?�?z???�?�?? ???�?�?� "?�?�?�?? ?????�?�??" ?????�?? ?�?�?�?�?? 23-22 ?�?�?�?z?�?? 2017

?�???? ?�?�???�?? ?�??, ???�???s ?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?? "?�?�?�?? ?????�?�??", ?z?z???�?? ????

?�?????? ?�?�?�?�?� "???? ?�???�??" ?�?�?�?z?�?�?� ?�?�?�???�?�???� ?�?? ?�???z?� ?�?�?�?????�

?�?�?� ?????? ???�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?Y. ?�?�?? ?z???�?�, ?z?�???� ?�?�???? ???�???�?? ?????�?�, ?????? ???� ?�?�?�?�?? ???????z?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?????�?�?? ?�???z????. ?�?z?�?�?Y ?z???�?�?? ?�?????? ?�?�?? ???????�?? ???? ???z?�?�?�??, ???�?? ?�???�?�???� ?�?? ?�?s ?z???�?�?z?�, ?�?�???�?? ?�?????� ?�?�???Y ???????? ???�?�?�?? ?????�?s, ???? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???� ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�??, ???�?�?s ?�?�?�?? ?�???? ???�?????�?� ?z?z?�?�. ?�?????? ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?s ?�?�???�??, ?�?z?�???�, ?�?�???�?�?? ?�?z?�??. ?�?�?� ?????? ???�???�-???z???�?�???� ?�???�???�-?�?�???�?�?�?�?� ?�?????�??, ?�?z?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?????z?�?�?� ?�???z?�???� ?�?�???z????.
?�?????? ?z???�?? ???? ???�?�?�???� ?�?? ?z?�?????�?�, ?�?�?�???�?z?� ?�??A� ???�???z?� ?z?�?????�?� ?�?�?� ?�?�?�. ?�?�?? ?�???�???� ?z?????? ???�?�?�?� ?????�?�?�???� ?�?z?�?�?�?? ???????�?? ???�?�?? ???�?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?�?�?� ?????�?�?�, ?�???z?�???�?? ???�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?Y. ?�???�?�?�?� ?�?�?? ???? ?�???� ?�?z?�?�?�????. ?�???�???? ?�???�?s ???�?�?�?? ???�???�???� ?z???�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?? ???? ?�?z?????�?�, ???�?? ???? ?�?�???? ?z?�?�. ?�?� ?�???Y ?z?�?�?�?Y. ???�???z?�?? ?�?�???? ?z?�?� ?�?????�?? ???�???z?�?? ???? ?�?�?z?�?�?Y. ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?z???�?�???� ???� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�???� ?�?�?� ?�???�?�?� ?z?�?�???z?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�??.
?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�???�???z?�???�. ?�?�?? ?�???? ?z?�?�?�??, ?z???�?� ?z?�?�??????, ?�???�?� ?�?z?� ?�?�?�???�?? ?z?�?�?? ?z???�?�?�??, ?�???�?�?? ?z?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?? ?z???�?� ?�?�?�???�?� ???? ?????�?�???�, ?�???�?Y ?�???�?�?Y ?�???�?�?�?????� ?�?�???? ?�?????? "???? ?�???�??", ?�?�?� ?�???�?? ?�?z???�?? ?z???�?? ???�?�?�?s. ???�??, ?�?�???s, ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�?�. ?�?????? ?z?�???� ?????z?�?� ?�???� ?�???�?? ?z???�?�?�?? ???? ?�?????�?�?� ???�???�?? ???? ?z?� ?�???�?�?�?? ???�???�?? ???? ???�???�??, ?�?�?�?�?�?� ?????z?�???� ?z?�?????z?�?� ?�"???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ???z??". ???�???� ?�?� ?�???Y ?�?? ???z?� ??"???�??" ?�?? ?�?z?�?�??.
?�???�???z?�???� ?z???�?�?�?Y ???? ?z?�?????�?�, ?�?�?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�???�?z?�?�, ?�?z???�?????�?? ?�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�???� ?�?z?z?�?�?�???�. ?�???�?� ?z?�?????�?� ?z?�???� ?�???�?�?�???� ???????? ?????�?�?�?�?� ?�?????�?�?� ???? ?�?z?????�?� ???? ?z???s ?�?�?�???�?�??, ?�???�???�?z?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?Y ?�???�?z?�???�, ?z???�?�???�?? ???� ???????�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�????, ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?�?�?�, ?�???s ???�?�?�?� ?�?�?�?�??. ?�?�?� ?????? ?�?z???�?? ???? ?z?�?z???�?? ?�?�?�?�??. ???? ???????�?? ?�?? ?�?�???? ???�???�??. ???? ???????�?? ?�?z?� ?�?� ???�?�, ?????� ?�???�???�??, ???????�??. ?????? ?�?�?z?�?�?????�, ???�?�?� ???�??, ?�???? ???�???�???� ???? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?z?????�?? ?�???�.A� ?????? ?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?z?�?� ???�?�?�?� ???? ?�?� ?�???�???�??. ???�?� ???�?�?�??.

???????�?�????

?�?�?�?? ?�??-?????�???�??, ?�?�???�???? "?�?�?�?? ?????�?�??" ?�???�???�???�??, ?z?z???�?�?� ????

?�?�????: ???�?�?? ???�?�???z?Y

?�?�?�?�???? ???�???�?� ?�?�?�?�?z?� ?�"???z?�?�???� ?�?? ?�?�???�???Y ?�???�?�"

???�???� ?�?? ???�???�?? ?�?�?�???� "???z?�?�???� ?�?? ?�?�???�???Y ?�???�?�" ?�?�?? ?????�?? ?�-1891. ?�?�?�?�???? ???�???�?� ?z???�?� ???? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???z?�??-?z?�?�?�?�???�?? ?�???�???????�?Y ?�?�?�?z?�.

???�?� ?z???????? ?????�?z?� ?�???�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?? ?�?? ???�?? ???�?z?� ?�?�?z???�?? ?�???z?�?�?? ?????�????, ?�?z?�?�?�?? ?????�?�, ?�?�?�???? ???�?�?? ?�?�?z?Y ?�???�. ???�?? ?�???�?? "???z?�?�???� ?�?? ?�?�???�???Y ?�???�?�"A� ?�?�?? ?�???� ?�?? 126 ?�?�?�, ???�???�?? ?�???�O??�O?O??� ???�?�?? ???�?z?� ?�???�?�???�?�??. ?�?z?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�???? ???�???�?� ???�?�?� ?�???�?z?Y ?�?�?�???�, ?�?z?�?�?s ???? ?�?�?? ?�?�?z?Y: ?z?�?�?� ???? ?�?????�???� ?�?�?�???�?�?�?? ?z?�???�?? a�� ?z?z?�???� ?�?? ?�?�???�???Y ?�???�?�. ?�???? ???? ?�?Y, ?�???z?�?�?� a�� ?�?�?�?�?�???� ?�?????�?�?? ???? ?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?� a�� ???? ?�?z?�???? ?�???? ???? ?�?�?z?�, ?????? ?�?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�??.

?�?�?� ?�?�?????� ?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ???�???????�?Y ?�???�???�?Y ?�??????. ???�?� ?z???�?� ?z?????�?�?� ???? ?�???�?�???� ?�???�?�???�, ?�?�?????�?�??, ?�?z???�?�?� ???? ?�?�?�???�?? ?z???�?�?z?�. ?�?z?�???� ???z?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�???? ?�?z?????�?�?�?? ?�???� ?z"???z?�?�???� ?�?? ?�?�???�???Y ?�???�?�", ?�???�?� ?�???�???? ?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?????�?�?�???� ?z?�?�?�?�?�.

???? ?z?�???????� ?�?? ?�?�???�???Y ?�???�?� "?�???z?�?�???� ???�?�?�?Y ?�?z?�?�?z?�, ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?� ?�?�???�?? ???�?�?�" ?�?�?� ?�?�?????� ?z?�?�?� "???? ?�?�?�?�?�?�??". ???�?� ?�?�?�???� ???�?z???? ?�?�?z?�?????� ?�?�???? ?�?�?? "???? ???�?????�?????�??", ?�?z?�?�?�?� ???? ?�?????�?�?Y ?�???�?�???� ?�?? ?�???�??, ???? ?�?�?�?�?�?� ?�???�. ???�?�?� ?�?z?�?????� ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�???�?? ???�?z?�?�?Y ?�?????? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z?�, ?�?�???�?? ?z???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�???� ???z???�?� ?�?�?z???� ???�?�?�?? ???z?�?�?? ?z?�?�???�??-?�?z?�?�?Y ?z?�???�.

???�???�?� ???�?� ???? ???�?z?� ???�?�?�?�?�?? ???�?�??. ?�?�?? ?z???�?� ?�???�????, ?�?�?z???�, ?�?�?�???�???�?�????, ?z???�?� ?�???�???�???� ?�?�?�?�?�?Y ?�?????�?�. "?�?�?�???s ?????�???? ?�?�?Y ?�???? ???�?�?�?�?�?� ?�?????� ?�?�???�?�?� ?z?�???�?z?�?�?? ?�?�???�?�???�?????�?? ???? ?�?�?�???� ?z?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�????", ?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?????�, ?�?z?z?�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?z?????�?�?�??. ???�?? ???�?� ?�?????� ?�???�?�?�?� ?�???� ?z?�?�???? ?�???� ?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?�?�??.
?�???�?Y ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ???�???�?�-?�???�?� ?�?? ?z?�?s ?�?�?�?�?�, ???z???? ???�?�?� ???�?? ?�?� ?�?�?�?Y ?z?�?�?� ???? ???�?�?� ?�?�?�, ?�?�?�???� ?�?�?z?Y ?z???? ?�?�?�, ?z?�?�?? ?�?�?�???� ???�???�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?�??. ???�?�?????� ?�?�?????�???�?�?�??, ?z?�?�?�????, ???z?�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?????�?s ?�?z?�???s, ?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?�?� ???? ?�?????�?�?�?? ?�?? ?�?�?????�, ?�???? ?z???� ?�???? ???? ?z?�???� ?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�???�?� ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?�?�?z?�.
?�?�?� ?�?�?�?� ?�?? ???z?�?�?? ?�???�???????�?Y, ?�?z?�?�?� ?�?�?�?z?�?�?�?�?? ?????�???? ???? ?�?�?�?�?� ???�?�?�??-?z?�?�?�??, ?�?z?z?z?�?? ???�???Y ?�?z?�?�?� ?z???�?�?�.

?�?�?�???�???�?�???�?�?� ?�?�?�?�?�??-?�?�?�???�?? ?�?z?�?�??, ???s ?�?�?? ???�???z?? ???? ?�?�???�?�???�????: ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�, ?�???�?� ???�?� ???�?�??, ?�?�?�?� ?�???�?�?�, ?z?????�?�?�, ?�?�O?2, ?�?�?� ?�?�?�?�. ?�???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?� ???�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???? ???? ?�?�?z?�, ?�?z?�???� ?�?�?� ???�?z?�?? ???? ?z???�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?�?????� ?�???�?�?�?�.

?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???? ???�???�?� ?�?�?�?�?z?� ?�?�???Y ?????�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�, ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???? ?�?�???�???�??.

?�?�?�?? ?z?z???�?�?� ?�?? ????

?�?????? "?�???�?? ???�?�"

?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?????? ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????Y, ???�?? ?z?�?�?�?? ???�???� ??-50 ???????�?� ?�?�?�?�?z?�??, ???�?�?Y ?z?�?z?�???�?? ???�. ?�?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ???� ???? ?�?�?�???�?? ?�?? ?�?�???�???�?� ?????�???????�. ???s ?�?�?�?�?�?� ?????�?�??, ???�?� ?�?????�?z???� ?????�?�?� ?�?? ?z?�???�?� ?�?? ?�?�?�?� ?????Y: ?z?�???????�??, ?�?�?�?z?�?�, ?�?�???�?�?�?�.
?�?????? ?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?z?� ?z???�?�?� ?�?�?� ???z?Y ?????�?? ?�?�???�?�?Y. ?�?�?z?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?�?�, ?�???�???�??, ???z?�?�?�??. ?�'?�?�?� – ?�?�?z?�?? ?�?????�?�??, ?�?z?�?�???z?? ??"?� ?�?�?�?? ?�?�?�?????? – ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???????�?Y ???�???�??, ?�?z???�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?�???? ?�?z?�?�?�?� ?z?�????, ?�?�?Y ?z???�???? ?�?�?�?� ?�?�???�?�???�. ???s ???z???�?? ?�?�?�?�???�???�?�?? ?�???�, ???? ?�?�?�????, ?�?z?z?�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�???�?�?? ?�?????�?Y, ?�???�?� ???�?� ?�?�???? ???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?????�???? ?�??????.
?�?????� ?�???z?�???� (?�'?�?? ?�???�?�?�) ?�?�?? ???�?? ???�?�, ?�?z?�?�?? ???�???s ?�?�?�?? ?�???�???� ???? ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???z?�?z?�??, ?�?z?� ?�?�?� ???? ?�?�???�??, ?????�?z?? ?�- guilty pleasure ?�?? ???�???�.
?�???�???�?�?� (?�'?�?�?� ???z?�??), ?�?�?? ?�?? ?�?�???? ?z?�?�?�?�???�?� ?�?�?�?�?z?�??, ?z???�?????? ?�?z?????�?�?? ?????? ?�?�?�?�: ?�?�?�, ?�?????? ?�?�?? ???z?�??, ?z?�?�?�?? ???? ???z?� ?�?�?�???�??, ?�???? ?z???�?�?�???? ?????�?� ?�???? ?�?�???�. ?�???�???�?�?� ?z?�?�?�?� ?z???�???� ?�???�???? ?�?z???�?�?�, ?z?z?�?� ?�?�?? ?z?�???� ???�?�?z????, ???s ???�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�???�, ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�???z?�?�, ???�???�?? ???? ???�?�?�?�.
?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�??, ???�?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? ?�???????�?????�, ?�?????�?� ?�?z?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�???�?�?z???� ?�?�????, ?�?? ?�'?�?� ?�?z?�?�?�???? ?z?z?�?� ?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�???�???�.
?�?�???? ???? ?�?�?�???�?? ?�???�?z?�???�?�??, ?�?????? ???�???� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?� ?�???z?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???�?? ???�???�?�??.
?�?�???�?? ?�???�?� ???�?� ???�?� ???�?�?�?� ?�?z?�???s ?�??????, ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?�?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???�, ???s ???�?�?? ???z?�?� ?�?�????.
?�?�?????? ?z?�?????? ???�?�?�?�?? ?�?� ?�?�?z?? ???z?�?�?�?� ?�?�O??z?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???? ?z?????� ?�?? ?�?�?z?�?�?�?? ???? ?�?z???s ?�?�?�?�??.

אודות אמנון סטופ

תחומי הענין הספרותיים שלי מאז ילדותי היו מדע בדיוני ופנטזיה, לפני כ-15 שנה גיליתי מחדש את הקומיקס, ומזה כמה שנים אני מתענין במנגה ובאנימה. זכיתי בתואר ד"ר בפיסיקה מאוניברסיטת תל-אביב, בתחום האסטרופיסיקה. מאז שנת 2000 אני עוסק בתחום הסביבה, במסגרת החוג לגאופיסיקה ומדעים פלנטריים באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן, עבדתי במרכז הבינתחומי לחיזוי טכנולוגי שליד אוניברסיטת תל-אביב המתמחה בעתידנות.
הפוסט הזה פורסם בתאריך המלצות סוף שבוע עם התגים , , , , , . קישור קבוע.

9 תגובות על ?�?z???�?�?? ???�?�?� "?�?�?�?? ?????�?�??" ?????�?? ?�?�?�?�?? 23-22 ?�?�?�?z?�?? 2017

 1. מאת נפתלי:‏

  הקפיטליזם החזירי קותל עכשיו את וודי אלן – המבקרים שרצו לראות את וודי אלן כיהודון הצוחק על עצמו ועל בני עדתו היהודים וגם על הדמויות המסכנות/קומיות משהו שמסתבכות עוד ועוד בבעיות החיים הקשים..
  קבלו עכשיו "פצצת אטום של סרט" לא עוד סיפורם של אנטי גיבורים אלא ביקורת נוקבת על ארצות הברית שלאחר ממשל אובמה\ ארצות הברית אשר מפגרת שנות דור אחרי מנעמי מדיניות הרווחה של אירופה.
  בוא נעשה השוואה של המשפחה האומללה המופיעה בסרטו של וודי אלן:
  צעירה הבורחת מפני בעלה הגנגסטר – אין לה מקום מקלט כמו בארצות הנאורות משטרה ומעון נשים מוכות..
  מה לעשות היא יפה וזו כנראה מעלתה העיקרית, היא גם רגישה אך מתקשה להכיר בני זוג מתאימים.
  היא מסתבכת עם "סופר" כאילו שהוא לא פחות ולא יותר רודף שמלות בלתי אחראי.
  אביה של הצעירה שאחת דתה להירצח – הוא אדם שבאמריקה של שנות ה-50 בקושי מצליח להתפרנס, בקושי חוסך מעט כסף לממן שיעורי מקצוע לבתו האהובה.
  גיבורת הסרט ואם הנער הפירומן, נשואה מתוך מפלט לבעיותיה – בלתי מסופקת משום בחינה בחייה.
  ואז בשעת משבר – אין ביכולתה לממן לבנה הצעיר טיפול פסיכולוגי.
  הסרט הוא מראה למה שקורה ועומד לקרות בממשל טרמפ שמבטל את ה"אובמה קייר"..
  וזה הוא גם המצב אצלנו בארץ – שמאות אלפים אין להם דיור, אין להם מזון ובצר להם פונים לשוק האפור,
  שזהו בעצם שוק להלוואות המנוהל על ידי העולם התחתון אשר, ויש לו כנראה קשרים עם מפלגות השלטון..
  והשלטון יש לו קשר עם אנשי ההון שהם וחבריהם "עושים לביתם" ועשייה זו מחריבה את העולם בו אנו חיים.
  תודה לחגית על הביקורת ה"אחרת" מהביקורות בעיתונות המסחרית… שגם היא שייכת כולה לקפיטליסטים החזירים.
  הביקורת רוצה את וודי אלן הישן והטוב והמבדר ואינם רוצים לראות בו נביא זעם.
  כל הכבוד לוודי אלן שהצליח בזקנתו להשתחרר מציפורני הוליווד הישנה והביא לנו סרט "סינמטקי" אופייני.
  לא סתם הבחנתי בפניהם של היוצאים מהסרט שהם לא מבינים את הסרט – הרי לא היה לו happy end
  סרט זה הוא תמונת מצב עגום של רוב האנושות בעולם.
  מ 7 מיליארד תושבי העולם רק מיליארד אחד חי כראוי – כל השאר הם מסכנים, חולים ורעבים…

 2. מאת צור:‏

  ישר כוח על ההמלצות

 3. מאת אמנון סטופ:‏

  לא ראיתי את הסרט, אינני חובב של וודי אלן, אבל אם הסרט הזה כל כך שונה אולי דווקא אותו כדאי לראות. אבל הביקורת של נפתלי קצת מוגזמת. קודם כל זה ארה״ב של שנות ה 50. באותה תקופה לא בטוח כלל שבאירופה היה טוב יותר. שנית, דווקא בארה״ב שנות ה 50 היה קל מאוד להעלם. מי שנרדף בחוף המזרחי עבר לחוף המערבי והשאיר את צרותיו מאחור. ידועים הסיפורים על אנשים שה FBI, לא איזה פושעים עלובים, לא הצליח למצוא. מצד שני לצערי נפתלי כנראה צודק בקשר למה שקורה בארה״ב עכשיו. החיים שם לרוב המוחלט של האנשים קשים יותר מאשר באירופה המערבית. למשל באמת ענין הביטוח הרפואי. אפילו עם אובמה קייר נשארו 10-20 מליון בלי ביטוח בכלל, ועוד איזה 20 מליון עם ביטוח חלקי. אנשים פושטים רגל עקב מחלות רק בארהב, לא בשום מקום אחר במדינות המפותחות. או אפילו לא מקבלים טיפול שהם צריכים (כי חברת הביטוח לא משלמת ולהם אין כסף לשלם בעצמם ואחר כך לתבוע את הביטוח) ומתים. בכלל, הרושם הוא של-90% מהאוכלוסיה החיים שם קשים מאשר באירופה. מצד שני, זו עדיין ארץ האפשרויות ולאנשים עם יוזמה ותעוזה יש באמת אפשרויות להתקדם בחיים. כמובן, זה רלוונטי לאחוז/ים בודד/ים מהאנשים. הבעיה, כרגיל, היא למצוא את האיזון. עכשיו בדיוק טראמפ והרפובליקאים שוב מטים את הכף לטובת העשירים עם הפחתות המיסוי שאין כלכלן אחד שחושב שבאמת ״יחלחלו״ ויגיעו לשכבות הנמוכות. אבל, זו דמוקרטיה, וזה מה שהאנשים בחרו, וזה מה שהם יצטרכו לחיות איתו.

 4. מאת נפתלי:‏

  לאמנון – באת ל… והתחלת לברך,
  ברכותיי!
  כיוון שאתה מצהיר על עצמך שאינך "אובה" את וודי אלן וגם אינך הולך לראות סרטים שלו,
  הרי אין לנו בסיס משותף לדון עליו\ כי על טעם, ריח ואהבה – אין מה להתווכח.
  הרשה לי לומר – אין בסרט שום השוואה למצב התושבים באירופה בשנות ה-50,
  אירופה הייתה מרוסקת וליקקה את פצעיה לעומת ארה"ב שחגגה את תהילתה וניצחונה.
  אני מאוד "אוהב" את המשפט "שוויון הזדמנויות" שכה נפוץ בארה"ב – כה יש שוויון הזדמנויות להתקבל לאוניברסיטה ללימודי רפואה ו"כולם" יכולים להירשם.. אך למי יש 20,000 דולר לשנה ע"מ לשלם שכר לימוד?
  בזמן שברוב ארצות אירופה הלימודים הם כמעט בחינם.
  אני רואה בסרטו של וודי אלן השוואה בארה"ב בין דלת העם שאינה יכולה ל"התרומם" מעוני, מחלות ופשע מחריד.
  מסיבה פשוטה – כי הממשלים בארה"ב לא מעוניינים או לא יכולים לעשות דבר לשם כך!

  • מאת אמנון סטופ:‏

   נפתלי, אני אישית מכיר אנשים שהצליחו מאוד בארה״ב. דווקא לא התכוונתי לאוניברסיטאות, אף שכידוע יש בארהב מהאוניברסיטאות הנחשבות והמובילות בעולם, אלא ליוזמה כלכלית. לצערי אני לא נמנה עם האנשים בעלי החוש המסחרי-עסקי, אבל מי שכן ״יש לו את זה״ יכול כנראה להצליח בארהב ״בגדול״ כפי שאומרים. יתכן שאנשים כאלו יכולים להצליח גם בארץ. אבל אולי בכל זאת יותר קל במדינה עם 320 מליון אנשים וגישה חיובית, לפחות בתאוריה, ליזמות. אפילו לגבי הייטק ראיתי בעיתון כותרת שמישהו טוען כי יזמים שבארהב היו מגייסים 10 מליון $ בלי בעיה, בארץ לא מצליחים להשיג כסף, או משיגים פירורים. בענין הממשל בארה״ב אני לא חולק עליך. אני רק מזכיר שוב שארה״ב היא דמוקרטיה, והאנשים שם אוכלים את הדייסה שהם בישלו. כמו במשפט המפורסם שכל עם מקבל את המנהיג שהוא ראוי לו. לא יודע אם זה נכון לגבי דיקטטורות (באמת לצפון קוריאנים ״מגיע״ מה שיש להם?) אבל בדמוקרטיה זה אמור להיות לא רחוק מהמציאות. למקרה שלא היה ברור אני חושב שטראמפ אידיוט, בור, דמגוג, מסית שרוכב על הרגשות האפלים של אנשים. רק שלפני שנבקר את ארה״ב כדאי שנזכור שגם אצלנו ״המנהיג״ לא הרבה יותר טוב (אף שגם מתנגדיו אומרים שהוא אינטליגנטי ומשכיל, כלומר יותר טוב מטראמפ, אלא שעל זה אומרים חכם להרע).

 5. מאת ארלט:‏

  תודה לניסים. אהבתי את הסרט ואת ביקורתך עליו. תודה גם לחגית. עדיין לא צפיתי במחזה ובסרט שהמלצת עליהם, אבל קראתי ביקורות לא מחמיאות. וטוב להיחשף לביקורות מכמה נקודות מבט. תודה גם ליקום תרבות ולמגיבים הקודמים.

 6. מאת נפתלי:‏

  לאמנון, האם נמשיך להתכתב.
  נראה לי שיש בינינו דו שיח של חירשים.
  האם אמרתי שארה"ב היא לא מוצלחת עשירה ומצליחה?
  האם וודי אלן מביע זאת בסרטו?
  כתבתי שוודי אלן מצביע על בעיות כאובות של אנשים "שלא גומרים את החודש"..
  כמו לפני 60 שנה כך גם היום. ועניי אמריקה יותר עניים מעניי ישראל… למה?
  כי בארץ יש ביטוח רפואי לכל אזרח ובארה"ב אין.
  להעריץ ארץ עשירה כי יש שם עשירים ויפים שעושים כיף? זה נחמד מאוד,
  אך כאשר אוצרות המדינה מחולקים לעשירים-המון ולעניים-כמעט מכלוםץ
  זה כואב אפילו לוודי אלן העשיר.

 7. מאת אמנון סטופ:‏

  נפתלי, אנחנו יכולים להמשיך בדיון ביננו אם לא נוח לך בצורה פומבית כזאת.
  לענין הערצת ארהב אני יכול לספר אנקדוטה אישית.
  לפני 20-30 שנה היתה בארץ הערצה כזאת, ואני במפגשים הייתי מנסה לצנן קצת את ההתלהבות ומספר על הפשע המשתולל (בשנות ה 90 זה באמת היה נורא, וגם עכשיו גרוע מאשר באירופה המערבית), על האכזריות התעסוקתית, וכמו שאתה כותב גם אז הבריאות היתה יקרה מאוד ולהרבה אמריקאים פשוט לא היה ביטוח.
  לפני אולי 10-15 שנה המצב התהפך, ונעשה פתאום אופנתי לספר על ארה״ב האיומה והנוראה, על איך אי אפשר לצאת מהמלון מפחד שישדדו או יהרגו אותך, על איך ירמו אותך בעסקים, וכיוצא בכך. ואז מצאתי עצמי למרבה האבסורד מגן על ארהב.
  למשל ענין הבטחון האישי. זה נכון שבכל עיר אמריקאית היו, ובחלקן עדיין יש, אזורים שרצוי מאוד לא להסתובב בהם, במיוחד לאדם לבן ועוד זר. אבל בפירוש זה לא נכון שכל מי שנכנס למקומות כאלו שוב לא יחזור. זה פשוט אומר שאם בתל-אביב הלכתי מאות או אלפי פעמים ואף פעם לא שדדו אותי, הרי שבשכונות מסוימות בארהב אם תעבור שם 100 פעמים – ישדדו אותך לפחות פעם אחת. וכמובן שבאזורים אחרים, ואולי אפילו רוב שטחה של העיר, אתה יכול להסתובב ללא חשש. או בכל אופן, לא יותר חשש מאשר רחוב דיזנגוף בתל-אביב.
  אני חושב שראוי לדעת שבכל מקום יש יתרונות ויש חסרונות, וכדאי להכיר גם וגם, כדי לא ליפול למלכודת ההערצה העיוורת, ומצד שני גם לא לפתח פחדים או שנאה לא מבוססת. רק לסיום אזכיר שגם בארצות אירופה, ואפילו בסקנדינביות שהיום אופנתי להלל, יש בעיות רבות משלהן. שום מקום לא מושלם. כולל כמובן מדינת ישראל שלמען האמת יש לה כנראה יותר בעיות מאשר מדינה אירופית אופיינית, או אפילו ארצות הברית.

 8. מאת נפתלי:‏

  כן, יש ויש יתרונות בכל מקום בשני צידי האוקיינוס בעולם הישן והחדש.
  אולי אנו חולמים שאם ארה"ב הייתה לומדת קצת מההתנהלות האירופית היה טוב לכולם.
  בשנת 1991 ביקרתי בכמה ערים בארה"ב ביניהן ניו יורק, וושינגטון DC וטוסון אריזונה.
  ניו יורק הייתה בירת הפשע, הרגשת שהעבריינות קשורה עם חדלות האישים של העירייה ושל המשטרה.
  כן, שדדו את קבוצת תלמידי התיכון שהיו איתי, לעיניי אנשי אבטחה, וזה קרה כמעט לכל אדם שנזהר ולא נזהר.
  בא ג'יוליאני וניקה את הרחובות הראשיים.
  אבל מה – מעניין להיות בניו יורק ומשעמם בהרבה מהערים האחרות בצפון אמריקה ובאירופה.
  אני בכל מקרה. החלטתי שלא לנסוע לארה"ב, כמעט בכל נסיעה נתקלתי באי נעימות שיכולה להיווצר רק שם.
  בברכה, נפתלי אוברהנד – מזכיר סניף חיפה באגודת הסופרים העברים במדינת ישראל.
  טל' 0522666178 מייל: tolek1@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*