?z?� ?�?�?� ?�?�???� ???�???� ?�?�???�?�?? ?�?????� ?�???�???? ?�?�?�?? 2018? – "?z???�?? ?�???�??" ?z???? ?�?�?? ?????�???�?�??

?z???? ?????� ???�?�

?�?�?�?Y ???? ?�???�?? "?z???�?? ?�???�??" (???�???�?? ?�???�??: ???�?Y ?�?�???�????, ?�?�?�???? "?�???�?�?�??", 2016)

???�?�?�?? ?�???�??: ?�?�?�?� ?�?�?? 2018, ?�?�?�?? ???�?�?� ?�???z?�?�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ?????�?? ?�?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?Y ?�???z?�?�?� ?�?�???�?�?? ?�?????�?�???� ?�?? ???�?�???? ?�?�?????? ?�?z???�?z?? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?�. ?�?�???Y, ?�?????� ?�???z?�?�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?� ???�???�, ?�???�?�?? ?z???z?�?�, ???s ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?? ?�?�?�?z?Y ?z???�?�?? ???�???�??, ?�?�?? ?z?�???� ?�?�???z?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?� ?z?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�. ?�?�?�?� ???? ?�?�?????�, ?????�?�, ?�?Y ?�???�?�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�???z?? ?�?z?�???????? ?�?�???z?�?�?� ?�?�???�?z?Y. ?�?z???�?� ?�?�?�?s ?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�????, ?�?�?�?z?�????, ?�?�?�???� ?�?�?? ?�???�?�?�?�, ?z?�???�?? ???z?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ???�???� ?z?�?�?�?� ?�???? ???�???z?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?�?�. ?�?�???Y ?�?????�?� ???�?????�?�?� ???�???�?� ???? ???� ???? ???�?�?�???�?�?Y, ?????? ?�?? ???�???z?�?�?� ???? ?z?�?�???� ?�?? ?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�???�?�???�?� ???? ?�?�?�?�?�, ?�???z?�?�?? ???? ?�???z?? ?�???�?Y ?�???�?s ???�?s ?�?? ?z?�?�?�?�???�?�?�??, ?z???�?�?� ?�?�?� ?�???�?�?�??. ?z???�?? ?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ???�???? ?�?�?�?? ?z?�?� ???�?� ?�?�?????�?�?�, ?z?????� ?�?�?�???� ?�???�???� ?????�???z?�?�, ?�?????�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?????�?�, ?�?z?�?� ?�?�?� ?z???�?�?� ?�?�?????�?? ?�???�?�?? ?�???�?�???�?z?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???z?�???�?�??, ?�?�?z?�?�?z?�?�??, ?�?�?�???z?� ???�?�???? ???�?�?�?� ?�?�?�???� ???�???? ???? ???� ???? ?�???�???? ?�?�???�?�, ?????? ?�?? ???? ???�???z?�?� ?�???�?�.

?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?z???�???� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?� ???�?� ?�?�?????�?? ???? ???�?z?�?� "?z?� ?�?�?� ?�?�???� ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�???�??A� ?�?�?�???� ???�????". ???�?�?�?s ???�?� ?z?�?�?� ???�???� ???z?�?� ???? ?�?�'???�?? ?�???�???�???� ?�?? "?�?�?�?????�???�?� ?�?�???�?�?�??", ?�?z?�?z?�?�?�?? ?z?� ?�?�?� ?�?�???� ???�???� ???�???�???�?? ?�?�?????�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?z?????�?�?�?? ?�?�?�???� ???�????.

?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�'???�?? ?�?� ?�?�?? ?????�?�?� ?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�??.

???? ?�?� ???�?� ?�?�?�???�?? ???????�?? ?�???�???� ?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?????�???�?�??, ?�?�?�?� ?�?�???�?�?� (?�?�?�?? ?�???s ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?? ?�?Y 19!)A� ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?� ?�?�?????�???�?� ?�???�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?�?z???? ?z?�?�??: ?z?� ?�?�?� ?�?�???� ???�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?z?? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?�?

???�?�?� ???�???? ?�?�?� ?�?�?�?? ???�?

?�???�?? ?z???�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?z?�???� ?�?? ?�?????� ?�???z?�?�?�?� ?�?z?� ?�?�?�?? ?�???? ?�???�?�?? ?�???�?? ?�?????�?� ?�?�???�?�, ?�?�?? 2018. ???�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?� ???�???? ?�?�?�?� ?z???�?� ?z?�?? ?z?� ?�???�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�??. ?�???�?�?? ?�?�???�?? ?z?????? ???? ?�?????�?????�???� ?�?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�?????�, ?�?z?�???� ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�???? ???? ?�???�???? ?�?�?� ?�?�???�?�. ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?� ?�?� ???�???? ?z???�?�?Y ?z???�?�, ?�?z???�?�?? ?z???�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? (?�?z???�?�?�?z?�?? ???� ?�?�?�?�?�??) ?�?z?� ?�???�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�??"?�?�??, ?�?�?z?�???�?? ?�???�?�?� ???�?�?z?� ?�???�???? ?�?�?�. ?�?????�???� ???�?�?�?� ?z???�?� ?z???�?�?�?? ?�???z???�?? ?�"?z?�???�??", ???�?? ?�?�?? ?�?????�?? ?�???�?????�?????�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?�???? ?�?�?�????.

???�?�?�?�?? ???�???�?�?Y ?�?????�???� ???? ?�?�?? ?????�???�?�??

?????�: ?????� ?�?�???� ?�???�?? ?z???�?�, ?�?�?? ?�?????z?? ?�???�???

?�?�??: "?z???�?? ?�???�??" ?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�???� ?�?�?????�?�?Y ?z?�?�?Y ?�?�?�???�???� ?�?z???�??????, ???�???? ???�?�?�?� ?�???�???� ???�?? ???�?? ?z?�'???�?? ?�?�?�???�?�?�. ?????�?? ?z?�?�?�?� ?�?�???????� ?�???�?????? ???? ?�???�?? "?z???�?? ?�???�??", ?�???????z?� ???�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�????, ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�???? ?�?z???�???? ?z?�?�?�?�.

?????�: ???�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�?? ?�?s, ?�?�?�?z?�?� ?�?�'???�?? ?�?�?�?????�???�?� ?�?�???�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�?????�???�?�, ?�???�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?? ?z?� ?�?�?s. ???�?s ?�?�???? ?�?�?�?�?? ???�'???�?? ?�?�?�? ?�???? ?�?????? ???�???�?? ?�?�'???�?? ?�?�?�?

?�?�??: ?�?�???????� ???�?�???z?� ?�?�'???�?? ?�?�?�?????�???�?� ?�?�???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?� ???� ???? ?�?z???? ?�?????�. ?�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?� ???�?�?� ???�???� ?�???????� ???�???� ???? ?�?�???�. ?�?z?�?�?Y ?�?�???????� ???�???�?? ?z???�?� ?�?� ?�???�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�?�'???�?? ?�?� ?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�?Y ???�???�???? ?z?????�?? ?�?� ?�?�?? ?�?�???Y ?�?�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?�?� ???�?z???�, ?�?�?z?� ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?s ?�?�?? ?�?? ?�???�?�?� ?�?z???�???� ???�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?� ???�?�.

?????�: ?�???? ?�?�?�???? ?z?�?�?? ???�?�?? "?z???�?? ?�?�???�??"?

?�?�??: ?????�?? ?�???�?�???� ?�?????�?�?�?�??, ?�?�???�???� ?�?z?????�?? ?�?? ?�???�???�?? ?�???�, ???�?Y ?�?�???�????, ?�?�?� ???�?�?�?�?? ???z?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�???z?� ?�?? ?z?�?�?�?� ?�?z?� ?�?�???Y, ?�?�?z?�?? ?�?????�?�?? ?�???�??, ?�?z?�???� ?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�?�?�??,A� ?�?z?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?�?� ???? ?�???s ?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�???z?�?�?? ?�?? ?�???�?�?s ?�?�???�?�?�, ?�???????� ???? ?�???�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?? ?�???s ?�?�?�?? ?�?�?z?� ?�???�???? ?�?�???�?� ?�???? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�???�???? ?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?? ?????�.

?????�: ?????� ?z?�???� ???�?�?�?Y ?z?�?�?�?� ?�?�?�?????� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?�-?????�?�?? ?�???�?�?�??. ?z?�?�???

?�?�??: ?�???�?? ???? ???�?�?� ???�?? ?�?�?????� ?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z?� ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?????? ???? ?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�????, ?�?�?�?�???�?� ?�?�?�???�, ?�?�?�???� ?�???�?� ?�?�?�??.

?????�: ???�?� ?z?�?�?� ?�?�???�?? ?z???�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�?� ?�?�???�???? ?�?�?�?z?�?�?? "?�???�?? ?z?Y" ?z???�?�?�???�?? ???z?�?????�???�?? ?�?z?????�?�???� ???�?? ?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�. ?�?????� ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�???� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?�?�??A� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�???????z?�?? ?�?�?s ?�?????�. ?�???? ?�?� ???s ?�?????�?? ?�???�?? ?????�?s ?�???�?�?�???� ?�?�???�?�?? ???�?�???� ?�?�?�?�???� (?z?�?�?Y ?�???� ?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?�???�) ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?????�???�???

???�?�???? ???z?�?�?� ???�?�?? a�?lesbians in the third reich book covera��a�?

?�?�??: ???? ?�?�?�?z?�???�???�?????�?? ?�?�???�?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�, ?�?? ?�?�?z???� ?�?z?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?� ?????�?�?� ???????� ?z?�?�?�?�. ?�???�?�?�???� ?????�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�??. ?�?�?�?? ???????�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?� ?�?�???? "?z???�?�?�?Y". ?�?�???�?�?? ???? A�?�???z?? ?�???z?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�??, ?�?�?� ???�?�?� ???�?�?�?� ?�???�?�?� ???�???? ?�?�???? A�?z?�?�?�?? (?�?�?�???�?? ?�?? ?�???� ?�?�?�?? ?�?????�?�?Y, ?�?�?�?Y?) ?�???�?Y ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�???? ?z?�?�?z?�?z?�?? A�?�?�?�?�?? ???�?�???�?�??. ?�?�?�?? ???�?�???� ???�?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�??. ?�???�?�?�?? ?�????, ?�???�?? ?z???�?�?�?? ???�?s ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�??, ?�?z?????? ???? ?�?�?�?? ?�?? ?�?z?z?�???� ?�???�?� ?????�?�?�?? ?�???? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?Y ?�???�?�?? ?�?z?� ?�?�?�??, ?�?�?�?z?z?�?? ?�?�???�?� ?�???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?Y ?�?�?z?� ?�?�?�?Y ?????�?�??, ?�?�?�?? ?�?z?�?�?Y ?�?�???� ?????�?? ?�?z???�?z?� ?�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�.

?�???�?? ?z???�???? ???? ?�?????�?? ?�?�?????�???�?? ???� ???�?�?�???? ?�???z???�?�???�?? ???z???�?z?�, ?z?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�, ???�???? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???z?? ???�?�?� ?�?Y ?z?�?�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?????�???�?� ?�?�?� ?�?�?????�?�?�.

?????�: ?�?z?� ?�?z???? ?�???s ???�?�?�?? ?????�?�?Y ?�?�???�?Y, ?????z?�, ?????�?�???Y, ?�?�?�???�?� ?�?�'?�'?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ???? ???? A�?�?�?�?z?�???�???�?????�?? ?�?�'?�'?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???�?

?�?�??: ?�?z???? ?�?�?? ???�?�???�?? ???? ?�?????�, ???�???�?? ???z?�. ???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�?� ???�?�?�?? ?z???z?�?�?�?? ???�?? ?�?�???z?? ???�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?z??. ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�???�?�?? ?�?????? ???? ?�?�?�???�?? ???�?�?? ?????? ?z?�?�?? ???z?�???�, ?????? ?z???�?s ?�???�?? ???� ?�???�?? ?�?�?�?z?�??. ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?z?�?z?�?? ???�?� ?�?�???? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?�???? ?z???z?�?�?�?? ???�?? ?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�???�?Y ???� ?�???z?? ???? ?�?�?� ???�?�?�?? ???? ???�?�???????�??. ???�?� ?z???z?�?Y ?�???? ?�?? ???�?� ?�?�?�?�?� ?�???�?z?� ?�?�???�?�?? ???�?? ?�???z?? ?�???�?�?�?�?�?�?�?�?????�?? ?�???�, ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�???? ?�?�?z?� ?�?z?�?�?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?z???�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�???�?? ?z?�?�?z?�?�?? ?�???z?�?�?�??, ???? ?�?�?�???� ?�?? ???�?�?�???�?? ?�?????� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�???z?? ???�??.

???� ?�???Y ?�?�?? ?????�???�?�??.

?????�?�??A� ???�?�?�?Y ?�?� ?�?? ?�???�?? ???�?� (???? ?�?� ?�?� ???? ?�???z?? ?z?�???�?? ?�???? ?�?�?�?� ?z?�?�?Y ?????�?� ?�?�?�?????�??) ?�???�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?? ???� ?�???�?�?�???�, "?�?�?? ?�??????", ?�?�?� ?�???�?�?� ???? ?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?z?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�???�?? ?z?�?�???� ???�?�?�?�?�?�?? ?z?�???�???�?? ?�?�?�?????�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?????�??, ?�?�?z?Y ?�?�?� ???�???� ???�?????�?Y ?z?�???z?� ???�?�?�???�?? ?????�"?� ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�???Y, ?�?�?�?�???�?� ?z?�?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?? ?�?�?�???� ???�?� ?z???�?� ?�?????? ???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?????�"?� ?�?�?�?? (???? ?�???�?�?�?? "?�?�?? ?�??????" ???�?�?? ???�???�?? ?�"?�?�?�?? ?????�?�??" ?�???Y).

"?z???�?? ?�???�??" ?z?�???z?� ???�???? ?�?�?Y ???�?�?? 2017 ?????�???�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?????? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???????�?? ???z?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?? ?z?�?z???? ?�?�?�??.

?????� ?�??:

?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?? "?z???�?? ?�?�???�??"

?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ?????�???�?�??

?�?�?????�???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?� ?????�?z?�

?????� ???�?� ???? ?�?�?????�???�?�?? ?�???�?�?�?�??:

?�?�?�?????�???�?� ?�?? ?�?�?�?????�???�?� ?�?�???�?�?�??

?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�??

?????� ???�?� ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�???�?�?�?�??

"?�?�?�?� ?�?� a��" a�� ?�?�?????�???�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?????? ?�???? ?�?�??????

???�?�???? ???z?�?�?� ???�?�?? a�?alternative historya��a�?

אודות אלי אשד

סופר, מרצה ובלש תרבות. פרסם את הספרים "מטרזן ועד זבנג" - סיפורה של הספרות הפופולארית הישראלית" ( "בבל" 2003) ו"הגולם -סיפורו של קומיקס ישראלי" עם אורי פינק ( "מודן" 2003). פרסם מאמרים רבים בעיתונות, בכתבי עת וברשת בנושאי ספרות ותרבות פופולארית, מדע בדיוני, קומיקס ועוד.
הפוסט הזה פורסם בתאריך היסטוריה חלופית, מדע בדיוני עם התגים , , . קישור קבוע.

5 תגובות על ?z?� ?�?�?� ?�?�???� ???�???� ?�?�???�?�?? ?�?????� ?�???�???? ?�?�?�?? 2018? – "?z???�?? ?�???�??" ?z???? ?�?�?? ?????�???�?�??

 1. מאת מגדלור:‏

  גם סדרת הטלוויזיה האיש במצודה הרמה (של פיליפ ק דיק) גרמה לאנשים להתעניין בז'אנר הזה של מציאות אלטרנטיבית בה גרמניה מנצחת את מלחמת העולם השנייה.

 2. מאת ויויאן:‏

  כתבה מענינת. מעורר רצון לקרוא את הספר בכללי וגם כי נכתב כספר ביכורים על ידי סופר צעיר. הלואי וכולנו נדע לחשוב בעצמינו. להבדיל בין אמת לשקר או פרופגנדה, ולקבל את השונה כשווה. בהצלחה שחר.

 3. מאת בנימין:‏

  רעיון מקורי להאיר את השונה בחברה השמידה את השונה. הרבה מדברים על "לקבל את השונה", שחר עושה שימוש ב"לקבל את השונה" בתיפאורה של עולם נאצי ב-2018, וכל זה בכדי לעורר לחשיבה עצמאית. קראתי את הספר. קראתי את הראיון כאן. מה שכתוב כאן מסביר את הספר ונותן מימד ממש מענין. ספר טוב !

 4. מאת כהן דניאל:‏

  פני "עולם המחר" הנאצי
  מקורות האינפורמציה: תכניות שנותרו, עדויות של נידוני משפטי נירנברג ומקורבי שלטון, מעשים שכבר בוצעו בשטח
  ארכיטקטורה
  מקומה של הארכיטקטורה בביוגראפיה האישית של היטלר
  הארכיטקטורה צריכה לשמש שתי מטרות: הגברת גאוות הגרמני בעמו וארצו ואת הקטנת היחיד מול המימסד. הבניה צריכה להיות מונומנטאלית, גדולה יותר, רחבה יותר, גבוהה יותר וחזקה מחומרים טובים יותר. יותר מלונדון, פריז, ניו יורק וכו'.
  חמש "ערי הפירר" היו אמורות לקום.
  *נירנברג (המולדת הנאצית) לדוגמא צריכה להכיל מסלול מצעדים ברוחב 100 מטר ואורך שני קילומטר עם לוחות גרניט שיעמדו בלחץ של מצעדי טנקים ופני שטח מחוספסים למנוע החלקה של הצועדים. פסל מרכזי בגובה 60 מטר (כלומר ב – 14 מטר יותר גבוה מפסל החירות האמריקאי). האצטדיון המרכזי היה אמור להכיל קרוב ל400.000 מושבים ולשרותם 264 מעליות. (נבחן יצור משקפיים מיוחדים לראות מהשורות העליונות). חלק ממבני המפלצות ניסמכו על שרטוטים של היטלר, סקיצות שחלקן שרדו. שאלת הכסף וכמות עובדי הכפייה לא עניינה את היטלר: אנחנו בונים למען הנצח כי זו גרמניה האחרונה!
  *מינכן (עוד מולדת נאצית) ציר מזרח מערב שאורכו 6.6 ק"מ ורוחבו 120 מ', סביבו בניני ממשל, מבני תרבות, אופרה תיאטרון, מועדוני ספורט. תחנה מרכזית המבנה הגדול ביותר בעולם מפלדה. קרוב ל – 400 מ' קוטר וגובה כיפה של רבע קילומטר.
  *המבורג עיר הבירה של הספנות הגרמנית. לבד מכבישים ענקיים, מבני ממשל ותרבות גרנדיוזיים, הייתה צריכה המבורג ("ונציה של הצפון") להתכסות ב -400 גשרים, והכל תוכנן עד 1965 (כלומר תכנית ל-25 שנים). יש עדויות על כך שבאוגוסט 1944 עדיין עבדו על תכנון הפרויקט.
  *ברלין ("גרמניה") לשכת רייך, אולם קבלת פנים בממדים היסטריים. "כבר בדרכם הארוכה מן הכניסה עד לחדר קבלת הפנים יקלטו משהו מהעוצמה של הרייך השלישי". תוך שנה וחצי קם בנין מפלצתי ובינואר 1939 מקיים שם היטלר קבלת פנים דיפלומטית גדולה. "כשאתה נכנס ללשכת הרייך אתה אמור להרגיש כאילו אתה מבקר אצל אדום העולם". תכנון שער ניצחון שהופך את זה של פריז לצעצוע. על השער חקוקים מליוני שמותיהם של הנופלים במלחמת העולם הראשונה. "ארמון הפיהרר" – מליון מטר מרובע, עם תיאטרון פרטי וכו'.
  * לינץ (באוסטריה). גר שם תשע שנים בילדותו. מוזיאון הפיהרר עם 16 מיליון יצירות אמנות. קבר מפואר בנוי כמגדל פעמונים של 162 מ' להוריו, מלון אדולף היטלר…

  "מרחב משלים מרכז אפריקאי"
  מתוך מסמכי הרייך השלישי עולה כי אפריקה היא מקור אינסופי לחומרי גלם וכוח אדם. מרחבים עצומים מאפשרים פרישה טובה של נמלי ים ואוויר, חופים שישלימו את בידודה של אמריקה. (לקראת השלב השלישי).
  יש להדגיש שוב שהאימפריאליזם הגרמני הוא רק שיא באגוצנטריות האירופאית שמצאה ביטוי בקולוניאליזם שהנאצים הביאו לקיצוניות.
  יש לזכור שעד מלחמת העולם הראשונה היו לגרמנים ארבע מושבות באפריקה (דרום מזרח אפריקה,קמרון, טוגו ונמיביה) התקופה הקולוניאלית הגרמנית 1888-1914 משובצת מעשי טבח, שימוש בעובדי כפיה לרבבותיהם.עונשים מלקות (דיוק גרמני – 8057 במזרח אפריקה ב -1913) ואף רצח עם -ההררו.
  יחסו של היטלר למושבות באפריקה היה אמביוולנטי, ונבע בין השאר, מגישתו לבריטניה אשר ראה בה בת ברית עתידית ואויב אסטרטגי לחליפין. הציע להניח לאפריקה כל עוד קיווה לברית או הבנה עם הבריטים.
  בגרמניה הוקמו משרדים קולוניאליים שהחלו בתכנון מושבות עתידיות עד לדרגה של גיוס כוח אדם, מחצבים, עיתונות ורדיו אפילו. בהקשר לתושבים: אין כל מגע בין שחורים ללבנים במישור תרבותי, מקום עבודה משותף וכו'. שחורים יורשו ללמוד רק ברמות הנחוצות לצורך מילוי תפקידים פשוטים וזוטרים. שום אפריקאי לא יכול להיות אזרח גרמני. חוקי נירנברג ייושמו גם באפריקה.
  התכנון הקולוניאלי משנה לגמרי את מבנה הצי האמור לקום, מכוח ימי האמור להלחם במים המוגבלים של התעלה והים הצפוני לאוניות הלוחמות על פני תבל כולה.

  "השואה האחרת"
  התכניות ל"גירמון המזרח" התחילו להתגבש עם תחילת ההתעצמות הצבאית הגרמנית, הרבה לפני המלחמה. ביצוען החל ב-1940 בשטחי הכיבוש בפולין. בראשיתן היו התכניות "מתונות" וכללו:
  חטיפת ילדים בעלי "תכונות אריות"
  הגליות המוניות
  מניעת לימודים מעבר לכתה ד' (הם צריכים לדעת חשבון עד 500 לדעת לכתוב את שמם, קריאה נכונה אינה הכרחית, וחשוב שילמדו על העליונות הגרמנית)
  עובדי כפייה כמתכונת חיים
  לאחר הניצחונות המסחררים כשהגרמנים קרובים לים הכספי, בשערי מוסקבה וצפונה מעבר ללנינגרד מתחילה תעשיית תכניות האימים להתרחב. אחת מהן מדברת על הגליית מעל 30 מליון פולנים, רוסים, בני רוסיה הלבנה ואוקראינים אל מעבר להרי אורל והשארת 14 מליון בלבד הנחוצים ככוח עבודה עבור הרייך. (ב – 1942 טפחו התכניות אף לגרוש טוטאלי). ושוב גירמון מי שראוי לכך, הכל מתוכנן באופן מדעי עד לפרטים הקטנים ביותר (תחבורה, סידורי סניטציה וכו')
  מוסקבה ולנינגרד מגולחות
  חזיונות לעבר 500 השנים הקרובות עם חצי מיליארד גרמנים (כולל צאצאי "מגורמנים")
  עיקור המוני ששלב הניסויים בו החל בפועל (בחלקו היה אמור להיות מוסווה)
  מצויות בקשות להתקנת משרפות דוגמת אלה שבמחנות ההשמדה כי קצב המתים (במחנות הכפייה לא מאפשר קבורה רגילה).

  ועוד לא דיברנו על:
  התכניות לגבי בריטניה בצל צלב הקרס
  תכניות הגירמון שמחוץ לאירופה
  הגברת הילודה הגרמנית

  לסיכום:
  היטלר לא עשה זאת לבד, לא תכנן את ההמשך לבד ומספר האחראים לא מצטמצם בעשות או מאות או אלפים או עשרות אלפים.
  ואם המוח האנושי יכול היה, באחת הארצות "התרבותיות" ביותר בעולם ליזום את הזועות שנגעתי בשוליהן, ועמנו חווה בעצמת ההרס הידועה לנו, הרי ראוי שניקח בחשבון כי המאגר האנושי מסוגל להצמיח זוועות ללא הגבלה.

 5. מאת אלי אשד:‏

  ישנה גם שאלה ידועה : מה היה קורה אילו הנאצים בפיקודו של רומל היו כובשים את ארץ ישראל כפיש היו קרובים מאוד לעשות ב-1942.
  הם נעצרו והובסו לבסוף בעיל אלמין במצרים .אבל זה לא היה בילתי אפשרי שהם יביסו את האנגלים וישתלטו על ארץ ישראל .
  והם התכוננו לזה היו כבר אנשי אס אס עם תוכניות שנשלחו להשמיד את הישוב היהודי בארץ ישראל .הם כנראה תיכננו כבר באיזה מקומות יוקמו המשרפות 0עמק האלה ) אנשי המושבה הגרמנים בארץ הטמפלרים היו אמורים לנהל את המבצע בעזרת המופתי הירושלמי בעל בריתם של הנאצים שכבר התכונן לרגע הזה מזה שנים.
  רומל המפקד הנאצי אם כי בעצמו כנראה לא היה אנטישמי מן הסתם היה עומד מן הצד ובכל מקרה היה נשלח לחזית אחרת.
  הישוב היהודי מצידו התכונן לפלישה כזאת. אירגון "ההגנה " תיכנן להקים מבצר על הכרמל,שבו יתגוננו היהודים עד הסוף , בעוד שהמחתרות תיכננו קרב אחרון שיתקיים בירושלים.
  ראו תיאור מפורט של התוכניות הנאציות לכיבוש ארץ ישראל ושל התוכניות היהודיות למקרה זה ב"יקום תרבות " כאן :
  אילו פלשו הנאצים לארץ ישראל :

  http://www.yekum.org/2012/11/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%95-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*