?????�?? ?z?�?�?� ???�???� ?�?�?�??

Image result for a��?�???�?? ???? ?�?�???� ???�??a��a�Z

?????�?�?? ?�???�?? ?�?????�?�?Y ?�???�???�?? ?�?????� ?�?z???? ???�???�. ?�?�?�??: ???�???�?Y ???�?�?�. ?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?? ???�?�"?� ,1957

?�???�?? ?�?�?�?? ???�???� ?�-1969, ?�?�?? ???�?? ?�?z?� ?�???z?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?? – ?�?z???� ???? ?�?� ?????�?� ???�?�. ?�?�???� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?z?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?� ?�???? ?�?� ?????�?�. ?�?�?�?? ?z?�?? ?z?�?�?? ???�?�?�?? ???�?? ???�?� ?�?�?�?? ?�???�?�?�???? ?�??

?z???? ?�?�?�?? ?z?�??

?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?????? ?????�?�?�???? ???? ?�?�?� ???�?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?? ?????�"?� ?�?�?? ???�???�?�, ???�???� ?�?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�???� ?�?�?�?�?? ?�-20A� ?�?�-30. ?z?�?�?�?�?? ?�?????�???�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?z???????�?? ???? ?�?�?????�?�?? ?�?�?z?�?�???�??, ?�?????� ?z???�?�?z?�?? ???z?�?�. ???�?�?Y ?z?�?�?�?�?� ?�?�?????�?z?�?? ?????� ?z?????� ?�?� ?�?z?�???�?�?? ???z?�?z?�?�?� ?�?? ?�???� ?�?� ?????�?�?? ?�?z?�?�?�?z?�??. ?�?????�?? ?�?�?�??, ?�?z???�??A� ?�?�?�?�?�?Y.A� ?�?�?�?? ?�?????� ?�?z?� ?????? ?�?�?�???�?s ?????�. ?�?�?�???� ?�?� ???�?�?� ???� ???�?�?? ???�?�?�??.

?�?�?????� ?�?z???�?�?�?? ?�?�?? ???? ???�?Y ?�?s ?�?� ???z?�?? ???�?�?�??, ?�?z?� ?�?Y ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�????? ?�?z?z?�???�?? ?z?????�?? ???�?�????A� ?�?� ?�?�?? ?z?� ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?????�?�?�?�?Y. ???? ?�???�?�?�?� ???�?s ?�?�?�?? ?????? ?�???�???�?? ?�?�?????�. ?�?�A� ?�?�???s ?�???�?�?�??A� ?�?????� ?z?�???�?�?�?�?� ???�?�???�, ?�?z?� ???�???�?Y ?z?�???� ?�?????�"?� ?�?????? ?�?�?????�?�?�?z?? ?�??????. ?�?�?�?????�???�?� ?�???????� ?�???�?�?�??A� ?�?????� ?�?�?�?Y ?�?�?�?� ???�?�?Y ?�?????�A� ?�?�???� ?�?�?�???� ?????�?�?�?� ?�???�???�?? ???�?�???�. ?�?�?�?z???�?? ?z?�???�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?? ?z???�A� ?�?�?�?�???�, ?z?�?�???� ?�?�?�???�?�?�, ?�???????� ?�?�?�?�' ?�?????�?�?� ?�???�?Y, ?z?�?�???�?� ?�?�?�??. ?????� ?�?�?� ?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�?? ???�?�?�???�.

???�?? ???? ?�?�???� ???�?? 1

???�?s ?�???�?� ?�???? ?�???? ?z?� ?z???�?�???�??? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�???�???�?�. ?�???z?� ?�?�?�?�??A� ?�??? ?�?z?�A� ?�???z???�?�???�??, ?�?? ?�???�???�?? ?�?�???�?� ?z???�?�???? ?�????. ?�?�?�???� ?�?� ?�?�?�?????Y. ?�?�?�???� ???� ?�???�?� ???�??. ?�?z???�?�???? ?�?�?�???� ?�???? ???�?? ?�???�?�. ?�?z?YA� ?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?�?�??, ?�???�?�"?z (?�?�?�?? ???�???�?�) ?�???�???�?�, ?�???? ?�?�?� ?�???? ???�?z?�?s ?�???�?�?�?�??. ???z???�?�, ?�???�???�?? ?�?�???�?� ?�?�?�???� ???�?� ?????�?? ?z???�?�???�??. ?�?z???�?�???�?? ???�?�???�?� ?�???�???� ???�?�?�?� ?�???�?�?�??, ?z?� ?�???? ?z?�???�?? ?�?�?�?� ?????�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???�???�??, ?�?�?�???� ?�?z?�?? ?�?�?�?? ?�?�????. ???�?Y ?�?�?? ???�?�?� ?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?? ?�???�???? ?z???�?�???�?? ?�???? ?????� ?z?�?z?z?�?�?Y. ???�?�?�???Y ?�?? ?�?z???�?�???�?? ?�???�?� ???�?�?�???� ?�???? ???????� ?�???? ???�. ???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�???�??A� ???? ?z?�?? ???�?�???Y ?�?�?�???� ?�???�?�?�??, ???�?s ?�???�?�?? ?z?????�?�?? ?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�???Y. ?�?�?�?Y ?�???z?�?? ?????�??A� ?z???�?�???�??, ?�?�?�?� ?�?� ???�?� ?�?� ?�?? ?z???�?�???�??…

???? ?�?�?� ???�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?Y ?????�???�?� ???�???�? ?�???�?? ?�???z???�?�???�?? ?�?�?�???� ???? ?�?????�?? ?�-New Horizons ???�???�???�A� ?�?�?????�?? ?�???�?� ?�???z?�?s ???�???� 9 ?�???�?? ?????�?? ?�?�?�?�???�. ???�???� ???�?�???� ???�???� ?�?z?�?�?? 65 ?�???�??. ?�?z?�???� ?�?� ?z?�?s ?�???�???� ?�???�?�?? ?�?� 7.2. ?�?�?� ?�?�???�?�?Y ?�?z?Y ?z?�?z???�???� ?�?�?�????. ???z?� ???? ???�???� ?z?�?�???�?? ???z???�?�???? ?�?�???�?????� ????A� ?z?�?�?? ?�?�? ???�???�?Y ?z?�???� ?�?????� ?�???�?�?? ?????�?�?? ?�?�?z?�?� ?�?�?�?? ?�?z?�?�???�??. ???�?�?? ?�?�?�?� ?????�?�?? ???? ?�?� ?�?? ?�???Y.

?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�???Y ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?s ?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ???? ?�?z???�?�???�?? ?�?s ?�?�?�???Y ?�?�?�?� ???�?z???�?? ?z?�?? ?�?�?� ?????�?�?� ?�?z?� ?z???�???�??. ?�?z?�?z???�?? ?�?�?? ?�?�?z?�?� ?z?�?�???� ?�?? ?�?? ?z???�?�???? ?�?z?�?�???�??, ?z?�?� ?????�??A� ?�?�?�?�?� ?????�?�. ?�???z?�???�?? ?z???�?�???�?? ?????� ???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?? ?�???? ???�?�?� ?�?�???�, ?�???�???�?? ???�?�?�???? ?�?????�?�?? ???? ?�?�???�. ?�?????�?� ?�???�?�?� ?�?�???? ?�?�???�?Y A�?�???�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z???�?�???�?? ???�?z?Y ???? ?�?�???�.

Image result for a��???�?�???�?Y ?�???�???� ???�???�a��a�Z

?�???z?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�???Y ?�???�???�?�?? ?z???�?�, ???�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ???�???�. ???�?Y ?�?�?? ???�?�?� ?�???? ???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�??A� ?�?????�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?Y ???? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�??. ?�?? ?�?�???�?�?Y ???z?�?�?? ?�???s ?�???z?�?? ???? ?�?�?�?�???Y ?�?? ?�?z???�?�???�?? ?�???�???�?�?? ???�???�?????�?? ?�?�?�?� ???? ?�?z???z??. ???? ?�???�???? ?�?�?????�?�?Y ?�?? ?�?�?�?�?? – ?�?�???? ?�???�?�?�?�?� ?z?�?s.

Image result for moonbase bova

אודות חיים מזר

בעל B.A במדע המדינה וסוציולוגיה. עורך לשוני של ספרות טכנית. חבר באגודה הישראלית לאסטרונומיה ובאגודה לחקר עב"מים. פרסם מאמרים באתר הידען, באתר של אלי אשד על ניתוח ספרותי, ובכתב העת של האגודה לאסטרונומיה בתחום גיאולוגיה ואטמוספירה של כוכבי לכת. כמו כן כתב על ייעוץ ארגוני, מדע המדינה, היסטוריה עם היבטים ניהוליים, בינה מלאכותית, חישוב מקבילי, מקרא ,סוציולוגיה, מודיעין (בכתב העת של המל"מ), וכלכלה.
הפוסט הזה פורסם בתאריך חלל, מדע פופולרי עם התגים , . קישור קבוע.

תגובה אחת על ?????�?? ?z?�?�?� ???�???� ?�?�?�??

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*