z?�?�???? ?�?�?z?�???? ???? ?z???�?� ???�???�?? ?�?� ?z?�?�?? ???z?????�??. ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�?? ?????�?�, ?�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�???�?s ???�?�?� ?�???�???�?�?� ?�???�?�?�?? ?z?�?? ?�???? a?� ?�?�?z?� ?�?�?�?? ?�???�, ?�???�???� ???z?�?z?� ?�?�?�?�???� ???z?�???� ???�?�?�?? ?�?�??, ?�?z?�???� ?�???� ?�?? "?�???�???? ?�?�?�?? ?????�?�??", ?z?????�?z?� ?�?z?�?�???�??.

?�?�?�?? ?�?� ?�??-?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�??, ?�?�???� ?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?????�?�??, ?�?????� ?�?�?? ???�???�?? ?�?�?Y-?�?�?�?�?� ?�???Y ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?z?? ?�?�??. ?�?�?� ???�?�?? ???�???�?�?? ???�?s ???�?�???� ???�?? ?�?�?�???� ?�?z?� ?�?????�?Y ?�?�???� ?�?�???? ?z???�?? ???�?�?�?Y ?�?z?� ?�?�?????�?�??.

?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�, ???�?�?�?� ?�???�?�?�?Y a?� ?�???�???�?�? ???�???�?� ?????� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�"?�?�?? ?�?�?? ???�?�" ?�?z???z?? ?�a��?�?�???�?�???�?�. ?z?�?� ???�?� ?�?� ?z?�?�?z??, ?z?�?� ?�?�?�, ???? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�???�?? ?�?�???�?�?� ???�?�?�?s ???�???� ???�?�?� ???�?�?� ?�?z???�?? ?z?�???? ?�?? ?�?�?�?? ???� ???�???� ?�???z?? ?�?�?? ???�-?�?? ?�???z?�??.

?�?�????, ?�?????� ???� ?�???�?� ?�?Y ?�-35 ?�?�?� ?�?�?�?? ???? ???�?� ?�?? ?�?�?�??, ?�?� ?�???�???� ?�?? ???? ?�?�?????�?�?�?? ?�?? ???�???�?�?� ?�???????�?? ???�?�?? ?z?�???�?�???�?? ?�?�?�??. ???�?�?�?z?�, ?�?�?� ?z?�?????� ???? ???�?z?� ?�?�???�?�???�?�?�?�?�?Y, ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?????� ???�?� ?�?�?z?Y ?�?�?????�?Y, ?z???�?�?Y ?�?�?�???�?�?� ???�?z?� ?�???�?? ?�?? ?????�?� ???�?�?�???�?�?Y! ?z?� ?�???� ?z???�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?? ???�?Y ???�??a��

???�?� ?�?�?�?? ???�?s ???? ?z?�?z?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?� ?z???? ???�?�?� ?�?�?????�?Y ?�?????�???� ?�?�?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�???�, ?�?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�?? ?????�?�, ?z?� ???�?� ?�???�?�?� ???�?� ?????�???�??? ?�???� ?�?�???? ???�?�?�?Y, ?�?�?�?� ?�???�???�?�???� ?�?z???�?�???? ?�?�?????�?Y ?�?�?? 27 ?�?�?�, ???z?? ???�, "???�?�?? ?z???�?�?? ???? ?�???z?�?� ?�???�?�?�?�?�?? ?�???????�?s ???�?? ???? ?�???� ?�?�?�?� ?�?�?????�?Y", ?z?� ?�?�???? ???� ?z?�?�?�?�?? ???�?????�?? ?�???�?�?�?Y ???� ?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?�??. ?�?�????, ?�???????� ???�???z?�?�?� ?�?�?� ???? ???�?�?? ???? ?�?�?�???�. ?z?� ?�?????� ???? "???�???�?�?�?�" ?�?�?�?? ?�???�?�???� ???? ?�?� ?�?�???? ?z?�?� ?�?�?�. ?????�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???z?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?z???�?�???? ???�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�???� ?�???� ???�?�?? ?????�?� ?�?�????, ?�???�?�?�?Y ???�???�?�?� ?�???z?�?? ???? ???�?z?�?�.

?�?�???�?� ???�?z?? ?????�?�?�?? ?�???�?� ?�?? ?�?�?????�?Y, ?�???� ?z?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�??, ?�???�?�?? ?z?�???? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�??, ?�?�???�?? ?�?�?�???� ???�???? ?�?�?????�?�a��?� ?�?�?�?�???�-?z?�?�?z?�, ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???�???�. ?z?�?� ?�?�?�, ?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???????�?? ?�???�?�?�?Y ???? ?�???�?�???� ???? ?�?�?�?�, ?�?�???? ?�???�?z?�?� ?z?�?z?�?�?�?Y ?�???�?z?? "???? ?�?�?�?? ?z?� ?�?? ???�?� ???�?�?a�?

?�?�?�?????� ?�?z?�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�??: "?�?z?� ?z?�???�?� ???�?????a�? ???�?�?�?z?�. ?�?�?�???�?�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?�???????�?? ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?�?????�?Y ?�?? ???�???�?�?�?�??, ???�?� ???�: "?????�?�?�?? ?�?�???Y ???�?�?�?�?? ???z?� ?�???�?Y ?�?�?�?�?�??".

?�?�?� ???�???�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�???�??, ?z???�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ?z?�"???�??, ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????� ???????�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?z???�???? ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�???�?� ?�???�?�?�???�??, ???????�?? ?z?�?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? a?� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?? ?�?z?Y a?� ???�?�?? ???�?�?�?? ???????�??, ???�?�??, ???�????, ???�?z?�??, ?�???�?� ?�?????? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�??, ?�?? ???? ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???�???�, ?�?�?�?�?�???�?Y ?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???? ?�?�?�???? ???�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�??. ?�?Y, ?�?� ?�???�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�??????, ???�?? ?�?? ???�?? ?????�?�?�?? ?�?�???z?� ?�?�?? ???�?? ?�?� ?�?�?? ???? ?�???�?? ?�???? ?z?�?z????.

?�-1 ?�?�?�???�???? ?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?� ?�?? "???�???�?�?? ???�?�???�?�??" ?�?z???�?� ???�?�?Y ?�????. ?�?�???? ?�???�???�?�?� ?�?????�???� ???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?z???�?�?? ?�???� ?�?�?�?z?�?? 2016. ?�?�?� ?�?�?z?� ???????�?? ?�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� a?� ?�?�?�???� ?�?? 60 ???�?�?�??, ?�?�?z?�?�?�?�?? ?�?? ???�???????�?Y ?�???�?�?�a�� ?�?� 600. ?z?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?� ?�?�?� ?�?�???????� ?�???� ?????� ???�???� ?�???�?�???�, ???�???� ?�???? ?�?�?�???� ?�?�???s ?�???� ???????�?? ?�?�???�…

?????�???�?�?� ?z?�?�?????? ?�?�???????�??-?�?????�?�???�?? ?z?z?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�???? ???????� ???? ?�?�?�?�?�, ?z?�?�???? ???? ?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?� ???? ?z?�???�?�?�??, ???? ???�?�??A� ?�???�?� ???�?z?? ?�???�?� ?�???�?z?� ?�?�?� ?z?�???�?� ?�?�???? ???? ?�???z?� ???�?�?�?� ???? ???�?z?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?� ?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?�?? ?z?�?�, ?�?�?�?? ?z?�?�?� ???�?� ???�?� a?� ?�?�?� ?z?� ?�?�?�?�?�.

?�?�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�??????, ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?????� ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?????� ???�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�?? ???�????a��??, ???�?�?�?�???�???�?�?� ?�?�?�?�???�???Y ???� ?�???????�?�?� (?�?z?�?�?�?z?�??!), ?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�???? ?z???�?�?�?�?? ???�???�??"?� a?� ?�???? ?�?�???? ?�?�?�???????�-???�???�?�?�!

?�?�?� ?�?� ?�?Y, ???� ?�???? ???? ?�?� ?�???�?� ???� ?z???�???� ???�?�?? 38 ?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?Y, ?????�???� ?�???? ?????�?�?�???�, ???� ?�???�?�???� ?�???? ???�?�?�, ?�?�?�?�?�?� ?????�???�?�?�, ?�?? ???�?� ?????�?�?�?? ?z?�?� ?�?�?? ???�?�???�?? ?z?z?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�"???� ?�?�?? ?�?????�?�??" a?� ?�???? ???�?�?� ?�?�?�?�???� ?????????�???�?�?� ???�???? ?�?�??????, ?�?? ?�?� ?�?�?? ???? ?z???z?�?�?�?? ?�???�???�?�?�!

???�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?z???�?z?�?�?? ?�?�?z?�?�???�?? ???� ?�?�?????�?�?? ???�?�?�???� "???�?�?� ?�?? ?�?�???� ?�???�???�" ?�?�?????z?� ?�?z?�?�?�?Y ???z???�?�???� ?????�???�??, ?�???�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�???�. ???�?�. ?�?? ?�?� ?�?�?�??. ?�?� ?z?�?�?? ?????�?�???�?z?�?�??? ???? ?�?�?�?? a�� ?�???? ?�?�?�???� ?�?� ???�?�?�?�.

???�?s ???�?�?? ???�?z?�?? ???? ???�?�???�?z?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�?z?� ?�?????� ?�?�???� ?�?�?z?? ???????�?? ?�?z?� ???�?�???? ???�?�?�?�? ???�?�??, ?�?� ?�?? ?�?�?� ?�?� ?�???�?� ???�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ?????z?�?� ?�?�???? ???? ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?? ???�???�?? ???? ?z?�?�?�?�???�?�. ?�?�?�?? ???�?�???� ?�???�???�?Y ?�???????�?�?�???� ?????�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?z?????? ?z?�?????�. ?�?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?????�?�, ?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?�?� ???? ?????�?? 2 ?�?�???�?�?� ???�???�?�??. ?�?�?�?�???� ?z?�?�. ?�?�?�?????� ???�???� ???z?�, ???z?????� ?�?�???�?�?� ???�?� ???�?�?� ???�???�?�?� ?�???�?z?�?? ???�?�?�, ?????? ?�?�???�?�. ?�?�?? ?z?�?�???? ?�?�?�???????� ?z???�?s "?�?�?�?�?? ?�?? ?�???? ?�?z?�???�???�"' ?�???�?�???� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?� ???�?�?� ???? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�???????�?? ?�?z?�?�?? ?z?�, ?�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?� ???�?�?�?Y. ?�?�?� ?�???� ?z?�?�?�?� ?�?�?? ?z?� ?�?�???�?�???� ?z?�???�?? ?�?� ?�?�??O??�. ?�?�?�???� ???�?�?� ?z???�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???????�??-?�???z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�?????�?Y, ???s ?�?� ???�?�?�?? ?�?�?????�?Y ?�?�?? ???? ?z?z?� ?�???z?�?�?�, ?�?z?�?�?? ???z?????�?�?�???�?Y ?�???�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???� ???� ?�???z?�?? ???�?�???�??, ?�?�?� ?�?�?� ???�?� ?�???�?� ?z?� ???�?�?�??, ???????�?? ?�???�?�?�?Y ???�?�?� ?�?z?�???�?�?�?? ???? ???�?� ???�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�??.

?�?�?? ???�???�?Y ?�?�?�??????, ???�?�?? ???�???� ?�???�?� ???????� ?�???????�?z?�?? ?�???z??-?�?Y, ???z?�???� ?�?�?�?? ?�???�?? ???�?�?�?Y ?�?�"?� ?�?�?�?? ?�?? ?�???�?? ???z?�???� ?????�???�?�?�?�?? ?�???�???�??, ???? ?�?�????, ???�?� ?z?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�, ???�???? ???�???� ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?s ?????�?�??.

?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?z???� ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?????� ???�?s ???z?�?� ?�?????� ?�???� ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�???� ?�?z?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?�?z?� ?z???�???? ?�?z?�?�?? "???�?�" a?� ?�??, ???�?? ?????�?? ?�?�?�?� ?z?�???z?� ???�?�???�??, ?�?�???� ?�???? ?�?????�???�?? ?????�?? ???? ?�?�?�?????� ???�?�?�?�?�, ???? ?�?� ?�?�???�?????� ???z???�?� ?????�?z?�?? ???� ?�?�?�???????� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?s ?�?�????. ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?????�?? ?�?�???? (?�?�?z?�?�?Y ???�?�?� ?�???�?? ?�?�???�?�??) ?z???�?�?� ???�???� ???�?z?? ?�?????�?�?�, ???�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?z???�?? ?�?�?�???????� ?�?�?�?�?Y ???? ???�???� ???�???�?�.

???�???� ???�???? ???�???� (?�?�?�???� ?�-10 ?�?�?�?�??) ?�?�?????� ???�?????�?Y, ???�???� ?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?� ?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�?z???� ???????�?s ?�???�???�?� ???z?�"??, ?�?�?????� ?????�?�?? ?�?�??: ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�???s ???? ?�?�???�, ???? ???�?� ?�???�?�?� ???? ?�???�, ?�?�?�?????� ???? ?�???� ???? ?�?�?�. ?�?�?�?�???� ?z?�?� ?z???�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?????�?�?�?�, ???�?? ???� ?????� ???�???? ?�?�?????� ???�?s ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z???�?�???�?? ?�???Y, ?�?�?�?�???�?? ?z???�?????�??. ???� ???�???� ???�?�?? ?�?�?�?� ???� ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�???�?�??, ?�???�?�?� ?�???� ?�?�?�?� ?�?� ?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???�?Y ?�?�?�??.

?????� ?�?? :

"?�???? ???? ?�?� ?�?Y ?�?�?�?? ( ???� ?�????)": ?????� ?z?�???�?? ?�?z?�?�?? ?????�?�??

אודות ארז מירנץ

ארז מירנץ הוא מחזאי, סופר ועורך ספרים המתגורר בברלין.
הפוסט הזה פורסם בתאריך ביקורת עם התגים , . קישור קבוע.

תגובה אחת על ?�?????�?Y-???? ???�?�?�-?�?????�?Y a?�???�?�?�?? ?�???�?? ?�?? ?z???? ?z?�???s

  1. מאת בוריס:‏

    טוב לדעת שאתה עוד חי מירנץ:)

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*