TMI – ?�?�???? ?z?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?�

???�???� ?????�?�?�. ???? ?�?� ?�?z?�?�?� ?z?�?�?� ???�???�???? ???�????. ?�?�???? ?�?�?? ?z?�?�?�???? ?�?�???�?�?? ?�?�"?�?�?�?�" ???�?�?�?Y ???? ?�???�?�. ???�?� ?z?�?�???�?�?? ???? ?�???�???�?? ?�?????�?�?�?? ?z?????�?? ???�???? ?�?�?�?� ?�???�?? ???z?�?s. ?�?z???� ?�?�?�???�. ?�???????????�?�?� ???�???�?? ?�?�?� ???�?�?? ???? ?�???�?�???�?? ???�???�?? ?�???? ?�?�???? ?z?�???�???�??. ?�???�?�?Y ???�???? ?z?� ???z?�?Y ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?� – ?�?�????. ?�?�?�?� ?z?�?�??: ???�???� ???? ?�???�???� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�???????????�?�?�. ???�?�?�?s ???� ???? ???�?�?�?s a�� ?�?� ?�?�?????�.
???�???�???�, ???? ?�?z?�?�?s ?????�?�???? ???�?�?�?�???z?�?�?�, ?�?z???�?? ???? ?�?�?�????. ???�?�?? ?�?�?�?� ???�???????? ?z?z?�?�, ???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?????� ?�???�?�?�???�?�. ?�?�???? ?�?�?�?s. ?�?�?�???�?� ?�?�??. ?�???s ?�?z?�?�?�.
???? ???�?s ?�???�?�?�?Y ?�?z?�?�???? ?�?�???�?? ???? ?�?z?�?�?� TMI a�� ?�?�???? ?z?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?� (Too Much Information). ?�?�???�?� ?z???�?? 3 ?�?�?�???�, ?�?z?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�????, ?�?�?�?????? ?�?�?�?�?? ?�?�???�??, ?�?? ?????� ???�?z???�?? ???�?�: ?�?�. ?�?�?�?????�?� ?z?�???? ???� ???�?�?� ?�???�?�??, ?�?z?�???Y ?�???�???s ?�?�?� ???�?�???�?? ?�?�?????�, ?�???�?� ???�?Y ???�?�?Y ???�???�?? ?�?� ?�???�, ???�?�???� ???? ?�?�?? ???�?�. ?�???�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?? a�� TMI, ?????z?? ?�?� ?z???�?� ?�?�?� ?�?�???�?�?� ?z?�?�?�?�?? a�� TMI, ?�???�???�?�?? ???�?�???�?? ???? ?�???� a�� TMI.A� ?�?�?�?? ?�????, ?�???�?s ???�???? ???? ?�?� ?z?�???�?? ?�?�?? "?�?�???? ?z?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?�" ?�?�?? ???? ???� ???z?�???� ?????????�??, ?????? ?�???? ???z?�???�, ?z???�?Y ???�?�?? ?�?z?�?? ???�?????�?� ?????????�.
?�???�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?�???z?�?�?� ???? ???�?�??. ???? ?�?�???? ???�???� ???�?? ?z?�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?? 1984 a�� "?�?????�?? ?�?�?? ?�?�?�", ???? ?�???�???� "?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�" ???� "?z?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�". ?�?�?????� ?�?�??, ?�?�?� ???z?�? ???? ?�?� ?z?�?z???� ?�?�, ?�?z?�???� ?�?�?�?�?�?�?�, ?�???? ?�???�?�?�?� ???�???� ?�?�?�?�, ?�?� ???�?�?�?? ?z?????�?�?� ?�?z?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�???z?�?�?�, ?�???? ???�???�?? ???�???�?�. ???z?�?? ?�?????�?�???� ???????� ?z???�???? ???? ?�???????� ?�?�???�?? ?�?? ?�?s. ?�?�?????�?�?�, ???�??????, ?�?�?�???� ???�?�?�?? ???� ???�???�?? ???�?� ?z?�?�?�. ?z?�?� ?�?�?�?�?z???� ???�???�?? ?�?�?�???�?? ?z???�, ?�?�?�???� ???z?�?�?� ???? ?�?�?�???�, ?�???�???�?? ?????�?s ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?z???????? ???�???�?�?Y.
???? ???z?s ???�?�?�?�?? ?�???�???? ?�???�??, ?�?�?z?�?Y ?�???�?�?�?�, ???�?� ?�?�?�?�???�?? ?z?�?�?�???�?? ?z?�???�?�?? ?�???�?�???? ?z?�?�??, ?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?�?� ???�?�?�???�?�???? ?�???�?�????. ?????�?�?�?�???z?�?�?� ???�?Y ???�?�, ?�?�?s ???�?Y ?�?�???s ?????�?? ???? ?�???? ?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???s. ?�???�???? ???�???�?Y ?z?�???� ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�???? ???�?�?Y ?z?�?�??????, ?�???�?�???? ?z?�?�?? ???? ?�?z?�?????�?�?? ?�?�, ?�???????�?? ?�?�?z?�?�???�??.
?z???�, ???? ?�?Y, ?�???z?? ???z?�?� ?�???�?� ??????????! ?z???�?�?�! ???? ?�?�???? ?�???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?� ???�?�?� ?????�???
?z???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�???�?�??, ???�?Y ?�???�???� ?????? ???�???�?? ?�???????�?? ???�?�?�?�???z?�?�?� ???z???�?? ???�?�, ?�?�?�, ???�?�?? ?????�?�??, ?�???�?�?? ?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?????�??-???�??????. ???�???? ?�???�?�?�?�???z?�?�?� ???�???� ?�???? ?�?z?�?�?Y, ???�?? ?�?�?? ???�?�?�?Y ?z???�?�?� ???�O�??O�?�A� ?????z?? ?�?�?�???�?? ???? ?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�???? ?????�?�?�. ???�?�?? ?�?�???�?? ???�?z?? ?z?�?�?? ?�???z?�?Y ?�???z?�?�?� ?�?z?�???�?�?? ?z-NxM ?�?�?�?????�??, ?�?? ???�?� ?z?�???�?� ?z?�???�?�?� ?�?�???�??, ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?? 256 ?�?�??. ???�?? ?�???�?? ?�???? ?�???z?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?? ?????�?�, ?�?� ?�?� ?�?�???? ?z?�?�?? ?z???�?? ?�???�???�?? ???�?�?? ?�?? ?�?�?� ?�?? ?�?�??. ???�?Y ?�?�?? ?�?�?z???� ?�?? ?�?�???�?? ???z?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?z?�?�?�?? ?�?�???�. ?�?�?�?� ?�?�?? ???? ?z?�?�?? ???�?�?�?�, ???? ???�?�?�?�???z?�?�?� ?�???�?�??.
?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�, ???�?�?? ???z?�?�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???? ???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?�?????? ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?�?�?�. ?z?�?�?? ?�???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?? ????-?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�???? ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?� ?�?�?�?? ??-TMI? ?�???? ?�?� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?? ?�?�???? ?�???Y? ?�???? ?�?�?�???� ?????z?�?�?Y? ???? ?�?s ?�?�???Y ?????�?�?? ???� ???? ?�?�?�???�?? ?z?�?� ?�???z?�???� ?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�?z?�???�?�??.
?�???�?� ?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ???z?�?�?� ?�?�????, ?�?z?Y, ?�???�???�?�?�, ???? ?z?�?�?? ?�?????�?z?� ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?????s ???�?�?�?�?? ???? ???z?s ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�???z?�?�?�, ???� ?�???�?z?? ?�???�?�?? ???�?�?�?�, ?z?�?�?� ?�?z?�?z?� ?�?�?????�?z?�.
???�?? "???�?? ?�???�?�?�?Y" ?�?�?� ?�?z?�?z???�?? ?�?? TMI ???�?�?z?? ???�?�?? ?z?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�???�??. ?�?�?�?z?� ???�?z?�???�?? ???? ???�?�?�?? ?z?�?�?� ?z?�?�?�?�?? "?z???�?�??", ?�???�?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�?�?? ?�?�???? ???�???�?�?� ?z???�?? ?�?� ?�?�???�???� ?�?�??, ?�?� ?�?? ???�?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?????� – ?�?�?�?????�?? ???�?? TMI. ?�?�?�???�?? ?�?????�?�???�?? ?�?? ???�?�?�?�???z?�?�?�, ?�???�?s ???z?�?�?? ?�???s ?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?� ?z?�???� ???�?�?z?�?? ?z?z?�?�?? ?�?�???�???? ?�?�?�???�?� ?�-TMI.
?�???? ???�?�?? ???�?�?z?�?? ?z-TMI ?�???�???�?s ?z?�?�?�?� ?�???�?�??? ???�?�?�?z?�, ?�???�???�?s ?�?�???? ?�?�?????�??, ???�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�???� ?�?�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�. ???�???�???�, ?�?�?? ?�?�?????�?? ?z?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�?? ?�?�???�??, ?�?s ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?� a�� ?�?� ?�???�?�?�?? ???�???�?� ?????�?�???� ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�???�?�. ?�?? ???�??, ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�???�?� ?�???�?�?? ?�?z?�???�?s ?�?�?????� ?�?�?�?? ?�?�????, ???�?�?�?� ???z?�???�?? ???????�?? ?�?�???? ???�?�?�?�???z?�?�?�. ?�???Y ?z???�???� ?�???�?�?�??.
?z?�???? ?�?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?� (???z?�?�, ???�?�?Y ?????s ???�?�???? ?�?�?�??), ???�?�?�?� ???z?�???�?? ???�?�?�?? ???�?? ???�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?� ???�?�?�, ?�???? ???�?�?� ???�?�????. ?�?�?� ???�?�???�?? ???? ?�???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�???z?�?�?� ???? ?�???�?�?�?�???z?�?�?�, ?�?�?s ???� ???�?Y ???�??. ?�???�?? ?�???�???�?s ?�?�?� ???? ?z???�?�?? ???? ???? ?z?�?�???�?? ???�???�. ?z???�???�?�???�, ???� ???�?s ?�?�?� ???�?�???�, ???�???�??, ?�???�?�?�??.
?�???�?�?�?? ?�???�?s ???�?�?�?? ?�?? ???�?�???� ?�-TMI ?�?�?� ???? ???�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?????�. ?�?� ?�?�???s ?�?�?�?????� ???z?�?�?�?? ?�?z???z?�?�?? ???? ?z?�?�?? ?�???�?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?s, ?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?z???�?�?� "???�?�??", ?�???�?�?�?Y ?�?�???? ?�?�?????� ?�?�?�???�??.
?�?�?�?? ???�?� ?�?�?�?�, ???s ?�???? ?�?�?�?z?�?? ?�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?????�?z???Y ?�???�???�??? ?z?�?�?? ???�?�? ?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�???? ???�???z?�?? ???�?� ?�???�???
???�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�, ???�?�???� ???? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?� ?�?�?� ?????�?�?� ???�???� ?�?? ???�???�?�??, ?�?� ???�?�?�?Y ???? ?�?????�?? ?�?????????�???�?�?�?? a�� ???�?�?� ?z?�?�?? ?�?z?� ?z???�???�?� ?�?�?z?Y ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�. ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?�????, ?�?? ?�?�?z?Y ?�???�?s ???�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?z?Y ?�???�?�, ???�???? ?�?�?�?�?� ?�???� ?�?�?�?�??, ???�?�?�?z?�.
???? ???�?�???? ?�?�???�???� ???? ?�?�?????� ?????�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???? ?????�?z?� ?�???�???�??, ?�?�?�?� ?�?�?�. ?�???? ?�?�??-???�?�?�?�???z?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?� ?�?�?� ?�?? ?z?�?�??? ?�???�?? ?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???????�?� ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�??, ???�?�?? ???�?�?�?� ???�?�?�?� ???�?z?Y ?z?�?�?�??, ?�???�?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�?�. ?z???�?�?s, ?�?? ???�?� ???�?�?�?� ?z???z?�?�?�?? ?�?�?�?�??-???�?�?�?�???z?�?�?� ?z?�?�?z?�?�, ?�?�?? ?�?�?�?z?? ?�???�???�?s ?�?�???? ?�?�?�?????�??, ?�?????�?�?� ???�?�?�???? Too much dis-information a�� TMDI. ?�?�?�???�?? ?z?�???�?? ?z???�?�?�?Y, ?????�?� ?�???�?�?�?? ?�?????� (TMDI) ?�?z?�???�?? ???z?�?� ?�?z?�???�?z???�?? ?�???�???�?????�?? ?�?? ?�???�?�?? ?�?????�?�?? ???�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?z?z?�.
???�???� ?�?�?�?z?�?�?� ???? ?�?z?�?�?? ?�???�?�, ?�?�???� ???�?�?�?Y ?�???? ?�?�?? ?�???? ?�?�?? ?z?z???? ???�?�?�?� ?�???�?�?�. ?�???? ???? ?�?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???? ?�?z?�?�?�???? ?�?????�??? ?�?????� ?�?�?Y. ???�???Y a�� ???�?�?�?� ?�???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?�?�?????�??. ???? ?z?�?�?�?? ?�?z???�?? ?�???�?�?�??, ?z?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?? ?z?�?�?�?� ???�??, ?�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?z?� ?????�?? ?�???�?�?�?Y ???� ?�?�?�???� ?????�?�?�??. ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�, ?�???�?�?�???� ?�?�?�???? ???z?�?? ?z?�???�?�??, ???�?? ?�?? ???�?� ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�. ???�?�?�?z?�: ?�?z?� ?�???�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?� ???�?????�?�'???�?�?�. ???�?�?�?z?�: ?z?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�-?�?????�?? ?????�???s ?�?�?�?�??. ???? ?�???�???�?�?? ???�???�???????�?? ?�?z?�?�??, ?�?z?�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?� ?�?�?s ???�?�?�?� ?z???�, ?�?�?�?? ?�????, ?�???? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???????� ?�?�?�???? ?�?�?� ???�???? ???�???�, ?�?z?�?�?? ???�?????z?Y ?�?�?� ???? ???�?�???� ?�?? ?�???�?�?�?Y? ?�?????� ?z?�?�?? ?????� ???? ?�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�?�?� ?�?�?�?�, ?�???�?z??, ???? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???� ???�?�?�???�?�???�. ?�?????� ?�?z?�?�?? ?�?????� ?z?�?z?�?�?? ???s ?�???� ?�?z???�?? ?�?�?????� ???�?�?? ?????�?�??, ?�?z?�?�?�?? ???� ?�?�?�???? ?�?�?????�?�??. ???? ?�?�?�???� ?�?� ???? ???� ?�?�?�?�, ???? ?�?? ???�?�???�???�?�?? ?�???�???? ?�?�?�???� ?�?�?�?�??, ?�?�?????�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�?�??. ?�???�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�???? ?�???�?�?? ?�?�???�. ???�?? ?�?? ???�?� ?�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?????�, ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?Y-???�?�?�, ???�???�?? ???? ?�?�?�??\?�?�???�?? (?z?�?� ???? ?�?z?�?�????), ?�?�?????�?? ?�?????� ???�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?�?�??.
?�?�?�???�?? ???z?�?�??, ?�?�???�?� ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ?�?? ?????�???�?�?�?� ?�???�-?z?�?�???�??, ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y, ?�?�?�???�?? ?�???�????, ?�???z?�?� ?�?�?�?�???�?�???�?�?�??, ?�?�???z?�?�?�?? ???? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?? ?z?�???�???� ?�?z?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?�??, ?�?�???� ?�?? ?�???�???? ?�?????�?� ?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?� TMI. ???�???� ?�?�?�??, ???�?�?�?Y, ?�?� ?�?�??, ?z???? ?z?�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�, ?z???? ?z?�?� ?�?�?� ???�???�?Y, ?z???? ?z?�?� ???�?�?� ?�??, ???�?? ???? ???z?�?�???�?? ?????� ?????�?�?? ???�???�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?s ???�?�?�???�-?�?�??. ???�?�?? ?????�, ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?????�, ?�?�?�???�?� TMI ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�???�. ?�?�???�?� ???�?�???z?� ???? ?�?�?�???�?Y ?z?�?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ?�???�?�?�?�. ???� ?�?�?�?�?� ?z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?z???�?�, ???? ?z?�???� ?�???� ?�???? ?z?�???�?� ?�????, ?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?� ?z???�?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�???z?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?z?�???�???�, ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?� ???�?�?? ???? ?z?�?�?�?� ?�???�????.
?�?z???�?�?�?�?? ???�??, ?�?z?????�?�?�?�?? ?z???�???�?? ???�?�?????�?�?� ?�?? ???�?�?�?�???z?�?�?�, ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�: ?�?�?�?�???? ?�???�?�?�?�?? ???�???z?�?�?� ???? ?�???�?? ?�???? ???�?z?�?? ?�?z???�?�?? ?�?????�?�?�?�. ?�?�?�?�?� ?�?? ???? ?z?�?? ?z?�?�?? ?�???�?z?�?? ?�???�?�?�?� ?z???�???�??, ???� ?�?z?�?�???�?? ???�???�?�?� ?�???s ?????�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?? ?�?�???s ?�???�??, ?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?z???�???�?�??. ?z???�???�?�???� ?�???�?s ?????�?�?? ???�???�?? ?�???�???z?�?� ?�???�?�??, ?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�.
?�???�?s ?�?�?? ?�?z???�?�?�?�?? ?�?�???Y ???z?�?�?? ?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?z?�???z???� ?�?z?�?�??. ?�?�?�?�?? ?z?�???�?� ?�?z?�?�?? (???�?�?�?�?�?�???), ?�?z?�???z???�?? ?�?�???�?�?? ?z?z?�?�?? ?�?�?�???�?� ???�???? ???�???�??, ???� ???�???�?? ???�???�?? ?�?�?�?�??. ???�???? ?z?�?�?�?? ???�?� ?�?z?�?�??: "???�?�?? ?�???? ?????�?? ???�", ???�?? ???�???? ?�?�?�?z?�?� ?�?�?? ?�?�?�???�?Y, ???? ?�?�?�?�?�?�??, ?�???�?Y ???? ?�?????�?� ?�?�?? ?�???Y.
???�?s ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?Y ?�???�???�??-?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�???? ?�?z???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?A� ?�?�?�?�?? ?????�???� ?�?Y ?�?�????. ?�?�?z?�?� ?�?????�?� ???�???�?? ?�???�?? ???�?? ???? ?�?�?????� ???? TMI ?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?� ?�?z?Y, ???� ?�?�?�?? ?z?�?� ???�?�?�, ???� ?�?z?? ?�?�?�???? ?z?�?�?�?z?� ???�???????? ?z?z?� ?�???? ?????�?�???�. ?�?�?�?z?�?� ?�?�?�???? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?????� ?�?�?�??.
?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ???�???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?�??. ?�?�???? ?z?�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?�?? ???�?�??-?z?� ?�???�?� ???? ?�?�?� ?�?z?�???�: ?�?�?�???�, ???�?�?�?�, ?z?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ???�?�???�. ?�???�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�?�???s ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�, ?�?�?z?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?�?�?z?�?? ?�???�?�???� ?�???? ?????�?�?�???�?? ?�?�????, ?z?�?�???� ?�?�?�?�???�. ?�?�?�???�?Y ?�?�?????�?z?� ???�?�?� ?z?�???? ?�?�?�?????�?�?? ???� ???�?�?????�?�?�?�?�?� ???�?�?�??. ?�?�?????� ?�?�???� ?�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?z?�?�????. ?�???�?�???�???�?�?� ?�?? ?z?�?�?� ?�?�?� ?z???�?�???� ?�?�?�???�?Y-???�?�?�?�???z?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?z???�?� ?????� ?z?????�, ?�?�?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?? ???�???�?� ?�?z?�?�?? ?�?z???�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�?�?z?�?� ?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?s ?�???�?�, ?�?�?�?z???�?�, ?�?�???????�: ?�?�???�?z?????�?� ?�???�???�??, ?????�???z???�?�?� ?�?�?�?????�???�?�, ?�?�?�???�?�?�?� ?�?????z?�?�. ???�?Y ?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???? ?????�?z???Y ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�, ?�?�?? ?????�-?�?�?�???�??, ???�?�?�?�?s ?�?�?�????, ???�?�?�?? ???? ???? ???z?s ?�?�???�?????�?�?Y ?�?�?�. ?�?�?�?? ?z?�?? ???�?�?�?� ?z???�?�?�?�?�?�?? ?�???�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???????�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�???� ???�?�???�?� ?�?�?Y TMI ??-TMI, ?�???�?z?? Too much ignorance. ???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�????.
?�???�???�?Y ?�?�?�?�?� ???�???�???�, ?�???�?�?�?� ?�???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?�?�???�?? ???�?�?�??, ?�?�?? ?z???�?� ???�??. ?z?� ?�?z???�?�?�?Y ???�???�?�, ?�???z???� ?�???�?�?�?�??, ???�?�?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?� ?????? ???�?�?�?�??. ?�"???�?�?�?�??" ?z?�?�?�?? ???? ?�???�?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ???� ?�?�?�?�?�??, ???� ?z???�?�?�?�??, ?�???�?� ???�?�?�?�???z?�?�?� ?�?�?? ?�?????? ?�?�?? ?�???�?�. ???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z???�?�?�?�???z?�?�?� ?�???s ?�?z???�?�?� ?�???�?�?�?�??. ?????? ?�?z???�?�?? ?�?? ?�???�?�???� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�??. ?�?�?? ?�"?�?�??" ?z???�?�?? ???� ?�?�???�?�?????�?? ???�?�?? ?�???s ?�???�?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�???�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�?s ?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�?�???�?? ???� ?�?�?�???�?� ?z?�?�?? ?�???�??.
?�?z?�?�?Y ?�?�?�, ???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?????�?�?� ?�?? ???�?�?�?�???z?�?�?�. ???? ?�?�?�???� ?�?�?????�?�?� ?�?�?�???�, ?????? ?�?�?????�?�?� ???�-?�?�?�, ?�?�?????? ???�?�?�?? ?�???? ?�?z?�?�?�?�. ?�?�?�?????�?�?�, ?�?�?�?????� ???�?�?�?� ?z?�???�???�?? ?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�???�?� ???�?�?�?Y ?z?�?� ???�?�?�?�?�??, ?�?�?�???? ?z?z???�?� ?�?�?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�. ???? ???�?� ?�?�?�?? ?z?� ?????�?�?? ???????�?�?? ?�?�???�?�??, ???�?�?? ?�???z?�?? ?z???�???�?? ???�?�?�?�???z?�?�?� ???? ???�???? ?�?�?�???�?? ?�???? ?�???�?�?Y ?�???�???�?? ?�?z?????�?�. ?�?? ?�?????�?? ???�???�?? ?�?? ?�?�?�?�???? ???�?????�???� ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?? ?????�?�?�???� ???�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?????�???�?�?�. ?�?�?�?????�?�?� ?z???�?�?�?? ?�"?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?�", ?�???�?? ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�???� ?�???z?�???� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y.
???�?? ?�?�?�?????�?�?� ???? ?�?�?�???? ???� ?z?z?�?�?? ?�?z???�?� ?�?z?�?�?�?�, ?????? ?�?? ?z?z?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�???? ?�???�?�?�?�???z?�?�?� ???�???? ?�???�????, ?�?�?????� ?�?�?�?????�. ?z?�?�?z?�?�, ?�?z?????�?�???�, ?�?�?�?�?? ?z???�?� ???? ?�?? ?�?�?�?�?? ???�???z?�?�, ?�?z?�???Y ?�?? ???? ?�???�?�?�?�???�?�. ???�?Y ?�?�?�?� ???�?� ?z???� ???�???? ???? ?�?� ?�?�?�?�?�??, ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ???�?s ?z?�???�?�?? ???? ?z?�?�?????�??. ?�???�?�?�?�?Y, ?�?� ?�???�?�?� ?�?�?????�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�???�?�??. ?�?z?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�?? ???�???? ?�?�?�???�?? ???? ?�???z?�?�?� ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?????�?z?�?� ???�?�?�?? ???�?z?�?� ?�?�???�?�?� ???�???�?�, ?�???�?Y ?�?�?�?� ???�?� ???�?�?�?Y ???? ?�???�???? ?�?z?�?� ?�???�?�?�?�. ?�?�?Y ?�?????�.
?�?�?�?????�?�?� ?�?�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ???� ?�???�?�?�??, ?�?�?????�?? ?z?�?�?� ?�?? "?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�" ???� ?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�???�??. ???? ?�?z?�?? ?�?�?�???s ?�?�?Y ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�?�?�?�???�?? ???�?�?Y ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�, ???�?� ?z?�?�?�?? ?�?�???�?�?�??. ???? ?z???�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?�?? ?�?�???? ???z???�?�?�?Y ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?????�?? ???????�?Y ?z?�?�?� ???? ???�?z?�?� ?z?�???�????, ???�?�?�?�?? ???�???? ???? ?�?�???� ???�?�?�??, ???�?�???�??, ???�?�?�?� ?�?�?�?�??, ???�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?�?? ?�?�???�?? ?�???s.
???�?�?�?s, ?�?�?�???�?� ?�?z?????� ?�?�?? "???�???�?� ?z?�?�?�???�", ???�?�?z???? ?z?z?????� ???�?�?�?�???z?�?�?� ?�???�?z?�?�?? ?????�?�?� ???�???�???�?�?�, ???�?? ?????�?? ???�?� ???�???�?�?? ???? ?�???�?�?�?�???z?�?�?�. ???�?Y ???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�, ???�?????� ?�???�?�?�?? ?�?�?�?????�?�??, ???�???z?�?�?�?? ?�???�?�??, ???�?? ???� ?�?? ???�?� ?????� ???�?�?? ???�?�???�?? ?z?�???�?�?� ???�???�???�?? ???�???z?�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?�?????� ?????s. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?z?�?�?�?� ?z?�???�?� ?�?z???z?�?�, ?�?� ???�?�?�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?z???�?�?? ?�?z?�?�?�, ???�?�?Y ?�?????�?�?? ?�?�???�?s ?�???�?Y ?�?? ?�?�???� ?�?�???�??, ?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?�??. ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?�?�. ???�????????. ???�?�?s ???�???�??, ?�???�?�???�?s ???�?? ?z???�?�???� ?�?�?�. ?z?�?�?? ?�?�?? ?????�?? ???z?�?? ?????�?�?? ???�?� ???? ?�?z?�?�???�??, ???�?? ???�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?????�?Y ?�?� ?z?�?�?�?? ???? ?�?z?????�?? ?�?�?�???�?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?� ?�?�???z?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�???�. ???�?�?? ???�?? ???z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???�?�?� ?z???�?� ?�?� ?�?z?�?�?? ???????�?z?? ???�?�?�?�?�??, ???�?�?�?�??, ?�?�, ?�?�?�???? ?�-TMI. ???� ???� ?�???�???? ???? ?�???? ?�?�?? ?z?�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?�???Y ???�???�?? ?�?�?�, ???� ???�?�?�?? ?????� ?�?�???�?�?�.
???�?�?�?� ?�?????� ?????�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�?�?�???? ?�?? ???�?? ???� ?�?�?? ???�.

אודות צפריר קולת

ד"ר לפיסיקה, יו"ר מכון אייר למחקר מתקדם, מנכ"ל חברה למכשור רפואי. מפרסם מאמרים וספרי עיון במדע פופולרי ומקומו בתרבות. שירים, מחזות, ופזמונים.
הפוסט הזה פורסם בתאריך מדע פופולרי. קישור קבוע.

תגובה אחת על TMI – ?�?�???? ?z?�?� ???�?�?�?�???z?�?�?�

  1. מאת אלי אשד:‏

    בתור חובב גדול של מידע לא שימושי אני מצהיר שלדעתי אין דבר כזה "יותר מידי מידע".
    אבל במחשבה שנייה כשאני חושב על כל האנשים האלו שמספרם גודל והולך ( ואני נמנע עליהם ) שיש להם מה שמוגדר כ"בעיות קשב וריכוז "אני תמה אם הבעיות האלו מוצאן גם בעודף מידע שמביא להסתת תשומת הלב מבעיות היום יום לדברים אחרים לגמרי .
    האם זה טוב או רע?
    תלוי.אין לי תשובה .מן הסתם התשובה משתנה מאדם לאדם.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*