?�???� ?�?? ???????? – ???�?�?�?? ?�?�???????� ???�?�?? ?�?�?�?? \ ?????� ?�?�?�?�

a??I�I�I�I?I�a?�I� I?a?�I?I?I�

?????� ?�?�?�?�, ?z?�?�???? ?�?z???�?? ?�?�?�?� (?�?? ?�?�?Y ?�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�??????) ?z?�?�?�?� ???�?z?� ?�?????z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?? ?�?�???�???? ?�???�?�?�, ???�?z?? ?? ?�?z?�?�??, ???�?�?�???? ?�???�?�?�??, ?�???�?� ?�?z?�, ?�???�???�???�?? ?�?�?� ?�?????Y (?�?�?�?� ???????�???� ?�?�???�?�???� ?�?�?�?�??).

???� ?�?� ?�?????? ?�?�???�?� ?�???? ?�???�???�???�?�?? '?z?�?�??', '?z?�?�?� ?�???�?�', '?�?�????' ?�???�?�. ???�?�?�???�?� ?z?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?z?�???�-?�?�???????�.

???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?� (???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?� ???�?�, ?�?z?Y ?�?????�?? ?�?�?�?� "???�?�") ???? ?????�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?�?�??.

???�???�??-?�?� ?�?�?�?? ?????�???�?�?�-???�???z?�??

?�?�???? ?�???� ?�?�????-?�???�??,

?�?�???�??-?�???�?�, ?�?�???�?�-?�?�?�, ?�?�?z?�?? a��

?�???�?�?�?� ?�???�?� ?????�??…

???�???�?�???� ?�?�??????

?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?�?�?� ?z?�?�O????� ???�?z?�; ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�???�. ???�?�?� ?�?? ?�?�???� ?�?�?z?�?�?z?� ???�?�???z?? ?�???�?z?� ?�???�?�?�?sO� ???�?�?�. ?�?s ???�???? ???????�?�???� ?�?�???�???� ?�???�??, ?????�?? ?�?�???�???� ???? ?�?? ???�?�?�???�O? ?�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?�?z?�????. ???? ?�???� ?�?z?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�, ?�?z?�?�?�?�, ?�???�???�?�?????�?�??, "?�?�?�?�?? ?�?�??": ?�?�?z?�???�?� ???�???�, ???�?�?�?�?� ???? ???�?z?�?�, ???? ?�???�?�?�?� ?�?z?�?�???�??, ???? ?????�?�?�?� ?�?�?????�??. ?�?z???�?� ???? ???�?�?� ?�???� ?�?z???�?? ?�?? ?�???�??. ???z???�?? ?�?�?� ?�???� ???�?�?? ?�???�?Y ?z?�?�???�, ???�???? ???�?? ?�???�?z?� ?�???� ???s ?z???? ?z?z?�?�, ?�?�?�???�?�?� ?�?????� ?�?�???? ?�???? ?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?s ?�???�?� ???�?�?�?� ???�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�??, ???�?�???? ?�?�?�???? ?�?�?�??, ???�?�???? ?�?�?�???? ?z???�?�?�??, ?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�???z?�?? ?�?�?z?�?�??. ?� ?� ?? ?�?????� ?�?� ?�?�????: ?z?�?�?�?�??, ?z?�?�?�?�??, ?????z?�?�?�??, ?�???�?�?�??, ?�?????�??, ?�?�?�???�??, ???�???z?�??, ?�?�?�???�??, ?�?�???�??, ?�?�?z?�??, ?�?????�??… ???� ?�???? ?�???� ?�?z???�?�?? ?�?????� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?????�?�?�. ???�?�?Y ?z?�?�?� ?z?�?�???�?� ?�?�???�?? ?�?z???�???�?� ?�???????�??, ?z?�???�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?z?� ?�?� ?????????�?� ?�?�?sO� ???? ?�?�?�?�?�???� ?�??A� ?�???�.

?z???z?? ???�?z?� ?�?�???? ???� ???�?? ?�???�?z?�??, ?�?z?�?? ?�???�???�?�?????�?�?? ???s ?�???�?z?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�. ???�-???� ???z???Y ?�???�?� ?�?�?�?? ?�???�?z?� ?�???�?�???�?? ???�???Y ?�?z?�?�?� ???� ?�???� ?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ???z???Y ?�?� ?�?????? ?�?�?Y ?�?z???�?�O??? ?�???�?�??, ?????�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?? ???????�?�?? ?�?z???�?? ???�??.

?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?????�?? ???z???� ?�?�?�?�?�?�??, ???�?�, ?�?�?�???�?? ?�?Y ?�???�?�?�?�????, ?�?�???Y ?�?�?�?? ?�?�??, ?�?�???�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?� ?�?z???s ?z?�???�?? ???�?�?? ?????�???�?�?�. ?�???�???� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???�???�?? ???? ?�?�?�?� ?�?z?z???�?� ???? ???z?�?� ?�?? ?�???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�???�?�?�?Y ?�?�???�?�?? ?�???�, ???z???Y ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???� ???�?�?� ???�?�?� ?????� ?�???z?�?? ?�???�?�??. ?�?????� ?�?�???�?�?� ???? ?�???�???�?? ???z?�?�?? ?�???�?�???� ?�???�?�?�, ?�?�???�???�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�O?O�?�???�??: ?�?�?�?Y ?????�?�?Y ?�???? ???? ?�?�?Y ?�?�?z?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?? ?�?�???�?�?�?Y;A� ?�?�?�?Y ?�?�?� a�� ???? ?�?�?Y ?�???z?�???�??; ?�?�?�?Y ?�???�?�?� a�� ???? ?�?�?Y ?�?�?z?????�??. ???? ???�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?� ?�?? ?�????, ?�?�?�?�?Y ?�???�???� ?????z???� ???�?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�???� ?�?Y ?�?�?? ?�?�?????�, ?�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???�, ?�?�?�???�??, ?�?�?�?� ?�?? ???? ?�???�???�. ?�?�?� ?�?� ?�?Y, ?�?????�?�?� ?�???�?�?�???�?� ?�?z?z???�???�?? ???�???�?�?�?? ?�???�??.

???? ?????�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�??-???�?? ???�?�?�?� ?�?�?z?�?�?�, ?�?????�?� ???�?�?Y ?�?z?�???� ?z?�?z?? ?�?�???�?�?� ?�?z?????�?� ?�?�?z?� ?�?�??. ???? ???�?�?�?�O??� ?�?z?�?� ???�???�?? ???�?�?� ?�?�??, ?�?�???? ???�?�?�?� ?�???�. ?�???� ?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�???�??, ?�?�?�?�?�O�, ???�???�???�, ?????� ?�?�?�??, ?????? ?�???�?�?�?� ?�?�???�??; ?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ?�?z?�???� ?�?�?�?�?� ?�?z?????�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�???�??. ???z???�?� ???? ?�?�???� ?�?�?? ?z?Y ?�?z?�?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?�???� ?�?�?z?�?? ?�???�?�, ?�?�?Y ???�?�?�?�?� ?????�?� ???? ?z?�???� ?�?z?�?�?�?? ???�?? ???�?� ???�?�?�?�?Y. ?�?�?�?�?? ?�???? ?????�???� ?�?�???�?�?�??, ???s ???�?�?�?Y ?�???? ???� ?�?�?�?�?? ???z?�?�???� ?�?�???�?? [?�?�?Y ?�???????�?�?� ???�???z?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�???�??], ?????�?� ?�?� ???�?�?�?????�??, ?�???z?�?�?� ?�?�?�?� ?�?? ???�?Y ?�?�?? ?�?z?�???�?�, ?????�?� ?�?�?�???�?� ???? '???�?�???? ?�???� ?�?????�?�??' ?�?z?�?�?�?? ?z?Y ?�?�?z?Y ?�???�?�??: ?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?� ?�?????�?� ???�???�?� ?�???�?�?Y ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�, ?�???�?s ?�?z?Y ?�?�?? ?�?????�?� ???�?�?Y ?�?�?�-?????z???? ?�?�?�?????? ?�?�?�???�??. ???�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?z?�???�?? ?z?�???? ???�????, ?????�???s ???�???� ?�?�?�?�?? ?�?? ?z?�???�??.

?�?�???�?? ???�???�?? ?�?z?z?�??, ?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?????� ???�O??Y, ?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�?�?�??, ?�???�???� ???�?�???? ???�?�?�?� ???�?? ?�?�???� ?�?�?�?? ???�???� ?�???? ?�?�?� ?�?z?�???�??. ?�???�???� ???�?�?�?� ?�???�?�?�???� ?z?�???�?? ?�?�?? ?�?�?????�?�?�?�?? ???�?�?? ?z???�?�?? ?�???z?�???�?? ?z?�????, ???�?? ?�?�?� ?�?� ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?????z?�??, ???? ?�?Y ?�?�O??�?? ?�?�?�?�?� ???�???? ?z?�?�?�??. ???? ???�?? ?�?�?�?�?� ?�?z???�?� ???�?z?? ???�???�?�?�?? ???�?? ???�?�?�???�?�??, ???�?? ?�?�??????, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�?� ?????�???�?� ?�??????, ?z?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?�???�?� ???�?Y ?�???�. ???�?? ?�?�???� ?�?z???�?�????, ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�O� ???? ?z???�?? ?�???�?�?� ???? ?�?�?� ?z???�?? ?�???�?�?�, ?�?�?� ?�?? ?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?�; ?�?�?�?�?�O??? ???�?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?z?z?�?? ???�?�?�?? ?????�?�?�. ???�?Y ???�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?? ???�?�???? ?�???�???? ?�???�???� ?�?�?�?�??, ???�?�?� ?�?? ?�?Y ?�?�???�?z?�?? ???????�???�??: ?�?�?? ?�?�???�?� ?????�?�?�, ?�?�?z?� ???�?� ?�???�?�?� ?�?z??! ???�?? ?�?� ???� ?�?�???? ?�?z?� ?�?�???�?� ?z???�??????, ?�?�?�?�???�?� ???�???�?�?? ?z?Y ?�?�?�?� ?�?z?Y ?�?z???�; ?�?�???�???�?� ?�?? ???�???? ???�?�?�?� ?�???� ???z?�?� ?�?�?�?�???�???�?Y ?�?�?�?�???�. ?�?? ?�?????� ?z?Y ?�???�?�???�?�?Y ???? ?�?z?? ?�?�?�???� ???�???� ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?�?�, ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?z???�?? ???�?�???�?� ?z?�?? ???�?? ???�??. ???? ?�?�???�?�, ?�?�?�???� ?�???�?�, ?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???�?? ?z?�???�, ???�???? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?�?� ?z?�?�?z???�?� ?�?? ???z?� ?�?�?�???z?�. ?�???�?? ???�?Y ?�?� ?z?�?z???�?? ?�?�???????� ?�?�?????�?z?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?�? "?????�?�?? ?�???�?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�, ???�??-?�?s ?�???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�??. ?�?�?�?z?�, ???? ?�?�??!"

?????�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?�?� ?�?�?�?? ???? ?z?�???? ?�?�??, ?�?�???� ???�?�?�?� ???�?�?�?? ?????�?�?�?�, ?�???�?� ?�?�?�???�?� ?????�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?z?? ?�?????�??; ???�???�?� ?�???�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?? ?z?z?�?�?�???�?� ?�?? ???�??, ?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�???� ?�?z?z?�?�?? ?�?? ???�?� ?z?�???�. ???� ?�?�?? ?�?�?�?�???�???�?Y ?�?Y ?�???z?�?�???????? ???�?? ???�?� ???? ?�?�?�???�?? ???�???? ?�???�?? ?�?z?????�???�:

"???�?Y ?�?�?? ?z???�?� ?�?�???�?�?� ?�?? ???�, ???? ?�?�?z?� ?�?? ?�???� ?�?????? ?�?�?�. ?�?�?�?? ?z?�?�?� ?�???� ?�?z?????�?�?�???�?Y, ???�?? ???�?Y ?�?�?z?� ???�, ?�?Y ?�???�?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�???�, ?�?z?�???�?? ?�?�???�: ?z?z?�?�?� ?�?�?�???�??, ???s ???? ?z???�?? ?????�?�?� ?�???�?Y ?�???�?�?�?�??. ?�?�?????� ?�???�?Y ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?z???�?Y ?�?�?�?? ?�???�?�?�; ?�???�?? ?�?�???�???�?? ???�?�???? ???�???�, ?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�??. ???z?????�?? ???�?Y, ?�???�?�?� ?�???�?? ???�???�???�?Y. ???�?�?�, ?z?Y ???? ???�?�?Y, ?z?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?�?? ?�?�?�?�??; ?�?�?� ???z???�?� ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?�?? ???�?z?? ?�?�?�?? ?z?�O????�, ?z?�?????? ???�?�?� ???? ?�???�???�?�. ???�?� ?z?z?�?�?�?� ?�?z?�?�??, ???� ?�?z?� ?�?�?�?????� ???�?� ???z?�?� ???� ?�?�??O�?� ?�?�?�??, ?�?�?? ???�?z?�?? ?z?z?�?z?�?� ?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�… ?�???z?�??, ???�?Y ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?Y ???� ?z?Y ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�??, ?????? ?�?? ?z?Y ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?�??: ?z???�?? ???�?s ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?z?�?�?z?�, ?�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?�?�?? ?�?�?z?�?�?z?�??, ???�?Y ?�?�?�???�?Y ?�???�?Y ???s ?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�??. ?�???�?� ?�???z?�?? ?�?�?�??, ?�?�???�?�???�O?, ?�?�?�???�O? ?�?�?�?�?�?????�O? ?�?? ?�?�?z?�, ?�?�???? ???�?�?� ???? ?�?z?�??, ???z???Y ?�?�?�?? ?�?? ?�?Y ???z?�???� ???�?�?�?�?? ???? "?�?�??-?�?�?�?�" ?�???�?????�?? ???? ?z?�?�???� ?�?�?�?�???� ??????. ?�?�?�?? ?�?� ???�?�???�???�?� ?�?? ?????? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�, ???? ?�?Y ?�?z???�?� ???�?z?? ???�???�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�?z?�, ???? ?�???� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?z?�?�?Y…

?�?�?�?� ?z?�?�???� ???�?�?�?�-?�?�?�?�?�?�??, ?�?� ?z?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�???�?�???� ?�?z?�?�???� ?�???�?�?? ?z?z?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?�?? ???�?�???�?? ?�??. ?????�??-?z?�?Y ?�?�?? ???�???� ???�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?Y ?�?????�?�?�?? ?�???�???? ???? ???�?�?????� ???�?�?�?�. ?�?�, ?�?z?� ???�?�?? ?�?Y ???�?�?�-?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�! ???�?�???� ???�?�?�?� ???�?Y ???�?z?�?z?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?z?�???�?? "?�?�?�?�?�???�?Y ?�?�?Y ?�???�?z?� ?�?�?z?�??"; ?�?�?�?� ???�?Y ?�?????� ?�???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�???�??. ???�?????�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�???�?? ?z?�?�?�??-?z?�??, ?�?????� ?�?�?�?�?�?? ?z?�???? ???�?�?�?? ?z?�?z???�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�???? ?�?�?�?�??. ?z?Y ?�?�?�???? ?�?z?�???�?� ?z???�???? ?�???? ?�?�?� ?�?�?�??-?z?z?�?�?? ?�?�?z?�???� ?�?? ???�, ?�???�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?z?????�??, ?�???�?�, ?z?Y ?�???� ?�?�?????�?� ???�?????�, ?�?�?�?� ?�?�?z?�?�??. ?z???? ???????�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?z?�, ?�?z?�?s ?�?�?�?�???? ?�?�?? ?z?�?s ?�???�??. ?�?s ?�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�???�?�??, ?????? ?�?�?z?�???�, ?z?�?�?�?z?� ?�?�?�???� ?�?? ?�???? ?z?�???�?�?? ?�?�?????z?� ???�?z?� a�� "

"???� ?�?? ?�???? ?�?�?? ???z???�?� ?�???? ???�O??�?"

"?�???? ???�???? ?�?�???�?�?�; ?�?�?�???�?�?? ?????�-?�?� ???�, ?�?�?�?� ???�?Y ?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?????�?�?� ?z?Y ?�?�?�???? ?�?????�?�?Y; ???�???? ?�?????�?�?�?? ?????� ???�?? ???�, ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?????? ?�?????�?? ?�?z?�?� ?�?�?�, ?�?z?�?�???? ?z?Y ?�?z?�O�?�?�?�, ?????�???s ?�?�?�???�??, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?� ???�???�?? ?�?z??… ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?? ?�???? ?�?�?�?????! ???�?Y, ?�???�?Y ?�?�?z?� ?�?�?�?�????! ?�???�?� ?z???�?�?? ???�???�?�?� ?�???�?�???�??: ?�?�?�?�?�, ???�?�?�, ?� a��"

"?�?�?? ?�?? ?�?????�??, ?????�?? ?�?�?� ???�??!"

"?�??! ?�?�?????� ?�?�?� ?????�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?�!"

"?�?�?� ?z?Y ?�?z?�?�???�?? ?z?�?�???? ???�???�?!"

"???? ?�?s; ???�???� ?�?�?�?�?� ?�?????? ?�???�???�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?�?�???�?? ?�?�??. ???? ?�?� ?�???z?�?�?� ?�?z?�???�??, ?�?s ?�?�?�?�?� ???z?�?�?? ???z?�????, ?z?�?� ?????� ?�?�?????? ?�?�??, ?�?�?? ?????? ?�?�?z?�?�??, ???? ?�?�?� ?�?z??, ???�?�???�?�?� ?z?�?�?� ???? ?�?�??; ?�?s ?�?�???�???�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?z?� ?�?�?�?� a�� "

?�?z???z?�???? ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?� ?�?�?�?? ?�?? ?????�?�, ???�?z???� ???�?�?? ?�???�???�?� ?�?? ?�???�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ???�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�???? ?�?? ?????�. ?�?�?? ?�???�?Y ???�?�?? ?�?z?�???�?� ???�?? ???�?Y ???�?z?�?�?� ?????? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z???� ???�?�?�?�???�?�??, ?�?�???? ???�?� ?�?�?�?? ?�?� ???�?�, ???� ?�?� ???�???�?� ???�?�?�???�?� a�� ???�???�?� ?z?z?�! a��A� ?z???? ?�?�?� ?�?�?? ?�?z???�?�?s, ?�???�?�?? ?�?????�?????�?? ?�?�?�??-?�?�?? ?�???�?� ?z?�?� ???�?� ?�?�?�?? ?�?? ?�?????? ???�???� ?�?�?????�?�.

???�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?????z?�?�?� ???�????, ?�?�?�?�?� ???�?�?? ???�?�?�?? ???�?s ?�???� ?�???�?� ???�?z?� ?z?�???�???� ???�???z?�?Y? ???�???? ?????z???? ?�?????� ?z?z?�?� ?�?z?�???�, ?�?�?????�?� ?�?z?�?�???? ?�?�?� a�� ?�???? ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?� ???? ?�?�?? a�� ???�?�?�???? ???? ?�?????� ?�?�?�??. ???�?? ?�????, ?�?�?????� ?�?z?�?�?? ?�?�???� ???�?? ?�?z???�???�??… ???� ?�?�?�?�?? ???�?�???�???� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�??, ?�?z?� ?�?? ???z?????Y ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???? ?z???�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?????�?z?� ?�?z?�?� ?�?�?�???�?�?Y, ???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?????�, ?�???? ?�?z?� ?�?�???� ?�???�?�?�?� a�� ???� ?�???�???� ???�?�?�???� ?z?Y ?�?z???�?�, ?�?�?� ?�?�?�???�?? ?z???�?�?? ???�?z?�???�?� ?�???�?� ???� ???? ?�?�?�???� ?�?�???? ?�?�?�?�??; ???�???� ???? ?�?�?�???� ?�?�???? ???? ?�???�?�?�?Y.

?�????, ?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?????? ?�?? ?�???�???�?? ?�???�?� ?z?z?�?� ???? ?�?�???� ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???�?? ?z???�?�?�??. ???�?�?�?? ?�?????z?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�O??? ?�???� ?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�???�?� ?�?z???�???�, ?�?z?�?�???? ?�???�?z?�?? ?�?�?�???� ???? ?z???�?� ?�?z?�?????� ???�?�?? ?�?�?�??. ???�???�???� ???�???z?�?Y ?�?� ???�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ???�?????� ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?? ???�?�?� ???�?z?�?�?s ?�?????�, ?�?�???�?????� ???�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?� ?????�???s ?z???�?� ?�???�?�?�?�. ?�?� ?�?�?�?? ???� ???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?z???�?�?�, ?�?�???� ?�?� ???z?�??, ???s ?�?�?z?? ?�?z??; ???� ???�?�?�?�?? ?z?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?z???�?�???�?? ?z???? ???�?� ?�???�?�?�?�, ?�?�?Y ?�???�?Y ?�???�?�?� ?�?z???�?�???? ?z???? ???�?� ?�???�?�?�! ???? ?�?�???� ?�?�?�?????� ???�?�?�?s ???? ?�?�?�?�?? ???�??: ?�?�?� ?????� ?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�???�???�?Y; ?�???�?�?� ?�???? ?�?�?�, ?�?�?�?? ?z?z?�?� ???�????, ???�???? ?�?�???� ?�?�?????� ?�?� ?�???�?�???� ???�?? ?�?�???� ???? ?�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�??; ?�?�?� ?�?� ?�???�?? ???�?? ?????�?�?�?�???� ?�?z?�?�?????? ???�?�???? ?z?????�?�?! ?z?� ?�?????�?� ?�??, ?�?�?�?? ?�?z?� ?z?�?�?�??? ?�?�???????�?� ?�???????????�?� ?�?�?�?�?�?� ???� ?�?�?�?� ???? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?z?� ?z?z???�?z?� ?�?�???�?? ???? ?�?�?�?? ?�?z?�?�??. ?z?�?? ???�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�. ?�???�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�???s ???? ???�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?� ?z?�???�?�?�, ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ???�?s ?z???�???? ?�?z?�?�??. ?�?�???�?Y ?�?????� ?�???�?z??, ???�?Y ?�???� ?�?�?�?�??: ?�?�?�?�?� ?�?�???�?Y ???????�?? ?�?� ?�?????�?z?� ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?Y ?�???�???! ?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ???�?�?? ?�?????�?? ?�???�??, ?�?s ???�?Y ?�???�?� ?�???????? ?�???�??; ?�?�?�?� ?�???�?? ?z?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???�! ?�?�?z?� ?�?� ?z???s ?�?�?z?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?? ?�?�?z?�?z?�. ???� ???� ???�?�?? ?�?�???�???? ?�?????�?�?�?? ???�?? ?�?�???� ?z?�???�?? ?�???�???� ???�?�?�?�, ?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�?�?�???� ???z?�O? ?�?�?�???�?�?Y a�� ???�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�??, ?????? ?�?�???�! ?????? ???�??! ???� ?????�?�?? ?�?� ?�?????????� ?�???�?�?z?� ?�?�?????� ???? ?�?�?�?�???� ?z?z?�?�, ?�?�?Y ???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?�?�?? ?????�???� ?z???�?s ?�???????�, ?z?�?? ?�?�?z?z?�?? ???�???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?� ?�?z?? ?�?�???? ?z?�?�??.

"?�?�?????�?? ?z?�?�??!" ?�???? ?�?�?�?�???�???�?Y, ?�?????�?? ?�?�?�???�?� ?z?????�?� ???? ???�?�?� ?�?z???�????, ?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�???� ???? ???�?? ?�?z?�?�??. "?�?�??… ?�?�??…", ?z???z?? ???�?�?� ?�?z???�?s ?�???�?? ????; ?�?�???! ?�?�?z?� ?�?�?�?? ?????? ???�?�?�?�…

?�?�???�?? ???�???�?? ?z???�?? ?�?�?�?z?� ???� ?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�???�?Y ???�?�?? ?????�???� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???? a�� ???� ?�???�-?�?�?? ?????�?�?Y ???�??! a�� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�???? ?z???�????. ???�???�?? ?�?�???� ???�???�?�???� ???? ?�?�?�???�, ?�?�???�???? ?�?�?�?� ?�?�???�???� ???�?????�?z?? ?�?� ?�???????�?? ???? ???�?? ?z???�?? ?????�?�?�?�, ???? ???�?? ?z???�?? ?????�?�?�?� a��A� ?????�?z?? ?�?�?? ?�?�?z?� ?�???�???�! ???� ???� ?�???????� ???�?z?� ?�?�???�?�?? ?�???�?z?�:

?�???�?Y ?�?� ?????? ?�?????�O? ?�?? ?�?�???! ?�???�?Y ?�?????? ??????

?�?�???� ???�?�?! ?�???�?Y ?�???� ?�?�?? ?????? ?�???�

???�?�?�?�?! ?�???�?Y ?�?�?? ?�?zO??�?�???�??

?????? ?�?�?�?�?�O�?! ?�???�?Y

?�?�???�???� ??????

???�???�?!

???�?�??

???�?????� ???�?�?? ???�?????�

???�?�?? ???�?????� ?�?z?????�?�???? ???�?�???�??!

?????�?? ?�?�?�???� ?z?z?�?�???�?? ?�???�???�?�?Y ???? ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?? ??????, ?z?�?????� ???�?z?� ?�?�?�?� ???z?�?s ?????�, ?�?�?�?� ?�?�?z?� ???� ?�?� ?�???�?? ???�?� ???z?� ?�?�?Y ?�?????�?? ???z?�.

"???�?�?s ?�?�, ?�?�?�???�??…" ?�?z?????� ?�?�?? ?z?�?�??… "?�???�?� ?�?�?�?? ?�?z?� ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�???�?Y ???�?�?�???�?�, ?�?�?� ?�???????�?� ?�?�?�?? ?????? ?�?�?????� ?�?�??…"

???�?�???� ?????�?�?� ?�?�?z???� ???� ???�?�?�???�?�, ?�?�?�?�?? ?�?�???�. ?????�?? ?�?�?????�?�?????� ?�?????� ???�?�?�?? ???? ?�???�?� ?�?????�?�?Y, ?�?�?�?????� ?????z?�?� ???? ?�?z???�?� ?�?�?�?Y ?�???�?�?� ???�?�?�???�?� ???�?� ?�?�??, ?�???�?�?? ?z?�?z?????? ?????�?�?z?? ?�?z?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ?z?�?? ?�?�?????�?�. ?�?z?�?�?�?� ???? ?�?�?�?? ?z???�?�???�?? ?�?�?�, ?�?�?? ?�?� ?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�??: ???�?� ?�???�?�?�, ?�?�?�?�???�???�?Y ?�???�?�?�; ?�?�???? ?�?�???� ?z?�???�?? ?z???�?? ???�?? ?????�?�?? ???�?�?�?�… ???�?�?�?�. ?�?�?????�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�, ?z?z?�???� ???z?�???�??, ?z?�???�?? ???z?�?�?? ???�?�?�.

*

?z?�?�?� ?�???? ?�?�?�???? ?�?�???? ???? ?�???�?�?�?… ?�?????� ???? ?�?�?�?�?� ?z?�???�??, ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?� ???�?Y ???�?? ?�?�???? ?�?�??.

?�?????� ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�, ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?� ???�?Y ???�?? ?�?�???? ?�?�???�?�?�?Y. ?�?�?? a�� ???? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�?�O? ?�?�???�??; ?�?�???�?�?�?Y a�� ???? ?�?�???????�?�?� ???�?z?�?�?s ?�?z?????�?� ?�?????? ?�?�?�?� ???? ???z?�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?z?�?�???�. ???�?� ???�?z?�?� ???? ?�?�???�?� ???? ?�???�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�?? ???�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???�, ?�?�?�?�?� ???�?� ?�?� ???�?Y ???�?? ?�?�???? ?�???? ?�???? ?�?z?� ???�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?�?s ?�???�?�???� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?z?�, ???� ???�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?�?�.

?�?�?Y ?�?� ?�?�?�?Y ?�?�, ???� ?�?�???� ?z?�?�?� ?�?�???Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�, ???�?�?�?� ?�?�?????�?� ???�?? ???�?� ?�?�?�?? ???�???? ?�?z???�?�?? ???�?s ?�???????? ?�?�???�?�?�?? ???z?�?�?�?� ?�?????�?�?� ?�?�?�?�???? ?�?? ???�?�?�???� ?�?�???�???�. ?�???�?? ???? ?�???????�?� ?�?�??, ?�???�?? ???? ???�?�?� ?????�???�, ???? ?�?� ?�???�?�O? ???�?�?� ???�?�?� ???�???????�O? ?�?? ???????�???�??!

[?z?z?�?? ?�?z?� ?z??' 3, 45A???'20 ?????Y ?z?�?�??]

אודות אלי יונה

אלי יונה, משורר ומספר נודד (גם בין דפי המגזינים השונים בישראל), מחשיב עצמו כתלמידם הרוחני של ויליאם בלייק, תומס א קמפיס, רודולף שטיינר, יעקב במה, הרקליטוס, ונח שטרן (שהיה לטענתו בגלגולו הקודם). עד כה פירסם  בכתבי העת הספרותיים 'מבוע', 'משיב הרוח', 'בגלל', ועוד.
הפוסט הזה פורסם בתאריך פנטזיה, פרוזה עם התגים , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*