?�?�???�?� ?�?? ?�???�???�?�?Y ?�?�???�?�?�?� \ ?�?�?�???? ?�???�?�??

?�?�???� ?�?? ?�???� ?�?z?�?�??????, ?�?�???�?Y ?z?�?�?�???�?�. ???�?� ?�???�?�?�, ?�???? ?�?z???�?�???� ?�?�?�?? ?�?z?� ?z?�?�???� ?�?? ?�?�???? ?�?�???�?�?�?�, ???�?�?? ?�?�???�?�?�??

?�?�?�???? ?�???�?�?? (?�?�???� ?�-8 ?�???�?�???�?�?? 1951) – ???�?�??, ?z?�?�???? ?�?�?�?�???�?�?�????. ?�?�?�???�???�?� ?�?? ???�?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�, ???�?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?????�???�?�??. ?�?�???�?? ?�?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?????�?? ?�?�?�?� ???�???�??, ?�???�???? "???�???� ?�?�??" (???�????, ?z?�???�?�?�, 1991) ?�?�???�???? "???�?? ?�?�?�?�?�?�??" (???�????, ?z?�???�?�?�, 2009). ?�?z?� ?�?Y ?�???�?????z?� ?�?�?�???�???�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�?? ?�?�?�??????, ?�???�???�?� ?�?�?????�"?�.

???�?�???� ?z?�?�???� ?�???�???�?? ?�???�???�??, ?�?????�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ???? ???�???�???�?? ???z?�???�?�?? ?z?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?Y ?�'???�?? ?�?�?� ?�?�?�???� ???�???�?? ?z?�?�???�?�??.

?�?�???�?� ?�?? ?�???�???�?�?Y ?�?�???�?�?�?� \ ?�?�?�???? ?�???�?�??

?????�?z?�: ?�'?�???�?� ?�???�?�?�?z?Y

???? ?�?�?????�?�?� a�� ?�?�?�???? ?�?????? ?�???�?? ?�?�???? a��
?z?�?�?�???� ???�?�?? ?z?�?�???�?Y ???�???�?� ?�?z?�?�????.
?�?�?? ?�?z?? ?????�?�?� ???� ?�?�??, ?�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�?�?z??.
???�?? ?�?s ?�?�?????? ?�?�?? ?�???�???�?�?Y ?�?z?�?�?????z??.
?�?�???� ?�???� ?�?�?????� ?z?�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?� a��
???�?�?�?� ?�???? ?�???�???�, ?�???????s ?�?? ?�???�???�?�.
???�, ?�???�?�, ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�, ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?? ???�??????…
?z?????� ???�?�?� ?�?? a�� ?�?�?�?�, ?�?�???z?�?? ?�?? ?z?�?�??????.

?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� a�� ?�?�?????� ?�???�?� ?�???� ?�?�?z????.
?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� a�� ?�?�?????� ?�?�?? ???�???s ?z???�?�?�?�??.
???�?�?� ?�?? ???? ?�?????? ?�?z?�?�?�?� ?�?z???�?�?�??,
?�?�???�?� ?�?z???????z?? ???????�?�?� ?�?z?� ?�?? ?�?�?�??.
?�?�???�???�?Y ???�?�?� ?z?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�???? ?�?�?�??,
?z?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�???�… ?�?�???� ???? ?z???�?�???�??.
???�, ?�???�?�, ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�, ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?? ???�??????…
?z?????� ???�?�?� ?�?? a�� ?�?�?�?�, ?�?�???z?�?? ?�?? ?z?�?�??????.

???s ???�???� ?�?z?�???�, ???z?? ???� ???�?� ???�?� ?�?�?�?� ?�???�??,
?�?????� ???? ?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�????…
???z?�?�?� ?z???? ?�?�?�???? ?�?????� ?�?�?�?? ?�???�?�:
?�?�?�?�?�??, ?�???�???� ?�???�??, ?z?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�.
?�?�?�?�?� ???�?� ?�???�?� ?z???�????, ?�?�?? ?z?????�????.
????-?�?�??! a�� ?�?� ???�?�?�?� ?�?? ?z???�???? ???�?� ?�?�????!
???�, ?�???�?�, ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?�, ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?? ???�??????…
?z?????� ???�?�?� ?�?? a�� ?�?�?�?�, ?�?�???z?�?? ?�?? ?z?�?�??????.

?z???�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�, ???� ???�?�?? ???�?�?�?? ?z???�??.
"?�?�???�???�?Y, ?????� ?�?�???? ???? ???�?�???� ?�?�?�?�?"
?�?????� ???�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?� ???�:
"?�???�?�?� ?�???s a�� ?�?�???�?�?�?�, ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?�.
?�?? ?z?� ?�?�?�?� ???�?�?�?�, ???�???�?? ???�?�?�?� ?�?�?????�?? ???�,
?z?�???�?� ???�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�???�??.
?�???z?�?? a�� ???? ?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?�???�?� ?�?�???�?????? a��
?z?????� ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�, ?�?�???z?�?? ?�?�?? ?z?�?�??????".

?z???�?�?�?�?? ?????�?� ?�???�?�?�?�: ?�?�?? ?�?�?? ???z?�?� ?�?�?�??,
???�?Y ???�?�?�?� ???�?�???�???�?Y a�� ?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?�?�?�.
?�?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�??: ?�?�?�?�?�, ?�???�?? ?�???�?�?? a��
?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?????�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�??.
?�???�?�?� ?z?�???Y ?�???�???s ???????? ?�???�?Y, ?�?�?�?�?Y ?�?�??.
???s ???�?�?� ???� ?�?????? ?�?�???�?�?�?�, ?�?�?� ?�?? ???�???�?? ???�?�?�?�:
"?�???�???? ?�???s a�� ???? ?�?�?�?�, ???? ?�?�???�?� ?�???? ???�?????? a��
?z?????� ???�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???z?�?? ?�?�?? ?z?�?�??????.

???? ???�?? ???�?� ?�???????� ?�?�?�???�??, ?�?????�-?�?�?�??:
?z?� ?????z?�?�?� ?�???�?� a�� ?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�-???�?�???
???? ?????�?�?Y ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�????-???�?�?�?�?�?? a�� ?z?�?�?�,
???� ?�?�?? ?�???s a�� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?�.
?�?Y, ???? ?�???z?? ?z?�?????� ?�???�?z?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�????.
?�???? ?�?� ?�???� ???�?????? ???�?�?�?�?� ???�???� ?�?�?????
???�?Y ?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?�???�?� ?�?�???�?????? a��
?z?????� ???�?�?� ?�???Y ?�?�?�?� ?�?�???z?�?? ?�???Y ?z?�?�??????".

???? ?�?�???�?? ?�?�?� ?????z?�?�?? ?�???�???? ?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�??,
???z?�?�?� ?????�, ???z?�?�?? ???? ???�?�???� ?�???? ?�?????�?�?�.
…?�?�?z?�???� ???�???� ?�?�?�?�???�?? a�� ???� ???z?? ?????� ?�?????�:
???? ?�???�?? ?�?�?�???�???� ?z?�?�?�?� ?????�?� ?�??, ?�???�.
"???�???�??, ???�?�?�, ???�?�?�? ???�?Y-???�?Y ?�?�?? ?�?�?????"
?�?�?�???� ???�???� ?�???�?? ?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?????�…
?�?s ???�?�?� ???�???? ?�?? ?�?�?�?�, ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?? ???�??????A�A�A� a��
?z?????� ???�?�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?�???z?�?? ?�?? ?z?�?�??????.

?�???�?? ?�?z?�?s ???z?�???� ?�???Y :

?�?�???�?� ?�?? ?�?�???�?Y ?z?�?�???�?� ?�?�?? ?�?�?�?�

?�?z?�?�?� ?�?? ?�?�???? ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?�.

?�?z?�?s ?�?z?Y ???� ?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�???? ???? ?�?�?????? ?�?�???�???�?Y ?�?�???�?�?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�?�?z?Y ???�?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???? ?????�?z?� ???? ?�?�?? ???�???�?? ?�?Y -???�???�?? ?�???�?z?�?? ?�?�?????� ???z?�?�?� ???? ???�???�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?� ?�?�???�???�?�??. ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?� "?�?? ?�?�?�?�" a�� ?�?s ?�?�???? ?�?Y-???�?? ?�?�?�?s ???�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�??. ???? ?�?�?�?????�???�?� ?????�?� ?�???� ?�?�?�?Y ?�???� a�� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�???�???�??-?�?�???�???�?Y ?�???�?? ???�?�?� ???? ?�???�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�??-?�?�???? ?�?�?�???�???� ?�???�?�???�. ?�?�???� ?�?? ?�?�???�?�?�?�, ?�???z?�?�, ?�?�???�?�?�?? ???�???�, ?�???? ?z?�???�?� ????????-?�?�?????? ?�???? ?????�????, ?�?�???�?? ?�?�?�???�?Y ?�?�?� ???� ?�?�?�?� ???�?�?�.


?????�?�?? ???�?z?Y ?�?�?????�???� ?z???? ?�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???? ?�?�???�?�?�?�

?????� ?�??:

???�???�?? ?�?Y ???�???�?? – ?�?�???? ?�?�???�?�?�?�- ?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?????�???�?�?? ???? ?�???�???�?Y ?�?�???�?�?�

Image result for Daniel Kluger

???�?� ???? ?�?�?�???? ?�???�?�??:

?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�???? ?�???�?�??

?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?z?�?? ???�???�??' ???�?�?Y

?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

?�???�?�

?�?�?????� ?�???�???�?? ?�?? ?�?�???�?�:

Potozky_Rus

?�?�????N??�N? ?s?�N????�

?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?�??

אודות דניאל קלוגר

דניאל קלוגר, יליד ‪08.10.1951‬. סופר, משורר, ופובליציסט. יצירותיו הן בסוגות הבלש והמדע הבדיוני, רבים בנושאים היסטוריים. הוציא לאור שני ספרי שירים ובלאדות, "אורח שקט" (טקסט, מוסקבה, ‪1991‬) ו-"ליל השודדים" (טקסט, מוסקבה, ‪2009‬). כמו כן התפרסמו יצירותיו בירחונים ואלמנכים בישראל, ברוסיה, ובארה"ב. לדברי מבקרי הספרות הרוסיים בלאדות המבוססות על אירועים אמיתיים מההיסטוריה היהודית הינן ז'אנר חדש בשירה רוסית מודרנית.
הפוסט הזה פורסם בתאריך ביקורת. קישור קבוע.

2 תגובות על ?�?�???�?� ?�?? ?�???�???�?�?Y ?�?�???�?�?�?� \ ?�?�?�???? ?�???�?�??

  1. מאת קרן פבזנר:‏

    התרגום נהדר!
    קראתי גם בעברית וגם ברוסית. תודה לסופר ולמתרגמנית.
    מתי יהיו עוד תרגומים?

  2. מאת מיכאל:‏

    יפה מאוד! מקווה שיהיה עוד.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*