?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?? ?????�?�: ?�?�?z?� ?�???????�?? – ?????�?? 70 ?�?�?� ???�?�?�?????? ?�?? ?????�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?� ?�?�???�?Y

Image result for a��?�?z?� ?�?�?�?� ?�???�?� ?????�?�a��a�ZImage result for a��?????�?� ?�?z?�??a��a�Z

?????�?�?� "?????�?�"A�A�?�?z?�??

?z???? ?????� ???�?�

"?????�?� ?�?�???� ?z?Y ?�?�??" ?�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?z?�?�?????? ?�?? ?�???�?? "?�?z?� ?�?�?�?�" ?�?�???� ?z?�?� ?�?z?�?? ?�?�???�???? ???? ?�?�?�?� ?�??A� ???�?�?� ?????�?�?� "?????�?�" ?�?z?�?? ???� ???�?�?? ?�?�?�?????� ?�?�???� ?�?�????.

?�???z?�?� ?�?????�?�?Y ?�?? "?�?z?� ?�?�?�?� -?�???�?� ?????�?�" ???? ?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?z?�?�?????? "?????�?� ?�?�???� ?z?Y ?�?�?? " ?�?�???� ?�?�?� ?�?? ?z?�?� ?�?z?�?? .

?�-22 ?�?�?�?�???? 1948, ?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?????�?? ???�?�?z?� ?�????, ?�?�?? ?�?�?�???? ?????�?�?� "?????�?�" ?�?z?�?? ???? ?�?�?�?� ???z?�???�?? ?�?�?????�?? ???z???? ?�???? ?�?????�?�?? ?????�???? – ????A� ?�???�?? ?�?�???�?Y. ?z???? ?�?�?�?s ???�???� ?z?�?�?�?�???�?Y ?�?????�?z?� ?�???�?�.

?�?�?z?� ?�???�???�?Y ?�?? ?????�?� ?�?z?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???�?Y ?�?????�?z?�. ?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�??, ???�???� ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�???????� "?�?z?� ?�?�?�?�", ???�?� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?????z?�?? ?�?�?�???? ?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�??A� A� ?�?�?�?????? ?�?z?�?�?�???�?? ???�?�?? ?�???�???�??A� ???�?�?�?? ???�???�?? , ?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�???�?? ???????? ?????�?�?�?�?�?�, ?�???? ?????�?�?�?? ?�?�?z?�?�??.

Image result for a��?z?�?� ?�?z?�?? ???�?� ???�??a��a�Z

?????�?� ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?�?�?? ?z???�?�?�??A� ?�?�?z?�?�?�??A� A�?�?�?? "???�?� ???�?? ?????�?�???�?�" ?�?�???� ?????�?� ???�?�?� ?�?�?�?�??, ?�???�?�?? ?z?�?� ?�?z?�??,A� ?�?�?�?????? ?�?�???s ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�?�?�???�?Y "?z?�?z?? ???�???�?�?? " ?�-1945A� ?�???�???? ???? ?�?�?�?� ?�?? ?????�?� ?�?????� ?�?�?�?�?? ?�???�?�??A� ?�???? ???�?�?�.A� ?�???�?�?�?? ?�?�A� ?�?� ?�?�?�???�?? ?�?? ?????�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�??A� ?�?z?�???? ?�??.

?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?? ?????�?�, ?�?�?�?� ???�???� ?�???� ?�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?�?? ?�?? ?�?�???� "?�?�?�??". ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?????�?�, ?�?�???� ?�?�???�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�??, ?z?�?�?�???�?? ?z???�?� ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?� ?z?�???z?�?�, ?�?�?�???�?Y ?z???�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?z?�???� ?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?� ???? ?�?� ?�?z?�???� ?�?? ?????�?� ?�?z?�??. ?�?� ?�???�?????� ???? ?�?�?�???�?z?�?? ?�?? ?????�?� ?�?�???�, ?�???�?�?� ???� ?z?�?� ?�?z?�??.

?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ?z?�?� ?�?z?�??. ?�?�?�??: ?�?z?�???? ?�??.?�?�?z?�?? ?�?? ?????�?� ?�?z?�??A� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?� ???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?????� ???�?z?�?? ?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???z?�?� ?�???�???� ?�?�???? ?z?�???�?�?�?�?Y.

?�???�?�?�??A� ?�?�?????? ?�?�?� ?�???�???�?� ?�?? ?�?z?�?? "?�?�???? ?�?�?�?�" ?�"???�?�?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???�??".

?z?�???� ?�?�???� ?�?�?� ?�?? ?????�?�?� ?????�?� ?�?z?�?? (?z???�???? ?z?�?�?Y "?�?�?�?�??" ?�???? ???�?�?�)

?????�?� ???z?� ?�?????� ?�???�?�?� ?�???�???�?� ???? ?�?�???s ?z????-???�?�?� ???�???�?�???�?? (?�?�???? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???????�?�?Y ???�?�?�?Y). ?�?z?�?s ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ???�?�?� ?�???�?�?????? ?�?�???�?�?? ???�?�?? ?�?�?� ?�???�?�??, ???z???�, ?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�, ?�?�???z?�?� ???z?�?�?� ?�?z?�?z?? ?�?�?? ?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?? ?�?�'?�?Y-?z?�?�?�?� -?�?�??????. ???? ?�???? ?�?�?? ?�?????� ???�?�?�?� ???�???�???? ???�?�?�?�?Y ?�?�?� ?�?�???�?? ?�???z?�?�?? ?�???�?�?? ?????�???s ?�?�?� – ?z???�?� ?�?�?�?? ???� ???z???�.

?????�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?Y ,?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�???? ?�?? ??"?????�?� ?�?�?�???�?�?�?? ".

?�?�?�??A�?�"?? ?�?�?�?? ???�"?�A�(22.1.1948)A�?�?�?? ?????�?�?� ?�?z?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?????� ?�?�???�?Y ???? ?�?�?�?�?�?�, ?????�???� ?�?�?????�?? ?z?�?�???�?Y, ???�?�?�?� ???? ?�?�???s ???�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?z?z?�?�?�?� ?�?�?????? ???�???�?�???�??, ?????�???s ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?????�?� ?�???�?�??, ?�?�?�?� ???�?�?? ?z???�?�?Y ?�?�?�????.

?�?? ?�?�???� ???�???�?? ?�???�?�?�??, ?z???�?? ?�?????�?� ?�?�???� ???? ?�?�?? ?�?�?�?? ???� ?z???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� "?�???�??" ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???? ???�?�?�, ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??.

Image result for a��?�?�?� ???�?�a��a�Z

?�?�?� ???�?�, ?�?�?�?�?� ?�?? ?????�?� ?�?z?�??, ?�?�?�???� ?z?z?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? – ???�?�?� ?�?????�?� ?�?�?? ???z???? ?�???�???�?Y

?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�??, ???�?�?� ?�?�?�???� ???�???s, ?�?�?�?z?Y ???z?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?? ?????�?�, ?�?�?� ???�?� (???�?�?� ?�?? ?�?�???� ?�?�???�?? ?????�), ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?????�?� ?z?�?� ?�?�?�?? ???�?�??. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?z?� ?�?? ???? ???�?�?�, ???�?� ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?????�?�. ?�?? ?�?�???�?�?� ?�?z?� ?z?�???�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?????�?�??, ?�?�?� "???????�", ?�?z?�?�?�?? ?????�?�?? ?z?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?????�?� ?�?? ?�?�?�??.

?�?�?� ?�???�?? ???????�?� ?�?�?�?? ?�?????� ???�?�??, ?�???�?z?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�???? ?????�?? ?�???�?? ?????� ???? ?????�?� ?�?z?�?�?� ?�?�???? ???? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�, ?�?z?�?�?? ???�?�???�?? ?�???? ???�?�?� ?z?�?�?�???�. ?�?�?? ?�?�?� ?????�?�?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?� ???? ?�?s ???�?�, A�???�???� ?�?????�?s ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???? ???�???�?? ???? ?�?s ???????�?� ?�?�?�?�?�?�?�?� ?�?????� ???�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?z???�?????�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?z???�?z?�. ?�?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?�??, ?�?�?�?� ???�?� ?????� ???? ?�???�?�?? ?�?�????.

?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�?� ?????�????, ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?� ???? ?????�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�?????�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ???z???? ?�?�?�?? ?????�?�??. ???�?? ?�?�?� ?�?�?? ???�???� ???z?�?�, ?�???�???? ???�???� ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?? ?????�?�, ?z?�?� ?�?z?�??, ?�?�?�???� ?�???�???�?Y ?�???�???� "?�?z?� ?�?�?�?�" ?z?�?�???? ?�?�???�?� ???? ?�?�?�???�?�?�???�?� ?�?? ?�?�?� ?z?�?�???� ?�???�???�?�?� ????A� ?????�?� (?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?????? ???? ?�?�?�?�?�?� ?�???Y: "?�?�?�?? ?�?????�?s ?�?�?�????").

?�?�?� ???�?� ???? ?�?�?? ?�???? ???�, ???�?? ?�?z?�?�?z?� ?�?? ?????�?� ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?�: ?�?�?� ?�?�???s ?????�???� ???? ?�???�???? ?z???�???� ?�???�??????, ?�???�???? ???�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ???�?�?� ???? ?�?�??.

?????�?� ?�?�?�?� ?�???�?�??. ???�?�?? ?????�?�?�?? "?????�?� ?�?�?�???�?�?�??" ?z?�???�?? "???�?�?�???�?? ?�?�???�?�?� ?�?�???�??". ???�?�???�: ???z?� ?�?�??????

?�?? ?�?????� ?�???�?�?? ?�???�?�, ?�?�?�?�?Y ?�?z?�?�?? ?�-19 ?�?�?�?z?�?? ???????� ?�?�???�???�?? ???? ?�???�???� ?�?z?�?�???�?�?�?�??.

?�???? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? .?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?????�?� ???�?z?� ?�?�?� ?�?�?�?�.

?????�?� ???�?z?� ?�?�?� ?�???? ?�?�?�?� ?�?�?� ???? ?????�?� ?�?z?Y – ?�?�???? ?�?�?�???� ?�?�?�???�. ?�?�?�?? ?z?�?? ?z?z?�?� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?� ???? ?�?�???s ?�?z?�?�?� ?�???�?�??. ?z???�?�?? ?�?�???? ?�?????Y ?�???�?�?�???� ?�?? ?????�?� ?�?�?� ?�???�???� – ?�???�?�???� ?z?�???�?�?�??, ?�???�?? ?�?z?�???�?? ???? ?�?�?� ???�?�?????�?? ?z?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�?????�, ?�?�???� ?????�?� ?z?�???? ???? ?�?�?� ?�???�?�?�?�?�??. ?�???? ?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�???� ?????�?� ???? ?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???� ?z???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?Y?

?�?z?�?�?� ?�?�?????�?? ?�?�???�?�?? ?????� ???z?� ???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z???�?�???�?�, ?�?z?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?�: ?z?�?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�, ?�?�?� ?�???�????, ?�???�?� ???�???z?�, ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?� ?�?�???z?Y ???�?�?�?�???�??.

???�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?? ???�???� ?�?? ?�???�?�??, ?�?�?�?? ???�?? ?z?????�. ?�???�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�, ?�?�???�???? ?�?�?�?�???� ?z?z?�?�?�??. ?�?z?�?�?� ?�?�?�???? ???? ?�???�?�?? ?�???z?� ?�?�?????� ???� ?�???�?�?�. ?�???�?�???� ?z?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?????�?�. ?�?�?�?????�?? ?�?????�?� ???�???�?� ???�???�, ???�???� ?z?�???� ?�?�?� ?�?�???s ?�???�?z?� ?�?�?z?�?Y ?????�?� ?�?�???? ?�?�???�?�?? ?????�?�?? ???� ?�?�?�???�.

?????�?� ?�?�???� ?�???�???�?Y ,?�?�?�?? ?z???? ?�?z?�???? ?�?? ?????�?�?�?? "?????�?� ?�?�?�???�?�?�?? ".

Image result for a��?�???�?� ?????�?�a��a�Z

?????�?� ?�?�???� ?�???�???�?Y. ???�?�??: ?�.?�?�???�?�?�??. ?z???�?s ?�?�???� ?z"?�?z?� ?�?�?�?�" ?�?�?�?�?�?? ?�"?z?�?????�?? ?�?�??????" ?�?�???� ?�???�??

?�???�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?�??, ?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ???� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?�???� ???�?�?�, ?�???�???�?? ?�?�?z???� ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?? ?�?????Y ?????????z?�, ?�?�?�???� ???�???? ?�?�???�?? ???z?�?s ?????�?? ?�?�?????????� ?�?�?�?�?�???�?�??. ???�???� ?�?z?�?Y ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?????Y ?�?�???�?�?� ?????�?s ?�?�?�??.

?????�?� ?�?�?� ???� ?�?Y 24.

?�?�?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?�?????� ???�?�???? ?�???�???�?? ?�?? ?�?z?�???� ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�?????�?�?Y ?�?�?� ???�?z?�?� ?�?????????�?? ???�?�?z?�. ?�?�???�???�?? ?�?�?�???????�?�?? ?�?�?�???�???� ?�?? ?�?s ?z???�?z?�?� ?�?�?????????�??, ???� ?�???�?�???� ?�?�?�?Y ???�?�???� ???z?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?????� ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???�???� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?�?�??: "?�?�?? ?z???�?�?�?? ???�?�?????�?�?? ?�?�?� ?????�?�?? ???�?�?z?�?� ?z???�?? ?�?�?z?�?�??".

?????�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�???� ???z?�?�?�??-???�???z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?�.

?�???�?� ?�???�???�?Y "?�?�??" ???? ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�??????

?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?????�?� ?�?�?�?�?????�?? ?�???�?�??, ?�???�?� ???�?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?� ?�?? ?�?�???z"?�, ?�?�???�?� ?�?? ?????�?�, ?�???�???? ?�???�???�?? ???�?z?�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?�??.

?�???�???�?? ?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�, ?�?????�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�??. ???? ?�?z?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� – ?�?z?�?�?� ?z?�?z?? ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?????�?� ?�???�?�??. ???? ?�???�?�?????� ?�???�??: "?�?�?�?�?????? ?�?�?z?�???? ???????� ???? ?�???s ?�?�???�???�". ???????�?�?�?� ?�?�?????� ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�???�?Y "?�?�?�???�" ?�?�?�?? ?????�?? ?�?z?????�?? ?�?�?� ???�?�?�????.

???s ?�???�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�???�?�, ???� ???�?� ?z?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�???�?�???� ?�?�?�?�?�???�??, ?�?�?� ?�???� ?z?????�?? ?z?�?�?�???� ?z???�?z?? ?�???�?z???�?? ?�?�?�???�. ?�?? ?�?�???? ?�?�?????� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?????�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?z???�?? ?????�?� ?z???�?� ???�?�?� ?z?�?�?�????. ?????�?� ?�?z?�?? "?�?�?? ?z?�?�??" ?????�?z?? ?�????, ?�?�?s ?????z?? ?�?? ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�????.

Image result for With His Own Hands shamirImage result for a��?�?z?� ?�?�?�?� ?�???�?� ?????�?�a��a�Z

?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�???� ?�?? ?????�?� ?�?�?�???� ?�???�?? ?�?�???� ???? ?�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?� ?�?z?�??, "?�?z?� ?�?�?�?� – ?�???�?� ?????�?�", ???�?? ?�?�?�?s ???�???????� ?�???�???�?? ?�???�???�??, ?�?�?� ?�?�???? ?�???�?? ?�?�?�?z?� ?�?�???�?? ???????? ?????�?�?�?�?�.

???�?� ?z?�?�???�?? ?�???Y ???? ???�?�?�?? ?�?�?z?� ?�???�???�?Y ?�?? ?????�?�, ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?� ???�?� ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�???�???� ?�?�?z?� ?�???????�?? ?�?�?�?�??.

???? ?�?�?????� ?�???�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?�???� ?z?????�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?�?� ?�?????�?� ?�?�?? ???z???? ?�???�???�?Y. ???�?�?? ???z?�?�?? ?�???Y.

?�???�?�?�?? ???�???�?�?? ?�"?�?�?? ???�???�?�??" ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?z?�?� ?�?z?�?? ?�?z?� ?�?z?�?? ?????�?? ?z?�???� ?�?? ?????�?� ???�?? ?�?? ?�?�?�?� "?z.?�?????�" ?�?�?�???Y ?�?????� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?? ???�???�???� ???�???� ?�?�??.

?�?�???� ?�?z???�?? ?�???�?? "?�?z?� ?�?�?�?�" (?�?�???�???? ???? ?�?�?�???�?�?�???�?� ?�?? ?�?�?� ???�?� ?�???? ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?z?�?� ?�?z?�??).

?�?�???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?z???�?s ?�???�?? "?�?�???�?Y – ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�???�"?�, ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???? ?�?z?�?�?�???�?Y ?�?�?�???????� ???�???�?�???�???� ?�?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�???�?Y, 2013.

Image result for a��?�???�?� ?????�?�a��a�Z

?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?? ?????�?� – ?�?????? ?�???�?�?�?? ???�???�?�?? "?????�?� ?�?�?�???�?�?�??"

?�?�?????z?� ?�"?�?�?? ???�???�?�??"A� ?�?�???�?�?Y ?�?? ?�-26 ?�?�?�???�???? 1948 ?�?z?� ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?????�?? ?�?�?�?????� ?�?? ?????�?�, ?�?�?? ?�?�?�?�?� "?z.???�?�??". ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?�?� ?�?? ?z?�?� ?�?z?�??.

?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?? ?????�?� – ?�?????? ?�?�?�?z?�?�??

???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?z???�?s ?�???�?? "?�?�???�?Y – ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�???�"?�, ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?�???�?�?Y ?�?�?�?�???? ?�?z?�?�?�???�?Y ?�?�?�???????� ???�???�?�???�???� ?�?�?�?z?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�???�?Y, 2013. ?�???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???Y ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?Y ?�???�?�???�?� ?�???�?�?� ???�.

?�?�?�?????� ?�?? ?????�?�

( ?z???�?s ?z?�?????�?? ?�?�?????? )

?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?? ?????�?� – ?�?????? ?�???�?�?�?? ???z?�?�?�???�?? – ?�???�?�?? ?�?? "?�?z?� ?�?�?�?�" ?z???? ?z?�?� ?�?z?�??

?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ???�?�???�?�?� ?�?? ?z?�?� ?�?z?�??.

Image result for a��?�?z?� ?�?�?�?� ?z?�?� ?�?z?�??a��a�Z

?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?? ?????�?�: ?�?�?????� ?�???�?�?�???�??

?z???�?s ?�???�?? "?�???�?�?? "?�?�?????� " ?�?z???�?z?? ?�?�?�?z?z?�?�??". ???�?�?? ?z?�?� ?�?�???�?? ?�?�???�: ???�-?????Y ???�???�?? ???�???�?Y. ?�?�?�???? ?z?????�?�?? 1959.

Image result for a��?�???�?�?? ?�?�?????� ?�?z???�?z?? ?�?�?�?z?z?�?�??a��a�Z?z???z?? ?z???? ?????�?� ?�?z?�??:

???�?�?????� ?�?�?�?? ?�???�?? "?�?�?�???�" (???? A�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ) ?�???�?�??.???�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�??, ???z?Y ?z???�?�?�?� ???�?�?? A�?�?�?�?�???� ?�???�?�?? ?????z?�?�?� ?�?�?? ?�???�??. ?�?????? ?�?�?�?s ?�?�?�?? 1960.

Image result for a��?�?�???? ?�?�?�?????�??a��a�Z

???�?�?????� ?�???�?�?? ???�?�???? ?�?�?�?????�??

?�?z?�?? ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�?z???�?� ?�???�?�?????� ???�?????� ?z?????�?�?? ?�?�?????? ?�?z?�?�?� "?z?�?z?? ?�?�?�???�", ?�?�?�???? ???? ?�?z?? ?�?? ?�?�???? ?�?�?�?????�??

?�?z???�?� ?�???�?�?????� ?�?�???� ???z?�?�?�??, ?�???? ?�?? ???�?� ?z?�?? ???�?�?? ?�?z?� ?�?? ???�?� ?z?�?�?�?????�??: ?z?�?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?�, ?�?�?� ?�???�????, ?�???�?� ???�???z?�, ?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�, ?�???z?Y ???�?�?�?�???�??, ?????�?�?� ?�?z?�??. ???? ?�?�???? ?�???�?Y ?�?z???? ?�???z?�?�?�?? ???�?�?? ?�?z?�?�??: "?�?�?�???�?? ?�?�???s ???�???�?�???�?? ?�?�???� ?�-?�"?? ?�?�?? ???�"?� 22.1.1948".

(???�?�?� ?z?�???Y)

?????� ?�??:

?�?�?�?? ?�?????�?s ?�?�?�???? -?�?�?? ?z?�???� ?�?? ?????�?� ?�?z?�?? ?�"??

?????�?� ?�?z?�?? ?�?????? "?�?�?�?�??"

?????�?� ?�?z?�?? ?�?????? "?�?�?????� "

?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?? ?????�?� ?�?z?�??

?�???�?? ?�?�?�???? ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?�

?????�?� ?�?�???� ?z?Y ?�?�??: ?�???? ?�?�???�?�?� ?�?? "?�?z?� ?�?�?�?�"

?�?�???� ???� ???? ?�?�???� ?z?Y ?�?�???

?????�?� ?�?? ?�?�?? a�� ?????? ???�?�?z?�?�?� ?�?�?�???� ???� ???�?�

?z?�?� ?�?z?�?? ?�???�?�?? ?z?�???�?? ???? ?�???? ?�?�???�?�?� ?�?? "?�?z?� ?�?�?�?� -?�???�?� ?????�?�"

?�???�?�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?z?Y ?�?z?�?� ?�?z?�??A� ?z?�?�?�?�?�?? ???? "?�?�???�?� ?????�?�"

???�?�?? ?�?�?? ?�?�?? a�� ???? ?z?�?� ?�?z?�??, ???�?�?� ?�?? ?????�?� ?�?z?�??

?z?�?� ?�?z?�?? -?�?�?�???�?� ?�?�???�?�???�?�?�

?????�?� ?�?z?�?? ?�???�?�


???�???�?? ?�?z???�?? ?�?z?????? ???? ?�???� ?�?�???? ?�?�?�?????�?? ?�?�???�?�??. ?�?�???� ?�?�?�???�?? ?�???�?z?�?? ?z???�?s ???�?�?? ?�???�?� ???? ???�?? ?�?�?? ?????�?�.A� ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? "?�?�?�???�" ?�???�?�??

אודות אלי אשד

סופר, מרצה ובלש תרבות. פרסם את הספרים "מטרזן ועד זבנג" - סיפורה של הספרות הפופולארית הישראלית" ( "בבל" 2003) ו"הגולם -סיפורו של קומיקס ישראלי" עם אורי פינק ( "מודן" 2003). פרסם מאמרים רבים בעיתונות, בכתבי עת וברשת בנושאי ספרות ותרבות פופולארית, מדע בדיוני, קומיקס ועוד.
הפוסט הזה פורסם בתאריך ארץ ישראל, ביטחון וצבא, היסטוריה וחקר התנ"ך עם התגים , , , , , , . קישור קבוע.

10 תגובות על ?�?�?�?? ?�???�???�?Y ?�?? ?????�?�: ?�?�?z?� ?�???????�?? – ?????�?? 70 ?�?�?� ???�?�?�?????? ?�?? ?????�?�?� ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ???�?� ?�?�???�?Y

 1. מאת חוה פוחצבסקי:‏

  שמחה שהצדק יצא לאור בסיפורו של ג’יפ השבעה וסיפורו העצוב מהסיבה שמי שהיה הנהג המיועד בג’יפ היה חמי יפתח פוחצבסקי שכהרגלו ונוהגו הגיע לזמן לנקודת האיסוף וחיכה לאליק שיגיע עם הג’יפ
  יפתח שהיה לוחם בפלמח נאלץ כל חייו לחיות עם הסיפור שלא היה מדוייק בנוסף עם הכאב של אובדן החברים שעברו התעללות קשה ביותר

 2. מאת אלי אשד:‏

  חוקרת הספרות נורית גוברין כתבה לי :
  "לאלי אשד שלום,

  תודה שהבאת לידיעתי את מחקרך המרתק על אחיו של משה שמיר. עבודת מחקר יסודית ומרגשת הראוייה לכל הערכה.

  התרגשתי במיוחד לקרוא על הקשר של אביך עמו. הקשר האישי מחזק עוד יותר את הרצון להעמיק ולהציב מצבת זיכרון של ממש לכל הפרשה העצובה וההירואית."

 3. מאת אלי אשד:‏

  לרגל מלאת 70 שנה לנפילתו של אליק שמיר ביאזור, מנתחת הגרפולוגית מיכל דורון את כתב היד של אחיו, הסופר הידוע משה שמיר, שכתב כמה ימים לאחר מכן סיפור לילדים על היום האחרון של אליק, ולימים כתב עליו ספר מפורסם בשם "במו ידיו – פרקי אליק":
  משה שמיר -הניתוח הגרפולוגי
  http://www.yekum.org/2018/01/%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99/

 4. פינגבאק: אליק שמיר ואני | המולטי יקום של אלי אשד

 5. מאת ארז לנדוור:‏

  ראוי להזכיר שאליק שמיר לא היה טיפוס נחמד במיוחד, וזה בלשון המעטה.
  לפרטים: https://alllies.org/blog/archives/44833#.WmWq0JO7rcs

 6. מאת אלי אשד:‏

  לגבי מה שאתה מזכיר כבר כתבתי בפירוט במקום אחר ונחזור על התגובה שלי שם :
  "אליק שמיר היה נושא לויכוחים שנים לפני שעלתה השאלה הנצחית "האם הוא באמת בא מן הים ?" שאלה שבה עסקו מבקרים רבים וגם אחיו הסופר משה שמיר .
  ויכוח לגביו עלה בשנות החמישים והנה רשימה עליו מאת נמרוד הלפרן :
  "המשוררת הנשכחת של דור תש"ח "
  http://alllies.org/blog/archives/44833#.WQnH12mGPcc
  דומה כי מכל שיריה של מרים יחיאל – שהוכתרה פעם על ידי ס. יזהר בתור 'המשוררת שחסרה לדור תש"ח' – השיר 'גיבוריו של משה שמיר' מבטא באופן המדויק ביותר את רוחה של המשוררת העברית הנשכחת.

  בראיון היחיד מעולם שנערך עמה, שפורסם בחורף 1955 בעיתון "דבר", סיפרה המשוררת כי כתבה את 'גיבוריו של משה שמיר' בעקבות אירוע שהתרחש בבית הספר החקלאי 'מקווה ישראל' בתחילת שנות ה-40.

  "הימים היו ימי מלחמת העולם, ובין תלמידי מקווה באותו הזמן היו לא מעט בני נוער שעלו ארצה לבדם, ואשר משפחותיהם נותרו מאחור באירופה. אחד מהם היה חיים ברוצלבסקי (לימים חיים בר-לב, הרמטכ"ל השמיני של צה"ל), אשר עלה לבדו מיוגוסלביה שנה קודם לכן, ואשר נפשו כמעט פרחה מרוב דאגה לאחר שחודשים ארוכים חלפו מבלי שקיבל מכתב ממשפחתו", סיפרה יחיאל בראיון. "בלילות, הוא החניק את חרדתו מתחת לשמיכה מחשש כי גילוי מורך לב יהפוך אותו למושא ללעג ובוז מצד התלמידים ה'צברים' המחוספסים".

  אחד מאותם צברים מחוספסים שלמדו בכיתתו של חיים היה אליק שמיר (אחיו של הסופר משה שמיר) אשר נהרג כעבור מספר שנים ממארב ערבי והונצח על ידי אחיו בספר 'במו ידיו – פרקי אליק', שבזכותו הפך אליק לדגם לחיקוי ולסמל הצבר של דור תש"ח.

  "ב-1943 עשה אליק לשותפו לספסל הלימודים מעשה שתמצת את קהות הרגש שממנה סובלים צברים רבים", סיפרה יחיאל בראיון. "הוא רצה ללמד את חיים שיעור בצבריות ולהוכיח לו שנער עברי אמיתי אינו זקוק לעניין בורגני כמו הורים, ולכן הסתיר את כל המכתבים שנשלחו אל חיים ממשפחתו באירופה. עד אשר יום אחד, פתח חיים בטעות את דלת הארונית של אליק, ומצא שם את עשרות המכתבים. חיים, שהתמצא בהלכי מהלומות הודות לשיעורי האגרוף שלמד במכבי זאגרב, החליט ללמד את אליק שיעור משלו, והכה אותו מכות נמרצות".

  "מאותו רגע ואילך נחשב חיים לאחד מהחבר'ה", סיכמה יחיאל את דבריה בראיון. "וזהו העניין: תנאי קבלה למועדון הצברים תמיד היה כוח הזרוע וקהות הלב. ואני, שגם הייתי שם, לא מוכנה להמשיך להשתתף".

  מרים יחיאל שלחה יד בנפשה ב-31 בדצמבר 1956.

  גיבוריו של משה שמיר / מרים יחיאל

  גיבוריו של משה שמיר,
  יפי הבלורית והתואר,
  קדמו ל"מגש הכסף".

  אורי הלך בשדות
  לפני שאליק נולד מהים.

  אך קהות הרגש של בני דור הארץ
  קדמה לגיבוריו המתים של שמיר,
  וגם למות אחיו."
  עד כאן המאמר של הלפרן.
  נציין שלכל הסיפור יש בדפוס גירסה נוספת שמטילה אור שונה במקצת על הדברים :
  : גירסת המעורב בפרשה הרמטכ"ל והשר לעתיד חיים בר-לב שאותה אפשר למצוא בביוגרפיה שלו שכתבה כרמית גיא" בר-לב : [ביוגרפיה] / תל-אביב : עם עובד, 1998
  ‬ושם בעמוד 23 הפרשיה מתוארת ככל הנראה כפי שסיפר אותה בר לב לילדיו :
  "שכניו של ברוצלבסקי ( בר -לב לעתיד ) לחדר ב"בויידעם " הידוע של מקווה היו שאול יופה ,שהיה עתיד להיות ידידו הקרוב במשך שנים ארוכות ,ואליק שמיר שעתיד להיחקק בתודעת העם כולו בספר שיכתוב אחיו ,משה , והוא עתיד להפוך לאחר מותו במלחמת העצמאות לסמל הצבר ,שבזכות גבורתו ואישיותו הקורנת מנהיגות קמה מדינת ישראל .
  הקשר עם בני המשפחה שנותרה באירופה התרופף ובכל יום שהופיעה עגלת הדואר היו יוצאי אירופה שנקראו כולם "יקים "גם אם מוצאם היה מיוגוסלביה כמו חיים ברוצלבסקי ,ממהרים לקבל מכתב.
  חלפו שבועות וחודשים ולא התקבל מכתב ממשפחת ברוצלבסקי.
  דאגתו של חיים גברה ,ולילות ארוכים החניק את חרדתו מתחת לשמיכה .
  עד אשר יום אחד פתח בטעות את דלת הארונית של אליק שמיר ,ושם גילה לתדהמתו ערמות ערמות של מכתבים ,כולם מבני משפחתו אליו. בירור קצר העלה שאליק החליט ללמד את חיים שיעור בחיים : נער עברי אינו זקוק להוריו ,ומשפחה היא מושג בורגני מיותר . לכן הסתיר את המכתבים שקיבל ,ונהנה בסתר ליבו לראות את נפשו של שכנו פורחת מדאגה.
  אך חיים שהיה חסון ובנוי לתלפיות ולמד פרק בהלכות מהלומות משכניו הקרואטים ובשיעורי האיגרוף במועדון "מכבי " בזגרב ,לימד את אליק שיעור משלו .הוא היכה אותו מכות נמרצות .
  מכאן ואילך נחשב ללא עוררין כאחד מ"החברה ".
  ואמנם בתצלומים היחידים שנשמרו מהתקופה הוא נראה שרור על הדשא בחברת חבריו ,בכובע שעם רחב שוליים ,פריט חיוני באופנת מקווה ישראל ..רגליו שזופות והוא נעול נעלי עבודה משופשפות ,נינוח בעליל ,החיוך הקורן שופע ביטחון ואושר. "
  מתיאור הפרשה ברור שמבחינת בר -לב היה זה אירוע מפתח בהתערותו בארץ בקרב "הצברים " ומתברר שהוא ואליק נשארו ידידים טובים לאחר מכן.

  • מאת ארז לנדוור:‏

   זה עדיין לא סותר את העובדה שאליק שמיר היה טיפוס נבזי ועבור מישהו פחות חזק מבר לב הפרשה לא הייתה מסתיימת בטוב.

 7. מאת אלי אשד:‏

  זיכרון אישי : אבי צבי אשד שכאמור למעלה היכיר היטב את אליק שמיר פגש לאחר שנים רבות גם את בר לב אז בתקופה שלאחר הרמטכ"ליות ולאחר מלחמת יום הכיפורים . הם נפגשו במקום של אדם בשם מדליה ששם אפשר היה לרכוב על סוסים וגם בר לב וגם אבי נהגו לבקר שם רבות .כמה פעמים נלקחתי לשם גם אנוכי כילד וצפיתי ברכיבה משותפת של אבי עם בר לב על סוסים . ( ויש לי תמונה שבה אני רוכב שם על סוס ) לאחר מכן הם ישבו ושוחחו וזכור לי ששמו של אליק שמיר עלה בשיחה .אבל לצערי הרב איני זוכר על מה דובר בדיוק חוץ מזה ששניהם צחקו צחוק קודר.

 8. מאת אלי אשד:‏

  לא נעים לאמר אבל זאת מסורת שקיימת בפנימיות ולא רק בארץ אלא בעולם כולו ש"הוותיקים " ( לא דווקא "החזקים " ) נוהגים לשגע בכל מיני צורות את "החדשים " מקרוב באו " .זהו סוג של טקס חניכה שהוא אמנם לא מאוד סימפטי שמטרתו להפוך את החדשים לחלק מ"החבר'ה" .
  ובדרך כלל החדשים מקרוב באו כשהם הופכים ל"וותיקים " מעבירים אותו לחדשים בתורם וכך הלאה.
  לפעמים זה מתגלגל לאלימות לפעמים זה בצורות אחרות .הפנימיות בבריטניה ידועות במיוחד ב"טקסים " מסוג זה.
  ובדרך כלל נוטלים בהם חלק מי שנראים כ"מנהיגים " בעיני השאר.
  התופעה קיימת גם בארה"ב באוניברסיטאות בפנימיה הצבאית ווסט פוינט והיא בהחלט קיימת גם בצה"ל ביחידות שונות.
  נראה שכך היה במקרה של אליק ובר לב.

 9. מאת אלי אשד:‏

  פרופסור אבנר הולצמן והסופר משה שמיר מדברים גם על אליק שמיר בשיחת רדיו:
  http://msradio.huji.ac.il/wwwroot/ulpanpatuach/holtzman_onshmir48k.htm

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*