?z?�???? ?�?�???? ?�?�?? "???�???�!" – ???�???�?�?Y ???? ?�?�?� ???z?�??, ?z?�?�???? "?z?�?�?Y ?�???�?z?? ?�?? ?�?�???�?�?�"

?z???? ?????� ???�?�

?�?z?� ???�?�?�?? ???�?�???�?? ?z?�?�?�?�?�?�??? ?�???�?� ?z???�?�, ?�?�???? ?z?�???�?� ?�?�?�???�??. ?�???�?z?�?�?? ?z???�???�?? ???????�?�?�?� ???�?� ?�?�?Y, ???� ???�?? ?�?z???�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�. ?�?z?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ???? ?z?�???�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?�?� ???�??, ?�???�???� ???�???�?? ?z?�???�?�?�?�??! ?�?�?�???�?� ?�?�???? ?????�???� ???�?�?�?� ???�?? ?�?? ?�?�?�?�??… ???�?�?????�?? ?????� ?z?�?�???� ???�???� ?�?? ?�?�?� ???z?�??, "?z?�?�?Y ?�???�?z?? ?�?? ?�?�???�?�?�" (?�?�?�???? "???�?z?�?�?�??", 2017). ?�?�?� ?�?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?� ???�???� ?�?????�?�?Y.

?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�???�?�???� ?�?�???�?�?� ?�???�?�???? ?z?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�??, ???�?? ???�???�??, ?�???�?????� ?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???�, ?z?�?�???? ???? ?�???�?z?? ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?� ?�???�???�?� ?�?�???�?�???� ???z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??.

?�???�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?????� ?z?�?z???�?�?�?� ?�?z?�?�?????z?? "?�?�???�?�?�?�?Y ?�?z?�?�????" ?�?? ???�?�?????Y. ?�?�???�?�?�?�?Y, ?�?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�???? ?????? ?�???�?�?? ?z?�???�?� ?�?z?�?�?????? ?�?�?�???? ???�???�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ???? ?z?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?�???�?�?? ???�?Y ?�?�?z?�???�?????�?? ???�???�?�?? A�?�???�?�?????�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�??.

???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�??, ?z?� ?�?�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?z???? ?�?�?� (?�?????�?� ?????� ?�?�?z?�?s), ?????? ???�???�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?z?�?? ?�?????�?�?? – ?�?� ?z???�???�?? ?�?�?�???�?� ???s ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�???�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???? ?�?�???�?? ???�???�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?????�?�?? ?�?�?�?? ???z???Y ?�???�?z?�???�?�. ?�?� ???? ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?� ???? ?�?? "?z???�?z?�". ?�?�???�?�???� ?�?�???�?�?� ?z?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?� ?�?z???�?�?? ???� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�?z?�.

?�???? ?�?z?�?z???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?z?� ?�?�???�?�?� ???�???� ???? ?�?�?�???� ?z?�???�?�?� ?�?�?s?

?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ?�?????�???� ???? ?�?z?�?�???? ?�?�?� ???z?�??.

?????�: ?z?� ?�?�?z?� ???�???s ?�?z?�?�?? ?�?�?????� ?????�?? ?�???�?z?�?�?�???

?�?�?� ???z?�??

?�?�?�: ?�?� ???? ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?z?� ?z?�?�???�?? ???�?�?? ???�???�?? ?�???�???� ?�?�?????� ?????�??A� ?�?? ?z?�?�?� ?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ???? ?�?????� ?�?�???� (?�?�???�?� ?�???�??: ?�?�???�A� ???�???z?? ?�?�?? ???�???s ?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? "?�?�?�?? ?????�?�??", ??"??). ?�?? ???�?� ?�?z?� ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??, ?�???z?�???� ?�?�?????� ?�?�?�?? ???�?z?s, ???�?? ?�?�???�?????� ?�?�???� ?�?�?�???� ?�', ?�?�?� ???� ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�???�?�?�???� ?z?�?�?�?�?� ?�?�, ?�???� ???�???� ?�?�?�??, ?�?�?�?????� ?�?z???�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�?�??, ?�???�?????� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?????� ???�?�???�?�??. ?�?? ?�?�?�?�???�?? ???? ?�?�???� ???�???z?? ?�?????� ???�???� ???� ?�?�?s.

?�?�???� ???�?�?� ???�???� ?�?z???�?�?� ???�???� ???z?�?� ???�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�???� ???�?�?� ???? ?�?�???�?�?�. ?�?�?? ???�???s ???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�???� ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�???�?�???�, ?�???� ?�?�?�?�?�?? ?????? ???�?�?� ?�???�?�?? ???�???�?� ?z?�?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�??. ?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?? ?�???�???� ?z?�?�?� ?�?z?� ?�?�???� ???�?�?� ?�?�?z?�???�?� ???�?�???� ?�?�?? ?�?�?z?�???�??.

?�?�???� ?z???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?� ???� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?Y ?�???�?�??, ?�?�?? ?�???z?� ?�?� ???� ?�?�?? ?�?�?z?�?�?z?� ?�???�???�?�??, ?z?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?? ???�?�???�?? ?z?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?� ?????� ?�?z???�?????�?? ?�???�?�?�??. ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�?s ???�???� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�???z?�?�?�?�?? ?�???�??. "?z?�?�?Y ?�???�?z?? ?�?? ?�?�???�?�?�" ?�?�?� ?�???�?�???�.

?????�: ???�???� ?�?�?? ???? ???�???�?s ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�??. ???�???� ?�???�?�???�?? ?�?�?? ???�???

?�?�?�: ?�?�?? ???�?� A�?????�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?�???�??, ?�???�???? ?�???�?????� ?????�?�?? ???? ?�???�?�?�??. ?�?s ?�?�???� ?�?�???� ?�?????�?�?Y. ???�???� ?�???�?z?� ???�?�?�?� ???�???� ???�?z?�?�?s, ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?� ?z???�?z?�. ?�???�?�?�?? ???z?�?� ?�?�?� ?�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�???� ?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?s ?�?�?� ?????�?�?? ???� ???�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�??.

???�???� ?�"?z?�?�?Y ?�???�?z?? ?�?? ?�?�???�?�?�" ?�?�?� ?z?�?�?Y ?�?�???????� ?�?????�?�?�?�??, ?�?????� ???�???� ?????�?�???� ???�????, ?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?�?Y ?�???? ???�?�?�, ?�?�?�?? ?�?�???�???� ???�???� ???????z?�?�?�?? ?�???�. ?�???�?? ?�?�???z?�?? ?�?�?�???�???�, ???�?? ?�?z?�?�?? ?????? ?�?�?�, ?�?�?�?? ?�?z?�???� ?????�???????�?Y ?�?�?�?? ?�???�??. ?�?�?? ?�?????�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???????� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?????z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�'. ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?z???�?�. ?z???�?� ???�?�?� ???�???� ???????�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�???� ?z?????�???? ???�?�?�??.

???�???� ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ???� ???�???�?� ???? ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?????�???????�?Y ?�?�?�?�. ???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�?�??, ???�?�?�?�?� ???�???� ?�?�?z?�?�?�?� ?�?????�?? A�?z?z?�?�. ???�???� ?�?????�?� ?�?????� ???? ?�?� ???? ?�?�?z?�. ?????�?�?�?? ?�?� ?�?�???�?�?�???? ?�???z???� ???�?�??.

?????�: ???�???� ???� ???? ???�?� ???�?�?z?� ???�?�?�?Y ?�???s.

?�?�?�: ?�?�?�???�?�?? ?�???�???�?�?�?? ???�?� ???�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?z?�???� ???�???�???� ?�???�?�?? ?�?�. ?�?�?�?? ???� ???�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???� – ???�?� ?z???�?� ?�?�???�, ?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ???�?� ?z???�?�?�?�?? ???�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�?? ?�?�?? ???�???�?�?�.

?????�:?z?� ?�?�?�?? ?z?�?�???� ???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�???

?�?�?�: ?????Y ?�?�?�?z?� ?z?�?�?�… ?�?�???�?�???� ???�???�?? ?�?�?�?� ?????�?? ?�???�?�???� ?�???�?�???� ?�?�???�?�?�?�. ?�?�?�???� ?????�?z?� ?�?�?�?�???� ?�?z?�?Y ???�?�?�?? ?�???�?s ???�?�?Y ?�???�?�?? ?�???�?s ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�????? ???�???� ?????�?� ?????�?�?�?? ?�?????�?� ?z???�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�???? ?z?????�???�?? ?????�?�, ?z?�???z?�?? ???�???� ?�?z?????�???�?? ???�???�…. ???�?? ???� ?�???????� ?�?�?� ?�???�??. ?�?�???�?�?� ???z???� ???� ?�?�?? "????" ?�?�?�?�?s ??"?�?Y", ?�?�?? "?????�?�?? ?�???? ???�?�?�?�". ?�?�?� ?�?�?�?� ???�???� ?z?�?�?�. ?�?�?�???� ?�?�?� ???? ?�???z?? ?z?�?�?� ?z?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?????? ?z?� ???�?� ?�?�?�?�??.

?????�: ???� ???�?s ?�?�?�?? ?z???�?z?? ???? ?�?z???? ?�?? ?�???�???

?�?�?�: ?�?�?z?� ?z?�???�??, "???�?????z?? ???�???�?? ???�?�?�?? ???z?�??, ?�???? ???�?�?�?� a�� ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?? ???�?�???�?�?�. ?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�, ?�?�?�?Y, ?z?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�????, ???�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???� ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?z?�?� ?z?�?s. ???� ???? ???�?�?�?�! ?????�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?�! ?�?�?z?�???� ???�?? ?�?z???�?z?? ?�?�?�?? – "???�???�". ?�?�?� ?z???�?�?? ?�?z?????�?�?? ?�?�?�??.

???� ?�???Y ?�?�?�.

?�???�?�?????�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?z?�?z???? ???�???�?? ???? ???�???� ?�?? ???z?�??. ???�?Y ???� ???�?� ?�???�?�?? ?z???�???�?� ?�?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ???? ???�?z?? ?�???? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?? ?�?�???�.

אודות אלי אשד

סופר, מרצה ובלש תרבות. פרסם את הספרים "מטרזן ועד זבנג" - סיפורה של הספרות הפופולארית הישראלית" ( "בבל" 2003) ו"הגולם -סיפורו של קומיקס ישראלי" עם אורי פינק ( "מודן" 2003). פרסם מאמרים רבים בעיתונות, בכתבי עת וברשת בנושאי ספרות ותרבות פופולארית, מדע בדיוני, קומיקס ועוד.
הפוסט הזה פורסם בתאריך ספרות ילדים, ראיון עם התגים , , , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*