?�?z???�?�?? ???�?�?� "?�?�?�?? ?????�?�??" ?????�?? ?�?�?�?�?? 16-15 ?�?�?�?z?�?? 2017

?�?�???� ???�???z??, ???�???s ?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?? "?�?�?�?? ?????�?�??", ?z?z???�?? ????

?�?�?�?�?� ???�?�?�???�?�?Y ?�?� ???� ?z?????

?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� "?�?�?�???�?�?Y ?�?� ???� ?z??" ?�?? ???�???????�?Y ?�?�???Y, ?�?z?�?�?�?? ?�"?z?�?�?� ???? ?�?�???�??".

???�?�?? ?�?�???�???� ?z???�???�?�?? ???? ?�?? ?�?�???�???� ?�?????�???� ?�?? ?�?z?�?�?� a�� ?z?� ?�?? ?�?�?� ?�?� ?????�?? ?????�???�??, ?�?�?�???Y ?z?�?�?�?? ???�?�?�?�???�?�??, ???�?�?z?�?�?� ?�?? ???????�, ???????? ?�?�?????�?�?� ?�?? ???�???????�?Y – ?�?�?�???? ?�???�?�?�?� ???z???�?� ?�?? ?�???z?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?�?� ???? ?�???? ?�?�???� ?�???�. ?z?� ?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�???�?? ???? ?�?s ?�?�???? ?�???�???� ?�?? ?�???�?? ?�?? "?�?z?? ?�?�????". ?z?� ?�???�?� ?�?�?�?? ???�?z?? ?�?�???�?�?�?? a�� ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ???z???� ?�-19 ?z?Y ?�?z?�?�?? ?�?�?� ?????�?Y ???? ?�?�?�???�???�?�, ?�???�???? ?�???�?�?� ?z?�???� ???�?�???�?� ?�?� ?�???z?�???�?? ???�?�?�?? ?????�?�?�??, ???? ?z?�?? ?�?�?�?�???? ???? ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?? a�� ?�?? ???? ?�???z?? ?z?�?�?�. ?z?� ?�?�?�?� ?�?�?? ???????�?? ???? ?�???�???z?�?? ?�?? ???�???????�?Y ?�?�???Y ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?Y ?�?? ?�???????? ?z?�?�?� ?�?Y ?�???� ?�?�?�?�, ?�?z?�?�?� ???? ???z?�?�?? ?�???�???????�?Y ?�?�?�?�, ?�?�?�??, ?�?�?�??, ?�???�???�???� ?z???�?� ???�?z?�?�???�?? ???s ?z?�?�???�??, ?�?z???�?? ???�?�?�?? ?�?z???�?? ???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?? ?�?? ???�?? ?�?z???z?�?�?� ???? ?�?�???�?�?�, ???? ?z???�?� ???� ?�???�?? ?�?z?? ?z?�?? ?z?� ?�?�?�?? ?�?�?�??, ???� ?�?�?�?? ?�?�?�?s ???�?�?�?? ???�???� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�??.
?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?????? ???�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???�?�???�??. ?�?�???Y ?z?�?�?? ?????? ???�?�?� (?�?�???�?? ???�?? ?z?�?�?? ?????�?�???� ?�??????). ?�?�?�???� ?�???�???????�?Y ?�?�?�?� ?z???�?� a�� ???�?� ?�?�?�?? ?�?� ?�?z?????� ???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ???z?�???? ?�?�?�?�?�?�?� 8, ?�???�?�?� ?z?z???�?Y ???�?�?�?�?� ?????�?�?? a�� ?�?�???? ?�?�?�?z?�?�?? ???�???? ???z???? ?????�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�???�???�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?�?� ?�???�?�, ?�?? ?�?�???� ?�?z?�?�??, ?????�???�?� ?�?z???�?�?? ?�???�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?????�?�?� ???�?�?�. ???� ?z?� ?�?�???z?? ???�?�?� ???�???????�?Y a�� ?�?�?�?�, ?�?�?�???� ???????�?? ???? ?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?�?z?�?�??.

?�?�?�?? ?�??-?????�???�??, ?�?�???�???? "?�?�?�?? ?????�?�??" ?�???�???�???�??, ?z?z???�?�?� ????

?�?�???�??: ?????�?� ???�?????Y

?�?�???? ???z?Y ???? ?�?�???? ???�??

???�?�"??, ???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�???�???�??, ?z?�?�???�??, ?�?z?�"???�??, ?�?�?????? ???�?z?�???? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???????�?? ?z???�?�?z?� ?�?z?�?�?�?�?� ?�?�???�???�??. ???�?�???? ?�?�???�?� ?�?�?�?? 1936 ??"?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?z?�?�?�?�???�?? ?�???�.

?�?�?Y ?�???? ?�???�???�?�?�???�?�, ???�?�"?? ?z?�?�?�?z?? ???�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???z?Y.

?�?�???? ???�??, ?�?z??, ?z???�?�?Y, ?z???�?�, ?�?z?�?�?� ?z?�?�?�?�???�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� 11.12.2017 ?�"?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�"??" ?�?�???�?�?? 22 ?�?�?z?? ??"??.

?�?�???? ???�?? ?�?�???� ?????�?s ?z?�?�?�?? ?z?�?�?�?�???�??. ?z?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�?????� ?�?�?�???�?? ???�?�?�, ?�???z?� ?�???�?�?�?Y ?�?z?�?z?? ?z?�?�?�?�?�. ?�?�?�?? 1993, ?�?�?�?�???� ?�?Y 19, ?�?�?� ?z?z?�?�???�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�??, ?�?�?�???�?�?� ?z???�?� ?z?�?� ???? ?�?�?z???�, ?�?�?�?????? ?�?�?�???�?�?? ???� ?�?�?�??.
?�?�???? ???�?? ?z???�?� ???�???? ?�???�???�: ?�?�?�?Y ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�??, ???�?�?�?� ?�?z???�?? ?z?�?�?????z?�?? ?�?�?�?Y ?????�?� ???�?�?�?�???�?�?Y, ?�???� ???�???�?�, ???z?� ?�?�?????�??, ?�?�?�?�?�?? ???�?�??, ?�???z?� ?????�?�, ?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?z?�?�?�?�???� ?�?? ?????�?�?z?�?�??. ?�???�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�???? ?�?�?�?�?? ?????�?�?? ???�???� ?z?�???� ?�?�?�?? 2005, ?�?�?�?� ?�?�???? ???�?�"??.

?�?z?�???s ?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�???�?�???�?? "?�?�?? ???�?�?�??", "?????�?�?� ?????�?�?�", "?�?�???s ?????�?�?s", "?????Y ?�?�?�?�", "?z?�?� ???�?�???�", "?�?�?? ?�?�???�?�".
?�?�???? ???�?? ?z???�?� ?????�?�?� ???? ?�?�???� ?�???�?� ?z???�?? ?�?�?Y, ?�?�?�?�?? 2008 ?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?????�?�?? ?�?? ?z???�?? ?�?�?Y ?�?z???�???? ?�?�???�?�?�?? "???�?�?�?� ???�???�?? – ?z?�?�?�?� ??-60 ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?�???�??". ???�?�?�?�?? ?�?? "?�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?�???�?Y", ?�?z?�?�?�?� ???? ?�?�?z???? ???�???�?�??, ???�?? ?�?????? ?�?�?�???�?� ?�?? ?z???�?? ?�?�?Y ?�???� ?�?�?????� ?�?????�?�??, ?�?�???? ???�?? ?�?�?z?�?Y ?z???�?�?�, ?�???�?Y ?�?z?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�????.

?�?�???? ???�?? ???�?�?? ???? ???�?�?�???� ???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?????�?� ???�?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�???? ???? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? "???�???�??" ?�?�?�?? 2006, ?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�???�??, ???�???� ?�???� ?�???�?�?�?? ?z?�???� ?�?? ?�?�?z?? ?�?�?????? ?�?�?�?? 2013.

?�?�???? ???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�???� ?z?�?????� ?z???�?�: ?z?�?�?Y ?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?� ???�??, ?z?�?�?? ???�?z?�?�???�?? ???? ?�???�?�?�?�?? "?�?� ?�?�?�??", ?z???�?�?Y, ?�??, ?�?z???�?�?� ?�?z???�??.

???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ???? ?�?z?????� ?�?�?�?�??: ?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?z?�?????s, ?�?�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�, ?�?z???z?�?Y, ?�?�?�???�?�, ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�?? -A� ???�?? ?�?z?� ?�?�???�?�.

???�?� ???�?�?� ???�?z???�?? ???? ?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?�"??:

?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�?�??????, ?�???????�?s 14.1.18

?�?�???� ?�?�?Y – ???�?s ?�?�?� ?�?�???Y, ???� ???�?�, ?�?�?? ???�?�?z?�?Y ?�?????�?�???� ?�?�?Y ?�?�?�?� ???? ???�?�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???� ?�???�???�??, ?�???????�?s 22.1.18

?�?�?�?? ?z?z???�?�?� ?�?? ????

?�???�???� ?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� BabelTLV

?????�???�?�?� ?z?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�??.

?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�???� BabelTLV, ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? 46 ?�???? ???�?�?�, ?z?????�?? ?z?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�???�??.

?�?�?� ???�?�???z?Y, ?�?�???? ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�???�?�?Y, ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�??, ?????s ?�?�?�?�???� ?z?????�?? ?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�?Y ?�?�???�?�???�?�, ???�???? ?�?�?? ?z?�?�?� "?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�??".

???�?�???z?Y ?�?�?�?? ?�???�???� ???�?z?�?�???�?? ?�?? ???�?�?? ?z?�?�???� ?�?�?� ?�?z?�?�?????�??. ?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?????� ?�?? ?????�?�?� ?�???�?�?YA� (1895a��1925) ???�?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???z?�?? ?�???�???�?�?? ?�?????�???�??, ?�?�???�?�?? ?�???? ??"?� "???????�?? ?�?�?�???�?Y" – ?�?z???�?�?�?Y ?�?�?�???? ?�?? ?�?�?????� ?�?? ?�???�?�?Y. ?�?�???� ?�???�?�?Y ???�?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ???�?z?�?�??, ?�???�?z?�?? ?�???�?� ???�?�?�???�, ?�?????�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�???Y ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�.
?????�?z?? ?�???? ?�?z?�?�???? ?�?�???? ?�???�?�???�?� (1940-1996), ?�???Y ?�???? ?�?�?�??, ?�???�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?z?�???? ?�???�?�?�?�???�, ?�?????? ?�???�???�?� ?�?�?�???� ?z?z?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?z???�?�?z?� ?�???�?� ?�???�?�?�?�. ???�?Y ?�?�?�???�?� ???�?z?�?? ???�?z?�?�??, ?�?�?? ?�?�???? ?????�?�?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�???? ?�???�?�?? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�.
???�?�?z?�?? ?�?�?� ???�?�???z?Y ?????? ?�???�???�?? ???? ???�???�?? ???�???�??, ?�???????�?�?� ???�???z?�??, ?�???�?�?�???? ?�?�?Y ???�?�?�??, ?�???�???�?? ???� ?�???�???�??, ?�?�???Y ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�.

אודות אמנון סטופ

תחומי הענין הספרותיים שלי מאז ילדותי היו מדע בדיוני ופנטזיה, לפני כ-15 שנה גיליתי מחדש את הקומיקס, ומזה כמה שנים אני מתענין במנגה ובאנימה. זכיתי בתואר ד"ר בפיסיקה מאוניברסיטת תל-אביב, בתחום האסטרופיסיקה. מאז שנת 2000 אני עוסק בתחום הסביבה, במסגרת החוג לגאופיסיקה ומדעים פלנטריים באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן, עבדתי במרכז הבינתחומי לחיזוי טכנולוגי שליד אוניברסיטת תל-אביב המתמחה בעתידנות.
הפוסט הזה פורסם בתאריך המלצות סוף שבוע עם התגים , , , . קישור קבוע.

5 תגובות על ?�?z???�?�?? ???�?�?� "?�?�?�?? ?????�?�??" ?????�?? ?�?�?�?�?? 16-15 ?�?�?�?z?�?? 2017

 1. מאת בוריסלב שאמיס:‏

  פיטר רוט הוא אמן לא מספיק מוערך שבכל מדינה מתוקנת היה כבר כוכב ענק

 2. מאת ארלט:‏

  תודה רבה ליואב ולחגית על ההמלצות. תודה גם לאתר יקום תרבות.

 3. מאת ראובן שבת:‏

  חשוב ומעניין לדעת שישנה פריחה לספרות הרוסית בארץ, שוב. הרי היא בקדמותה היוותה בעצם את אבן הדרך לספרות העברית בראשיתה.

 4. מאת דוד אדלר:‏

  שלוש הערות באשר ל"נפוליאון חי או מת":

  1.אני בהחלט מסכים שהחאן "זוכה בעוד ניצחון של העלאת מחזה בן שעה וחצי, שמציג את אמנות התיאטרון בהוד, בהדר, בשיר, בתפאורה מאוד סימבולית אך מוצלחת". איני יודע איך הייתה התפאורה באולם בת"א (בית ציוני אמריקה כמדומני), אך באולם "החאן" הייחודי מאוד כידוע היא הייתה נהדרת.

  2. אך חשוב מזה, אני סבור שעם כל הכבוד לנסים אלוני ז"ל, ההצגה הייתה מרתקת בעיקר בזכות הבמאי (בתוכנייה רשום: עריכה ובימוי – כך שזה יותר מבימוי גרידא) אודי בן משה (שלא להזכיר את השחקנים ואת שאר העושים במלאכה והם רבים). שכן העלילה היא יותר מ"מסובכת" (יש למשל 7 "נפוליאונים" שונים) ורק עריכה ובימוי מוצלח ים במיוחד עושים אותה מרתקת.

  3. באשר ל"וזאת הזדמנות לצאת למעט אסקפיזם מכל הפוליטיקה הדי מפחידה שלנו של קיטש ומוות, לעיסוק במלכים ורוזנים, כמו שאלוני אוהב". המקבילה בין אז להיום, בין מוות (של נתינים) לתהילה (של הגנרל או האימפרטור או שר הביטחון או ראש הממשלה), היא בולטת מדי מכדי שאפשר יהיה לברוח מהשוואת התכנים. אם יש בריחה היא באמצעות האמנות. אמנות תיאטרון במיטבה.

 5. מאת אלכס:‏

  מעולם לא שמעתי דבר מעניין יותר מהרצאותיו של דוד על פילוסופיה, פסיכולוגיה וספרות

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*