?�?z?? ?�?? ?z?�???�: ???�?z?�?�?Y, ?�???�?�???�?? ?????�?� ???�?z?�?Y

???? ???�?�?� - ?�?z?? ?�?? ?z?�???� / ?�'?�???�' ???�?z?�?�?Y

?z???? ???�?� ?�?�???�?�???�

???�?�???� ???? ???�???� ?�?? ?�'?�???�' ???�?z?�?�?Y "?�?z?? ?�?? ?z?�???� " ?????�?z?� ???z?� ???�?�???�?Y ???? ???�?�?� 2017

???�?�?�?? ?�???�?? :

???�?? ?�?z???? ?z???�?�?? ???z?�???� ?z?�???� ?�?�?� ?�?z?�?�?� ?�?�?�?� ?z?�?z?�?????�: ?z?�?�?�?� ???�?�?? ???�???�?� ?�?z?�???� ???�???�?� ???�???�. ???z?�???? ?z???�???� ?�?�?�???� ?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�. ?z?�???� ?�?� ?�?�???�?� ?�?????� ?z?�???�???? ???z?? ?�?�?�, ?�?�?�?? ?�?????? ?�?? ?�?�???� ???�???�?�?? ?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?� ???�???�?? ?z?� ?�?�?� ?�???�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�. ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�???� ???? ?�?z?�?????� ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�???? ?�???�???�?Y ?�???�???�?? ?�?? ?�???�?�, ?�?�???�?�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?? ?�?????? ?�???????� ?�?z?�?�.
???????�?z?� ?�?�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?� ?z?�???�, ?�?�?�?�???� ?�?�?� ?�???�?�??A�?�'?�?Y ?�???�?�?�?�?? "???�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z???� ?�O?20".

?�?z?? ?�?? ?z?�???�: ???�?z?�?�?Y, ?�???�?�???�?? ?????�?� ???�?z?�?Y

?�?? ?z?�???� ???�???�?? ???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�?� ?�???�??, ?�???�???� ?????�?z?� ???z?�?�?? ?z?�???�???�?? ???z?� ???�?�???�?Y (?�?�?�???? "???? ???�?�?�"), "???�???�?Y, ?????�?�?�?�?�, ?�?�?z?�?? 1947", ?�?z?�?�?�?Y ???? ?�?z?�?�?? ?�?�?� ?�?�???� ?�???�??, ???�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�???�?�???� ???�?z?�?�?Y ???�???�?�. ?�?z?� ???�?�?Y ?�?? ?????�???�?? ?�?z?�?�?� ?z?�???�, ?�?�?????�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?? ?�?�?�?????�??, ?????? ?�?�???�?? ?�?� ?�?�?�?? ?�?????�?? ?�?????�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?�?�?�?� ?�?? ???�?z?�?�?Y, ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�???�?� ?????�?�, ?�?�?�?????? ???�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�??, ???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?Y ?�?�???�?? ?�???�???� ???? ?�?�???z?�?�?? ?�???�?�???� ???� ???�??.

&
???z?�???�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�??, ?�?z?�?� ?�?z?�?????? ???�?z?�?�?Y, ?�?z???�?�?�?? ?�?�?z???�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?????�?z?�, ?z???�?�???? ???�?�???? ?�?�???�?� ???�????. ?�???�?� ?�?�???�?� ?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�??, ?z???�?� ?�?z?�?? ?�?�???�?�???�?? ?�?�???�?�?�?�??, ?�?�???�?� ???�?�?�?Y ?�?�???z?? ?�?z????, ?�?s ?�???�?�?? ???�?�?�?? ???�?�???� ???? ?�???� ?�?�?�?� ?�?�?z?????�?�?? ?�?�?�?? ???�???� ?�?z?�?�?�.
???z?????�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?z?????�, ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?� ?�???� ?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?? ?�?z???� ?�?�?�?�?z??. ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�?????�?� ?z?�?�???�??, ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?Y ?�?? ???? ???�?�?� ?�?�?�??. ?�?�???�?? ???�?�???? ???� ?�?�????, ?�?�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?�?� ?�?? ?�???� ?z?????�?�, ?z?�?????�?? ?�?z?�?�???�??, ?�???????? ?????Y ?z???????Y ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�???�?? ???z???z?� ?�???�?�?� ?�?�?z?�?s. ?�?�?�?�??, ?�???�?�?Y, ?�?�?z?� ???�?�?�?Y ?�?�???�?� ???�?�?�???� ?????�?�. ?�?z???� ?�???�?�?? ?�?????�?�?? ?z?????�?�?? ?�?�?� ?�???�???�?? ?????�???�?� ???�?�?�?� ?�?�???s. ?z?�?????� ?�?�???? ?�???�?� ???�?????�???Y ?�???�?�?? ?�-15, ?�???�?�?�?� ?�?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?? ???�?�???� ???�?????�???Y ?�???�?Y ?�?�?�?�???� ?z???�?�?�, ?�?????�?�?� ?????�?� ?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�??. ?�?�?z?�?�?Y ???? ?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�?????�, ?�?�?�?� ?�???�?? ?z?�???�?� ?�?�?Y, ?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?z???�?� ?�?? ?????�?? ?�?�???Y, ?�?�?� ?z?�?�???�?? ?????�?�?? ?�?�??, ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???? ???? ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�???�??, ?�???�???� ?�?Y ?�?�?�???� ???? ?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?z???�???�???�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?z?�??. ?�?? ?z?�?????? ?�?�?�?? ?�?????� ?�?????�, ?�?�?? ?�?z???�?� ?�?�?�?� '?�?????? ?�?� ?�?�?Y ?�?� ?�?????�??', ?�?�?� ?�?�?�?�???� ?z?�???�?� ?�?�?Y ???�???� ?�?�?�, ?�???z?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?????�?�???�??.

&
?�?????�???� ?�?�?? ?????�???� ???�?z?�?�?�?�?? ???�?�?�???�??, ?�?�?� ???�???�?? ???�???� ?�???�??, ?�?z?� ???�?�?�?? ?�?????? ?z???�, ?????? ?�?�???�?�??, ?????? ?z?�?�?�?�, ???�?�???�?? ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?z?�???� ?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�???�???Y ?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�. ?�?�?�???� ?�?�?s ?�???�???�?? ?z?�?�???�??, ?�?????�???� ???? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�???? ?????? ?????�?? ???� ???�?????�?Y ?�?z????. ?�?�?�???s, ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�???� ?�???�?� ?�????-?�?�???�?�?�??: ?z?�?z???� ?z???�?�?� ?�???�???�??, ?�?�?????� ?�?z?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�???� ?z???�???�?�??, ?�?????� ?�???� ?z???�?Y ?z?�???�?� ?�?z?�?�?�, ?�?????�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�???�'??, ?z?�?�?? ?????�?�?�??, ?�?�?????�??, ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�???�?? ?z?z?�???� ???�???�?�?� ?????�?�.

?�?????� ???�???� ?�?z?�?�?s ?z?�?�?� ?�?�?Y ???z???�?� ???�?�???�???�

?�???�?? ?�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�????, ?�?�?? ?�???�?�??, ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ?�???�?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?� ?z???�?�???�?? ???? ?�?�??, ?�???�?�?Y ?z?????�?�?z?? ?????? ?�?�?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?�?�?�??.

&
"?z?� ???z?�?�?� ???s ?�?�??? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�?� ???s, ???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?? ?�???�?�??. ?z?�???� ?????�?�?? ?�???�???� ?z?�?�?�."

*
???�?? ???? ???� ?�???�?�?�?�?? ?�?� ?�???�??. ?z?� ?�???�?Y ?�?� ?�?? ?z?�??. ???? ?z?�?�?????�?�?? ?z???�?�?�?�?Y, ???? ?z?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�, ?�???? ?z?� ?�???�. ?z?�???� ?�?�?�?�?? ?�?z?? ???�?�?? ?�?�???�, ?�?�?z?�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?? ???z?�?z???? ???�???� ?????�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ???�?? ?�?�?�?�???�??, ?�?�?�?? ?z?????�?�?�?? ?�?z???� ?�?z?�?????� ?�?�?� ?�?� ???�???�?�??. ?z?� ?�?z?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?Y ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?? ?�???�?�, ?�???z?�?�?s ?�?z???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�???� ???? ?????� ?�?z???�?? ?�?z?�???�?� ?�?z?�?????�.
?�?�???? ?z?z?�?� ???�?z?�?�?Y ???? ?�?????�???� ?�?�?????????�, ?�?z?????�?�??, ?�?�???� ?�?z???�?� ?�?? ?�???�??, ?�?�?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?????? ?�????.

*
?z?�???� ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?z?�?z?�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�?�?�?Y? ???�???�???� ?�???�???" ?�?�???? ?�?z?�?�?� ???? ???�?�???�

?�???�?�?? ?z?????�???�?? ?z?�???� ?z?�?�?�?? "?�?z?�???�" ?�?????????� ?�?�?�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?z?�???�?�?� ?�?? ?�?z?�?�?�, ?�???�?? ?z?�?? ?�?�?? ?z?�?z?�?Y ???�?�???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�'?z?�?�?Y. ???z???�?� ???�?Y ?�?z?�?�?? ?�?� ?�?????????� ?�?�?? ?�?�?�, ?�?�???�?? ?�???? ?�?�?�???�?� ?�???�???�?? ?�?�?Y ?�-place dauphine ?�???z?�?s CafA� Restaurant Aux Trois Marches, ?�?�?�?????� ?�?�?� ?�?�?????� ?????�???�???� ?�?z?�?�??. ???�?Y, ?�?�?�???? ?�???�?? ???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?z?�?� ?�?? ?�???�??, ???� ???�???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?�???? ?�???z?????�???�?�.

?z???�?? ?z?z?�?�?z?�?? ?�?�???�?�?� ?�?z?� ?�?�?�?�, ?z?�???�?? ?�?�?�???� ?�???�'??, ?z?�?z?�?�?? ???� ?�?�?�??. ???�?? ?�?z?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�?z?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?�?�?�?z?�??, ?�?�???�?? ?�?? ?z?�?z?�???�?? ???�???�?� ?�?????�???�. ?�???� ?z?�?z?�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�???�??, ?�?z?� ?�???�???Y ?�???�?�?� ?z?�?�?�, ?�?� ?�?�?? ?�?�?????? ?�?? ?�?z?????�?� ???�???�?�?? ?�?�?�?�, ?�???�?Y ???�?YA� ???�?? ?�?�?? ?�?z?�?�???�??.
"?�???�?? ?�???? ???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�??? ?�?� ?z?�?�?� ?z?? ,???? ?z???? ?z???�?� ?????�?�?�?�?? ?�?� ???? ???�???�???�?? ?�?�?�??"
?�?Y, ?�?z?�?�?� ?z?�???�, ?�?�?�?????� ???�?�?�?� ???� ?�?�???�?? ?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�????. ?�?�?� ?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?�?�??, ???�?�???�?� ?�?�???�?? ?�???�?�???�?? ?�???�??, ?�?�?z?�?�?� ?�?z?�?�?? ???�???�?� ???�???�?�?? ???�???�???�?? ?z?�?�?� ?�?�?? ?�?�???� ???�?? ???�???�. ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�?�???????�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�?�, ?�?�?z???�???� ???� ???? ?�???�?�. ?�?z?�???� ???? ???�?�?�???� ?�?? ?z?�?�?� ?�???�?� ?�?� ?�???�??.

???�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?? ???�?� ?�?�???�?�???� ???? ???�???� ?�'?�???�' ???�?z?�?�?Y

?�?z?�?�?� ?z?�???� ?�?�?�?�???� ?�?????�?�?�?�

?�?z?�?�?� ?z?�???� ?�?�???? ?�?�?�

?�?z?�?�?� ?z?�???� ?�?�???????�?z?� ?�?? ?z?? ?�?????� ?�?z?�?�?�

?z?�???� ???�?z?Y ?z???�?�?�??

?�?�???Y ?z???�?�?????�?Y-???z???�?�?� ?�?? ???�?z?�?�?Y

Image result for a��?z?�???�  ???�?z?�?�?Ya��a�Z

אודות אבי גולדברג

בעל תואר בפילוסופיה ובמשפטים. עורך דין ומנהל חברות. פרסם את "מסדר קוזימה" בהוצאת ידיעות ספרים 2007 ו"חוף בלי ים" 2012.את ״רצח בטור דה פראנס״ בשנת 2013, ואת ״אל תקרא לי סוחוי" בשנת 2017​. פרסם "סיפורי חיים" במוסף הנדל"ן של דה מרקר.
הפוסט הזה פורסם בתאריך ביקורת, ספרות מתח ובלשים עם התגים , , , , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*