???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?z???�?�?� ?�?�?z?� ?�???�???�??

?z???? ?�?�?????? ?????�?????�

?z???�???? ?�?�?�???� ?�???�???�?�, ?�?�?�?�??, ???? ???� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?????? ?�?? ?�?z???�?� ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?????�?�?? ?�?�?�?�???�??. ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?z???�?�???? ?????�?� ???? ?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?? ???�?�?z?� ?�?z?�?????�?�?�, ?�?�?? ?�???�???? ?�?�??????, ?�?�???� ?�?�?�?z?? ?�?�?�???� ???�?????�?� ???�?� ?�?�???� ?�?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ?�?z?�??, ?�?�?? ?z?z???� ?�-15, ?�?� ?�???? ???? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�???�??.

?�?z?�?�?Y, ?�?????� ?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ???? ?�?�?�???� ?�?�?�?� ?z?�?�. ?�????, ?z???�?? ?�?�?�?�?�?z?? ?�?�?�???� ???z?�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ???�?�?�?� ?z???z?�?�?� ?�?�???? ?�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?�?? ?�?�?�?z?? ?�?Y ?�???�??. ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?????�?�?� ?z?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ???�???? ???�?z???�, ?�???�?? ?z?????�???�?? ?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?z?�?? ?�?? ?�?�?�???�. ?�???�?? ?�?z?� ?�?Y, ?�?�?�?? ?z???�?� ?�?� ?z???�?�?? ?????�?? ???�???�?? ?z?�?�???�?? ?z?????�?�???�?�?? ?�?z?�???? ?�?�?????� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?????�?�, ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?�?? ?�???s ?�?�?�?� ???z?�?� ?z???�?�???� ?z?�?�?�?�?� ?z?�?z???�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�???? ?�?�?�???�??.

?�???? ?�???�?�?� ?�?�?? ???�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�, ?�?z?�?� ???? ???�?�?? ???? ?�???�???�?�???� ?�?? ???�???? ?�?�?????? ?�???�???�?�?�. ?z?�?�?z?? ?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�???�???� ?�???�?�?�?� ?�?????� ?�?�???? ???�?�?�?�?Y ?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�???� ?�???z?�?�?�, ?�?�???�?? ?�?? ?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?�, ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?? ???�?�?� ???�?�?? ?�?z?�???? ?�?�???� (?�?�?�?� ?�?? ?�???�?�?� ???�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?z?�?? ?�?�?Y ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�???�?????�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?????? ?�?z?�?s ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�???�?�).

???z?�?? ?�?z???� ?�-16 ?�?�?�?? ???�?�???� ?�?z?�?�??, ?�?�???s ?�?�???z?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?? ?�?�???? ?z?z???� ?�?�?� ???� ???�. ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?z?�?� ???�?�, ?�?�???�???�???�?? ?z?�?????�?? ?�?�?�???�?� ?z???�?�?s, ?�?�???? ?�?�?�???? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�???s ???� ?�?�?�?�?�?�?�??. ???�?�???z?�?�?� ?�?�?�???�??, ?�?�?�???�?�?� ?�?�???�?�?? ?�???�???????�???�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?? ?�?????� ???? ?�???�???? ?�?z?????�?� ???�???�?�?�??, ?�?�?z?�???? ?�?�???� ?�?�?�?� ?�?�?� ???� ???� ?�???z?�????. ?�?z???� ?�-16 ?�?�?? ???�?�?�?� ?z?????� ?�?�?�?�?�?�??. ???�?�?�?� ???�???�?? ?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�, ?�???? ?�?�?� ?�?z?�?�?� ???�?�?� ?�?Y ?�?�?�?????�???�?� ?�???�???�?�???�?? ?z?�?z?Y ?�???�?z?�???�?� ???�?z?�??. ?�?z?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???� ?�?�???� ?�???�?�???� ?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?? ?z?�?�?� "?z?�?�?�?�??".

???�?� ???�?�?? ?�?z?�?�???? ???�?�?�?Y ?�???Y, ?�?????�?� ?�"?z?�?�?�?�??" ?�?�???�???� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?� ???? ?�?�?�???� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???z?�???�?�?? ?�?�????. ?�?z?�???�?? ?z???�?�?z?�?? ?????� ?�?�?� ???�?�?�?? (???�, ???�???? ?�?�?�?�, ?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?� ?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???�?�??) ?�?????�?� ?�???�?�???� ???z?z?�??, ?�???�?�?�?�??, ?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???�, ?�?�???�?� ?�?z?�???�?? ?�?�?� ?????? ???�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?? ?�?�??. ?�?�???�?Y ?�?�???�?�?�?�?? ?�?????� ???�?�?? ???????�?? ?�?�?�?�?? ???�?z?Y ?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�?? ?�?????�?Y ?�???�???� ?z???�???�. ?�?�?z?� ?�?�?? ???�?�?z?� ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�?�?�, ?�?? ?�???Y ?�?�???? "?�?�?� ?�?z???�??????", ?�???�?�?� ???�?�???� ???�?�?�?�?Y ???�?� ?�?�???z?? ???�?�?�???? ?�???�?�???� ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?s ?z?z?�?�, ?�?�???� ???�?�???�?? ???? ?�?????�?�?�?�.

?�????, ?�?????�?????�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�???�?�???� ???? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ???�???�?s. ?�???�?�?�?s, ?�?�?�?�?? ?�?z???� ?�-16 ???�?�?�?� ???�???�?? ?�???�???�?�???� ?�?? ???�???? ?�?�?????? ?�?�???� ?????�?� ???? ?�?�?�?? ???? ?�???�??, ?�?????�?�?�?? ?�?�???�??. ?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�???� ???�?�???�?????� ?�?z?�?�???� ?�?�???� ?�?z?�?�?� ?�?�?�, ?�?�?�?z?�?s ???? ???� ?�???? ???�?�?� ?z?�??, ?????? ?�?�?�?� ???�?�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?? ?z?�???�?? ?�???�?�?�?????�?�?? (???�???? ?�?�??????).

?????�?�?? ?�?�??, ?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?z?? ?�?? ?�?�?� ?�?�?z?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�?? ?�?z???� ?�-16, ???�?? ?�???�?�?�???? ?z?�???� ???�???? ?�?�?????? ?�?z???�???�?? ???�???�?? ?�???z?Y ???�?z?�?s ?�???�?�.

?????�???z?�?�??

Image result for trithemius

?????�???z?�?�?? -A�?????� ?z?�?�?? ?�?�?�???�?�?�???�

?�?� ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?????z?�?�?�?� ?�?? ?z?�???� ???�?�, ???�?�?�?Y ?????�???z?�?�?? ?�???z?� ?�?????� ?z?�?�?? ?�???�?? ?�?�???�?�?�???� .. ?????�???z?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???�???? ?�?�??????, ?�???s ???�?? ?�???�?�?? ???�???�?� ?�?� ?z?�???�???�???�. ?�?�?? ?�???� ???�???�?? ???? ?�?�?z?�?� ?�?�???�???????�??, ???? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?�?�?�??, ?�?�???�?? ?�?z?�?� ?�???� ???�?? ?�?�?????� ???? ?�?? ?�?�?�?????�???�?� ?�???�???z?�?? ?z?�?�???�?? ?????�?�?�?�??, ???�?? ?�?? ???�?? ?z?�?Y ?�?z?�?�?? ?�?�"?� ?�?�?�?? ?�?????�???� ?�?�?�?�?�??. ???? ?�?? ???�?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?? ???�?� ?z?�?�???? ?�?z?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?????�?� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?� ???�?? (?�?�?�?�?? ?�?????????�???�?�?�?� ?�???????�?? ???z?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�?�?YA�?�?�???� "?�?�?�?�?�??" ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z?� ?�?�???� ?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?z?�, ?�?�?�?�, ?z???�?�??, ?�?�?� ?�?�?�???�).

?�???�?????�??

Image result for parazelsus

?�?????�?�?Y ?�?�?� ?�???�?????�?? ?�?z?�?�?????? (???�?? ?�?� ?�?�?�?�?? 1494 a�� 1542), ?�?�?�?� ?�?�?z???� (???� ?�?�???? ?�?�?�?Y ?????�?�?z???�), ?????????�???�?� ?�???�?�??. ?�?�?? ?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�???z?� ?�?�?z?�?? (?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�???�??) ?????�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??, ???�?? ?�?� ?�???�?? ?�???�?�?�???� ?�???�?�???�??. ???? ???�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?z?�?�?????�?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?z?�???�?z?�?? ?�?�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�???�?�?�???�, ?�???�?Y ???�???? ?z?�???�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ???�?�?�???�. ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?� ?�???�?�???� ?�???� ?�?�?�???z?�?� ?�?�?�?� ?????�?�?�??, ?�?�?? ?�???� ?�???�?� ?z???�???�?� ?�?�???z?�?�?? (?�?�?? ???�?z?� ?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?�?�???� ???� ?�???� ?z"?�???�?z?�???�?� ?�???�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�", ?�?�?�?�?�?� ?z?z???�?? ?�???z?�?�?�).

?�???�???� ?�?? ?�???�?????�?? ?�?�?�???? "?�?�???�???�?�?�?� ?�?? ?�?�??????" (Occult Philosophy) ?�?�?? ?z?�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?z?�?????� ?�?? ?�?�?� ???z???�?? ?�?�?�???�??. ?�?????�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?Y ?�?� ?�?�?�?�?�?? (?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?Y ?�?�?�), ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?? ???�?�???� ???�?� ?�?�???? ???�?�?z???�, ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?Y ?�?z?� ?�?�?�?�?�?? (?�?�???�????). ???????�?�?Y ?�?�?�?s ?�?? ?�?�?�?� "???�?�?�" ?�???�?�?� a�� ?�?? "?�?�?�?�" ?�?�?�???? ?�???�???? ?�?�?????? "?�?? ?�?Y ?�' ???�???�?�??". ?�???�???� ?�?? ?�???�?????�?? ???�?�?�?� ?z?�?�???�?? ???�???� ?�"?????????�???z???�?Y" (Tetragrammaton), ?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�???�???�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�?�?�?� ?�?�???�?� ???� ?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? (???�?�?Y ???�?�?�?z?� ?�???�?? "?�???�?? ???�?z?�?�?�??" ?�?? ???� ?z?�?� ?�???�?�?�???�, ?�?�?�???? ???� "?�?? ?�?Y ?�'a�?).

?�???Y ?�???�?? ???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?z?�?� ?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?z?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�??. ?�?�?� ?�?z?�?? ?�?????� ?z???�?�???�?? ?�?� ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�. ???�?� ???�???� ?�?�???� ???�?�??, ?�?? "?�?�?�?�" (???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�?? ???� ?�?�?�"?�, ?�?�?� ?�???? ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???? ?�?�) ?�?�?�?s ?????�?�???? ???�?????? ?�?z???z???? ???? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�???? ?�???�?�???�??. ?????�?z???�, ?�?? ???�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�???? ?z???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???� ?z???�??????. ???z???�?�, ?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?? ?�???s ???�?????? ?�?�?�?� ?�?�?????� ?�???�?? ?z?�?� ???�?z?�, ???� ?�?�?????�?� ?�?z???�?�?? ?�?�???�?� ?�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�?�?z?�. ???�?�?�?s ???? ???�?�?�?� ???�???�?? ???? ???�?z?�?� ?�?z?�?�???�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?? ?????�?�?� ?�???s ?z?????�?? ?�???�?�???�??, ???�?�?�?� ???z?�?� ?z?�?�???�?? ???? ???�?? ?�???�?????? "?�???�?�?�" ?�?? ???�?? ?�?z???�?�??. ?�?�?� ?�?????? ?�?�?�???�?�?� ???�"?s ?�?�???�?�?�???� ???�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? "???�?�?�" ?�?�?? ?z?�?�?? ?�?�???�?� "?�?�?�?�".

???�???�?�?�

Image result for cornelius agrippa

?�?�?�?? ?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�?Y ?�?z?�?� ?�?? ?�???�?????�??, ?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�???�?�?? ???�???�?�?� (???�?? ?�?� ?�?�?�?�?? 1487 a�� 1535).

???�???�?�?�, ?�?�?�?� ?????z?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?? ?????�???z?�?�??, ?�?z?�?�?s ???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?�???�?� ???? ?�???�?�?� ?????�?�??. ?�?�?? ?�?�?�?� ???�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?�?�?? ?�?z???�?????� ???? ?�?�?�?� ?�???�???? ?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�???�?? ?�???�???? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�???�?? ???�?�. "?�???�???? ?�?�?� ?z?�?�???� a�� ?�???�?�?�, ?�?z?�?z?� ?�?�?�???� a�� ?�?�?? ???�???�?Y ?z?�?�???? ???? ?�?�?� ?�?????�?�?Y ?z?z?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�???�?�. ?�?�?�???s ?�?� ?�?�?�???? ?�?????�?� ?�?�?z?�?�???� ?z???�?�?? ?�???s ?z?????�?�??, ???�?�???�??, ?�?�?�?�?�??, ?�???�?�?�??, ?�?????� ?�?�?�??, ?�?z?�?�??, ?z???�?�?? ?�???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�??-?�?�?�?????� ?????�?�?�, ?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????� ?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?? ???�???? ???�?�" a�� ?�?s ?z???�?�?? ???�???�?�?� ???? ?�???�?� ?�?????�?�?Y ?�???�???� "?�?�???�???�?�?�?� ?�?? ?�?�??????" (?�?�?? ?????�?�?� ?????�??, ?�?�?? ???�???�?????�?? ?�?�?� ???�?? ?�?�?? ?�?�?�, ???? ?�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???�?�?? ?�???�???� ???�?�?? ?�???�?z?�?�?? ?z???�???� ?z?�???�).

?z?�?�?? ?�???�???? ?�?z?�?�???� ???�???�?�?� ???�?�?�?? ???? ?�?�?� ?�?�?� ???�?? ???�???�?�?�. ?�?�?? ?z?�?�???? ???? ???�???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?z?�???� ?�?�???�?� ?�?�?�???�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?�???�?�????, ???�?????�?Y ?�?????�?????� ?�?z???� ?�?z?�?�?�?� ???�???�???�. ?�?�?�???� ?????�???? ?�?z?�?�???� ?�?�?� ?z?�?�?�?? ?z?�?�?� ??????-???�???z?� ?�?�?�???? ?�???�???�, ?�?�?�???� ?�???�?�?�?�. ?�???�?�?�?� ?�?�?? ???�???? ?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?z?� (?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?????�?? ?????�?Y). ?�?�?�?�???� ?�?�?? ?�???�???? ?�???z?�???� ?�?z?�?�?�?? ???�???� ?�?�?z?�?z?� ?�???�?????� ?�?? ???�???�?�?�, ?�?�?�???�???� ?�?�?? ???�???? ?�?�?�?z?�?? ?�?�?z?????�?�?? ?�?????�?�?�?�??, ???�?? ?�???�???�?? ?�?? ???�???�?�?� ?�?�???? "?�?�???�" (???� ???�?�?????�???�?????�). ???z???�?�, ?�???�???z?�?? ?�?????� ???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?� ?z?�?� ???�???�???�?Y, ?????? ???�???�?� – ?�?? ?z?�?????�?�?? ?�"?z?????�?�?�??" (???? ?�?�???z?� ?�?�?�?? ?�?�?�???�) ?�?� ?�?�?�. ???? ?�?Y ???�?�?? ???z?�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?? ???? ?z?????�?�?? ?�?�?�?? ?????�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?�'. ???�???? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ?�???�?z?� ?z???? ?�???�?�?? ?�???�???z?�?? ?�?�"??, ???�?�?� "???�????" ?�?z?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�???�?�??, ?�?� ?�?? ?�?�???? ???� ?�?�?� ?�?????�?�?� ???�?�?� (???�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�???? "???�?�?? ?�?�?�?�?�", ?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?? ?z?�???�?�?? ?�?�??, ?�?�?� ???�?????�?? ?�?�?�?? ???�?�?Y ?�?�???? ???? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ???�??). ???�?�?�?s ???�?Y ???�???? ?�???�?�???�?? ?�?z?�?? ?�?�?�???� ???�?? ???? ?�???�?�?? ?�???�???z?�?? ?�???�???�?�?�??.

???�?� ?z?�?�?� ?�???�???? ?�?z???�???? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�???�?? ?�?�???� ???�???�?�?� ???? ?�?? ???�???� ???�???�?�?� ?�???�?�??. ?�?????�?�?Y ?z?�?�?�?� ?????�???? ?�?�???�?�?� (???�?�?�?�) ?�?z?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�??, ?z?�?�?????�?? ?�?�?�???� "???�?�?�" (?z?�?�?�?�) ?�"?�?�???�" (?�???�?�?�?�??) ?�?�?Y ?�???�?z?�?? ?�?�?�?z?�?�??. ?�?z?�?�?? ?�?? ?z?????� ?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?????� ???�?�???z?� ?�?�?z?�??, ???�?? ?�?�?�?�?Y ?�?z???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�???z?�?? ?�?????????�???�?�?�?�?? ?�?�?? ?z?�???�?? ???�???� ?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? (???�???? ?�?�?�?�???�). ?�?�?? ?z?????????�???�?�?�?�, ?z?�?�?�?? ?�?? ???? ???�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�?z?????�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?????? ?????�?�??. ???�?????? ???�?? ?�?�???� ?z?�?�?�?�?�?? ?z???�?? ?�???�?�?? ???�?�?�?Y ???? ?�???�???? ?�?�?z???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?????�???? ?�???�?�. ?�?�???� ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�?? (???�???? ?�?�???�???�) ???�???� ?�???�?? ?�???�?�?�??, ?�?�?�??, ?z?????�?�??, ???�???z?�?? ???�?�?�?�?�?? (?�?z?� ?�?Y ???�?Y ???� ?�?�?�?�?�??, ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�). ?�?z?� ?�?Y ?�?z?�?�?? ?�?Y ???? ???�?? ?�?�???�?z?�?? ?�???? ?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?Y ???�?? ?????�???? ?�???�?�?�?� ?�???�???� ???�?�???� ???�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?????� ???�???�???? ?�???�?? (?�???�????, ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�').

Image result for cornelius agrippa book cover

???�???� ?�?? ???�???�?�?� ?�?�?s ???z?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?z?�?�?????? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?� ?�?�?????? ?�?�?�???�?? ?�?�???�??. ?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?? ???�?� ?�?�?�???? ?z?�?? ?z?� ?�?�?�?� ???�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�???�. ?�?�?Y ?�?�????, ???�???�?�?� ?z?�???? ?�?z?�?�?? ?�???�?? ?�?? ?�???z?? ?????�???z?�?�?????�??, ?�?�???�????????, ?�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? (?�?�???�?�????, ???�?????�?Y, ?????�?????� ?�???�?�), ?�?�?z?� ?�?�?????? (?�?�?? ?z?�?�?�?? ???? ???� ?�?z???� ?�???�?� ?z?�?�?�???�??) ?�?�?z?�?�?Y ?z?�???z?� ?�???�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?� (???�"?s ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�). ???? ?�?????�?? ???? ???�???� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?? ?�?z?�?�?�, ?�?�?� ???????? ???�???� ?�???�?? ?z?�???�. ?�???�?� ?�???�?? ?�?�?�?�???� ?�?� ?�?�?? ?�?�???�?� ?�?z?�?s ?�?�?�???�?? ?�?�???�??. ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?�???�???? ?�?�?�?z?�, ?�?z?�?? ?�?z?�?�???�?� ?�???�?�?? ?�???�?�, ?�?�???� ?z?Y ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?? ???�???�?�?� ?�?�?�???�?? ?????�???? ?�?�?z?�?�?� ???� ?�?�?�?�. ???z?�?? ?�?� ?�?�?�?s ?�???�?�?? ???�?�?z?�?� ?�?�?�?�???�?�?�?�, ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?????�???? ?�???�?�???�?? ?�?�?z?????�?�??, ???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?????�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?�', ?�?�?�???� ?�?? ???�???�?�?� ???�???�???�?�???� ?�?? ???�???? ?�?�?????? ?�?�?�???� ???�?� ?�?z?�?�?�?�. ?�?�?z?� ?�?�?????� ?�?�?z?�?s, ?z???�???� ?z???�?�?� ?�???�?�?�?�?? ???????�?? ?�?�?�?�?z?� ?�?z???�?? ?�-18 ?�?�-19 ?�?�???z?�?� ?�???�?� ?�?�?�?z?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?� ???�???�?�?�.

???�???�?�?� ?z?�?�?? (?�?�???� ?�' ?�???�???�) ???? ???�?? ???�?�???�?? ?�?z???�?�?? ???? ???�?�?�?�???�?�?Y. ?�?�?? ?�?? ?�?�???Y ?�?z?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ???�?? ???�?? ?z?�?Y. ?z?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�???�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?Y ?z?�?z?�?�?? ?�???�?? ???�?? ???�???� ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�???�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?z?�???z?� ?�???�???�???�.

?�?�?� ?�?� ?�?Y, ???? ?�???�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?? ?�?�???�?? ???z?� ?�???�?�?? ???�???�?? ???� ???�???? ?�???�???�???�?�?� ?�?z?�?�???�?�??.

?????� ?�?? :

?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?????? ?????�?????�

Image result for cornelius agrippa book cover

אודות בצלאל אריאלי

נולד במוסקבה. מגיל צעיר התחיל ללמוד תורת הנסתר ואזוטריקה בצורה עצמאית. סיים מכללה בתכנות ומחשבים. עלה לארץ בשנת 2007. למד בישיבות "תורת חיים" (מוסקבה), "חכמת שלמה"', ו-"מיר" (ירושלים). במקביל התקדם בהשגת חכמת הקבלה ותחומי ידע רוחני אחרים. תחום עבודתו המרכזי הוא תרגום ספרים (בעיקר מעברית לרוסית). תירגם כמה ספרי יהדות וקבלה מסורתיים ("ראשית חכמה", "שערי גן עדן"', ועוד). חבר במסדר הבונים החופשיים "ממפיס-מצרים" (לשכת האם בעיר תל-אביב יפו). בשנים האחרונות מרצה בנושאים של קבלה, אסטרולוגיה, קלפי טארוט, התפתחות רוחנית, ומאגיה טקסית. הרצאותיו מתקיימות בערים ומדינות שונות (תל-אביב, מוסקבה, קייב, ועוד). עומד בראש בית-ספר וירטואלי לקבלה ותורת הנסתר "דרך עץ חיים".
הפוסט הזה פורסם בתאריך הגות ופילוסופיה, היסטוריה וחקר התנ"ך, עידן חדש עם התגים , , , , , . קישור קבוע.

תגובה אחת על ???�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?z???�?�?� ?�?�?z?� ?�???�???�??

  1. מאת מתעניין בנושא:‏

    מרתק ביותר, נהנתי מכל רגע אשמח לעוד חומר בסגנון!

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*