?�?�???? ?�?�?z?�?Y: ?�?�?�?�?? ?�???� ???? ?�?�???� – ???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?????�?�?�?�

Related image

???�?? ?�?�?�???? ?�?�?? ?�?z?�?z?�?� ?�?????�?� ?�?????? ?????�???? ?�?�?�?z?�?�?? "?�?�?�?�?? ?�?????�" ?�?????�?� ?�?????? ???�???? ?z???z???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?? "?z?�???�?�?? ?z?z?�?� ???�???�" ?�?z?�?�?�?Y "?????�???�?Y", ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???� ???? ???�?�?�???�?�. "???�?� ?�?�?�?� -40 ?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�"

???�?�?�?� ?�?z???�???? ?????�?? ?�?�?�???? ???�?�???�?� ???? ?�???�?�?�?? "?�?�?�?�?? ?�?????�" ?�???�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ???� ?�?�?�?z?� ?z?�?�?????? – ?�?�?�?? ???� ?�?�???�?� ?�???�???? ???�?�???�?? ???? ?????�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�.

?�?�?????� ?�?? ?????�?�?Y ?z?�?�?? ???�?z?� ???? ?z?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?�???Y.

?????� ???�?�

Image result for john wagner comics

???�???z?�A�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�

?z???? ???�?? ?�?�?�????

"???�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ???�???�?� ?z?�?�?�?�, ???�?? ???? ???�?� ???? ?�?�?�?? ???�???�?� ?z?�?�???? ?�?�?z?�?Y!"

???z???� ?z?�?�?�???? ???? ?�?�???�

?�?�?�?? 2099 ?????�"?� (?�?�???�????) ?�?? ?�?�???�?� ?�?�???? ???�?�?�???�?�???�?? ???�???� ?�?�???� ?�?? ?z???�?z?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???z?�?? ?�?z???� ?�-21. ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?�?? ?�?z?�?�-?????�??, ?z???�?? ?z?�???�?�?�?�?? ?z?�???�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�???�, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?z?�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?Y. ?�?�?� ???�?z?�?? ???? ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?????�-???�?�???�?? ?�?�?�, ?�?�?� ?�???z?�?? ?�?�?�?z?�?? ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?� ???�?�?�???�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�??, ?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?�?�???�, ?�?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?� ???�?� a�� ?�?�?�?�???�??.

Image result for john wagner comics

?�?�?�?�???�??A� ?z?�?�?????�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?? ?�???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�???�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�?�?�?? ?�???�?? (Lawmaster), ?�?�???�???? ?�???�?�?�-?z???�?�?� ?�?�???�???�?? (Lawgiver) ?�???�?? ???�?�???�?? ?�?? ?�?�??. ???�?�?�???�?? ???�?Y ???�?z?�?? a�� ???�?�???� ???? ?z?�?? ?z???�?�???s ?�?? ?�?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??-?z?????? ?�???� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ???????�??, ?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???? ?z?�???�?� ???�?�?�?�?� ?�?�?? ???�???� ?�?�???�?�?�?????�?? ???�?�?�?? ???????�; ?�?? ?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?Y ???�???�???�???�, ?�???�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?z?� "?�?z?�?�?????�?�" ???� "?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?�??" ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????�??.

Related image

?????� ?�?????�?�?Y ???�?�?�???�??, ???�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?� ???? ???� ???? ?�?�?�?? ?�?????? ?????? ?�?�?? ?�???�???�?� ???�?�???�??, ?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�'?�?�?? "?�'?�" ?�???� (Dredd) a�� ?�???�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�???� (?�?�?�?�??) ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�'???�?� ?�?�?�?�' ?�?�?�?�?? ?�?�?????�?? ?�?????�?�.

?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?? 1977 ??"?� ?�?�?�???� ?�'?�?Y ?�?�?�?�?? (???� ?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�'???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�??), ?�?�???z?Y ?�???�???�?� ?�?????�?? ???�?�?�?�???� (?z?�?z?�?� ?�???�???�?? ?z???�?z?� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�??A� ?�?z?� Major Eazy ?�-Rat Patrol), ?�?�???�?�?? ???�???�?????? ?�?�?�???�?�?Y (?�?�?�?�?? ?�???�?�???�??A� ?�?? ?�"?�???�?�" a�� ?�?�?�?�?? ?�?? Programm) ?z???�?? 2 ?�?? ?z?�?�?�?Y ?�?z?�"?� 2000AD a�� ?�?z???� ?�?�?� ???�???? ?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?s?????�???�?? ?�?�?� ???�?�?�?�??, ???� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�.

. Click Image to Close

?�?�?z?�?? ?�???�?????� ?z?�?� ?z???? ?????�?�?�???�?� ?�?z?�?�?�?Y (???�???�?? ?�?�?�?Y Flesh, Dan Dare, Invasion, Ro-Busters ?�???�?�), ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???????�?�?? ?�???� ?�?�???� ???z?�?�?�?Y ?z?�???� (The Judge Dredd Megazine), ?�???????�?? ?�?�?z?�?�?? ???z???�?�???�?�??, ?�?�?� ???????� ?�?�???�?�??, ?�?z???�?? ?�???�?� ?�?? ???�?z?�?�??, ?z?�?�?�?� ?z?�?�?�, ?�???z?�?? ???�?�?�, ?�???�?�.

?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???????�?�?�?� ?�?�???�?� 57 (25 ???z????, 1978).

???�???� ?�?�?�?� ?�?????�?�?�?� ?�???�?????�?? ???? ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�???????�?? ???�?? ?�?�?�?????�??, ???�?? ???�?�?�?Y ???? ?�?�?� ???�?�???�?? ?z?� ?????�?�?? ???? ?�???� ?�?�?� ???�?z?�?? ???? ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�???�. ???�???� ?�?�???� ?�?? ???�?�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?? ?�?z?�?�?�-?�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�???� ???�???�???�?? ?�???�?�?�???�?? ???�?????�?�??, ?�?�???�?????� ???? ?�?�?� ?z???�?? ???� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???z?�?�?�??, ?�?z?� "?z???�?z?? ?�???�?�?�???�??".

Click Image to Close

?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?z?� ?�?? ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???� ???????�?Y ???? ?�???????�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�, ?�?�???�?� ???? ?�???� ???�?�?�?? ?z???�?? ???? ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�, ???�?�?�-1, ???�?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?????�?z?�. ?�?�?�?? ?�?????� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�???�?? ?�???�?�???? ???�??.

?�?????�?�?Y ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�???�, ?�?� ?z?�?? ?z???�?� ?�???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�???� ???�?�?� ?�?�?� ???�?� ?�???�?s ???�?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?????�?? ?z?�?Y ?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???� ???� ?????�???�?? ?�?�?�???�??, ???�?????? ?�?? ?�?z?� ?z?�?�?�?????�??.

?�?�?�?? ?�???? ?�?� ?�?z?� ???�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�???� ?z?�?�???�?�?Y ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?? ?�???z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? a�� ?�?�???? ?�?�?z?�?Y (The Oxygen Board). ?�?�?�?z?� ?z?�?�???z?? ?????�?� ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�???� ?�???�?????� ?�?� ?�???�?? ?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ???�?�?�???� ???�?�?Y ?�?�?�???�?? ?�?�????,

?�?????�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? – ?�?�?�???? 57,A� ?z?�-25 ?�?z???? 1978 – ?�?�?�?�?? ?�???z?�?�?� ?�?�?z?�?? ???�???? – ?�???�???�?Y ?�?�???? ?�?Y ?�?�?�??. ???�?? ?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?s ?z???� ???�?�?�?� ?�?�?????� ?z???�??????.

?�???�?�?�?? ?z???z?�?� ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?� ???�?z?�?� ?z?�?�?�?�, ???�?? ?z?�???� ?�?�?� ?�?�???�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�?�?? ???? ???�?�?�.

?�???�?�?�?? ?�?Y ?�?�?? ?�???z?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?z?� ?z?�?�?�?�?�?? ?????�?s ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???� ?�?�?�?? ?????�?�?� ???�?�?? ?z?�?�???�?�: ?�?z?�?Y ???? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�??, ?�?z?�?�?Y, ?�?�?? ???�?�???�?�, ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�???? ???z?�???�?? ?�?�?z?�?Y ???� ???�?�?�?? ???�?�???�?� (?�?�???�?� ???�?�?�?�). ?�???�?�???� ?z?�?s ?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ???? ???�?z?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?Y: ?�?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�???� ?�???�?�???� ?�?�?� ?z?�???�?�?� ???? ???? ?�?�?z?�?Y ?�?z?�?�?? ?????�?? ?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?�???? ?�?�?? ?�???� ???�?�?�?? ???�?�?? ???�?�???�?�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ?????? ?�?�???�?�?�?? ?�???�?�???� ?z?????�?�?�?? (?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?�?? ???? ?�?�?�?�, ???�?�???�?? ?�???z?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�a��).?�?� ???�?� ?�?�?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?�?z?�?? ?�?????�?z?�?? ?z?�?�???�?? ???� ?�???�?? ?????� ?�?z?� ?�?�???? ?�???�???? ?�?�?� a�� ???�???�?? ?????�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�???�?�?Y ?�?�?�???�??, ?�?�???� ?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�.

Click Image to Close

?�???�???�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�?? ?�???�???� ?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?? ?�?�???? ?z???�?s ?�?????�?� ?�?�?� ?�?�???s ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�?? ???? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ???�?? ?�???�?? ?�?? ?�?�???� ???�???? ?�?? ?z?�?�?? ???�???�?�???� a�� ???�?�?�???�?? ?�?�?z?�?s ?�?�???s ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?�?�??, ?�???? ?z???�?? ?z?�???�?�?�?�??, ?�???�?�???� ?z?�?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�??, ?�?�?� ?�?�?�???�?�?�, ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?�??, ?�???? ?z???�?�?? ?�?�?z?�?�??.

???z?�??A� ?�?�?�?�?? ?�???� ???�?z?� ?�?z???? ?�???? ?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? ?????z?�?� ?�?�?�?� ???�?z?� ?�?z?� ?�???� ?�?? "???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?z?�??" a�� ?�?z?�?�?�?� ???? ?�???�?�???? ?�???�??A� ?�???�?�?? ???? ?�?�???s ?�?�?� ?�?�???�?�?????�?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�???? ?�?????�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?? ?z???�?�?�?Y.

Image result for john wagner comics

?�'?�?Y ?�?�?�??

?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�'?�?Y ?�?�?�?�?? (?�?�???� ???�?? ???�?� ?z?�?z?�?? ?�???? ?�?z???�?�?�?? ?�???�, ?�'?�?Y ?�???�?�???�, ?�?�?�???�?�?Y ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?????�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?z?� ?�?�???�?�?�?z?� ?�?z?�?�???�??), ?�?�???z?Y ?�?�?�???????� ?�?????�?�?Y ?�?�???�?�, ?�???z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�???� ???�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�???z???�?�???�?? The Eagle Presents: Judge Dredd #2 ?z???????? ???? ?�?�???�?� ?�?�?�.

???z???�?? ?�???�?�?�???�?? ?z???�?�?�?? ?????�???s ?????�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�, ?�'?�?Y ?�?�?�?? ?�?�???? ???�?�???� ?�???�???�?? ?�???�?�?Y ?�?z???? ?�?????�?�. ?�?�?? ?�???� ?�?z?� ?�?�?z?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???z???�?�???�?�??, ???�?? ?�???�?�?�?� ???�?? ?�?????� ???�?�?�?? ?�?�?�?�??; ?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?Y ?�?�?z?�???� ???? ???�?�?�?Y ?�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?? "?�???� ?�?�?�?�?�??" ???�?�?Y "?�???� ?�?z?�???�??" a�� ?�?�?? ?z???�?�?? ???�???�?? ???s ???�???�?? ???�?z?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�???�?? ???�?� ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?z?�???? ?z?�???�?�??, ?�?�?�?�?? ???�???� ?�?� ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?�?�????.

?�?�?�???� ???z?�?�?�??A� ?�?�?�?? ?z?�?�?� ???�?� ?�?????�?�???�?�?� ?�?�?�?� ???�?z???� ???? ?�???�???? ?�?? ?�???�: ?�?� ?�?z?Y ?�?z?�?�?? ?�?�?� ???�???�?? ?????�?� ?z???�?? ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?? ?�???�?? ?�?? ???�?�?�??, ???�???? ?�?? ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???z?????� (?z?�?Y ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???????�?�?? ?�???z???�?�???�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?� ???? ?????�?� ?�?�???? ?�?? ?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???� ?�?z?�?�?� ?�???� ?z?z?�?�?�?� ?�???�?�??, ???� ?�?�???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???� ???�?�?� ?????�???�?? ?�?�?� ?�?z????).

Image result for brian bolland

?�???�???Y ?�?�???�?�

?�???�???Y ?�?�???�?� ?????�?z?? ?�???? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?? ???z???�?�???�, ???? ???? ?�?� ?�?�?�?? ???z?Y ???�???� ?�???�?�?? ?z?�???�?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???z???�?? ?�???Y ???�?�???�?� ?�?? ???z?�?�?� ???�?�?�??, ?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?? ?�???�?z?Y ?�?�?????�?� Batman: The Killing Joke ???? ?�?�?�???� ?????Y ?z?�??, ?�???�???� ?z???�?�?z?� ?�?? ?�???�?�?�?? ?????�???� Animal Man, ?�?�???� ?�???�?? ?z?�???�???�?Y. ?�?�???�?� ?�?�??, ?�???z?�??, ?�???�?�?�?�?�?�?�????. ???z???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�???�?z?�???�?�?�-?z?�?�?� ?�?? ?�???z?�?�?? ?�???�???? ?�?z?�?? (?�???? ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?�??) ???�?�?? ???????�?? ?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�??-???�?????�?�?? ?�???�: ???�?�?z?? ?�???� ?�?�?�???�?? ???�?? ?�???? ?�?�?�?�?�???� ?�?? ?�???�?�???� ???? ?�???�?�?�?�.?�???�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?z?� ???�?�?� ???�?�?�???? ???�?�?�???�?? ?z?�?z?????� ?�?????�?�?�?� (???�?�?�?� ?�?z?� ?z?�?�?? ?�???�?s ???�?�?�?? ???�?�???? ?�???z?�?�?�?? ?�?????� a�� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�, ?�?? ?�???�???? ?�?? ???�?�?� 1, ?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?Y ?�???�?�?�?? ???�?z?�), ?�???z?�?�??A� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�??A� ?�???????�?? ?�?�???�?z?� ???z?????� ?�?�?�?? ?z?�?�?� ?�?z?� ???�???�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?z?�?�?�?�?�?�??A� :? �?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?�?�?�?? ?�???�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z?� ?z?????�?�?� ?�?�?? ?�???�???? ?�?? ?�???� a�� ?�???�???? ?�?�?� ?�?�?�?? ???�?Y ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?�?�?�?�???? ???� ???�?�???� ???�?�?�?? ?�?? ?�?z?� ?????�?�??.

?�???�???� ?�???�?z?� :

"?�?�???? ?�?�?z?�?Y" -A� The Oxygen Board

?�???�: ?�'?�?Y ?�?�?�?? ( ???�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?� "?�'?�?Y ?�?�?�?????�")

?�?�?�??: ?�???�???Y ?�?�???�?�

?�?�?????? ???????�?�?�?�:

2000 AD

Prog 57

DATELINE 25 Mar 1978

?????� ?�??:

?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? -?????�?�?Y ?z?�?�?? ???? ???�?? ?�?�?�????

?�?�?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�?�?�?�?�?�

?�?????�?? ???? ?�???�?�?�??

???�?? ?�?�?�????: ?�?�???? ???� ???�?�?? ???�?z?�?? ???�???s ?�?�???� "???�?� ?�?�?�?�"

?z?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?????�

???�?�?� ???�???� 1: ?�?????s ?�???�?�?�?�???�?�?�?�

?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? ???�???� ?�???�?�?�?? ?z?�?�?? 2017

אודות תום שפירא

תום שפירא הוא מבקר קומיקס (בלוג עלילון), וקולנוע (הפודקאסט שורה שניה באמצע), מחבר הספר‬ Curing The Postmodern Blues ‫הוצאת‬ Sequart שנת 2013
הפוסט הזה פורסם בתאריך חלל, מדע בדיוני, קומיקס עם התגים , , . קישור קבוע.

2 תגובות על ?�?�???? ?�?�?z?�?Y: ?�?�?�?�?? ?�???� ???? ?�?�???� – ???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?????�?�?�?�

  1. מאת מגדלור:‏

    אפשר את הקישור למאמרי – מכתבים ממגה סיטי ?

  2. מאת אלי אשד:‏

    תום שפירא מרחיב בנושא שנעשה רלוונטי יותר ויותר במאה ה-21 ויהיה רלוונטי עוד יותר במאה ה-22 בעולם של איש החוק העתידני, השופט דראד, גיבור סדרת קומיקס בריטית מפורסמת: המאבק בין בני אדם ומשרתיהם המכניים הרובוטים (ובקיצור: מלחמות הרובוטים).
    השופט דרד נגד ( ובעד ) הרובוטים :
    http://www.yekum.org/2017/11/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98-%D7%93%D7%A8%D7%90%D7%93-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D/

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*