"?????�???�?? ?�?�?�??, ???�?� ?�???�?�?� ?z???� ?�???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�" – ???z?�?? ???�?? ?�?�???� ?�?�???? ???? ?z???�?� ?�?z?�?�?????�??

?�???� ?�?�???? ?z???�???� ?�?? ???z?�?? ???�?? ???? ?�?�?�???� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�?????? ?�???�?�???�?? ?�???�???�?�?�??.
?�?�?????? ???????�?�?�?� ?�"?????�?Y 77", ?�?�???�?�?Y 394, ?�?�???Y-???�?�?? ???�??"?�, ???�???�??-?z???� 2017
?z???? ???z?�?? ???�??

"?????�???�?? ?�?�?�??, ???�?� ?�???�?�?� ?z???� ?�???�???�?? ?�?�?? ?�?�?�."

?�???�?� ???�?�?�?�?�?�?? A�?z???�?s ?�?�?�?? "?�???�???�"

?????�?? ?z?�???? ?�?�?? 2011 ?�???�?�?�?� ?�?�?�?????? ???? ?z???? ???z?�???�??, ???�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?� ???�?Y ???z?????� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�??. ?�???�?? ?�?�???� ???�?�?? ?�???? ?�?�?�???�?? ?�???? ???�?? ?�?�?�??, ???�???�?? ?�?�?�?� ???�?z?? ???�?�?�?�?�?? ???�?? ?�?? ?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?�. ?�???�?s ?�?s ?z?�?�?????�?? ???�?�?? ?�?�???� ???�?�?�?�?? ???? ?�???�???�?�?� ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ???�?�?� ?�???�?s ?�?�?� ?z?�???? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?????�??.

Image result for a��?z???�?� ?�?z?�?�?????�??a��a�Z

?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?????�?? ???�?�?� ???? ???�?z?? ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?? ???z?�?? ???�??, ???�???� ?�'?�?�?� ?????�, ???�?� ?????�??, ?z???� ?�?z?�?????�??, ?�?????� ?z???�???�, ???�?? ?�???�?� ?�?�?z?� ?�???�???�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�?z?� ???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?z?�???s ?�?�?�?z?�?? 2011 ?�?�?�?z?� ???? "?�?�?? ?�?�?�???�??" ?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?????�??. ?�?�?�?? ?�?? ?????�?? ?�?z?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?????�?�?� ?�?�???? ?�?�?????�?�?? "?�?�?? ?�????", ?�?�?�?�?Y ?�?�?�???�?? ???�???�?�???� 69, ?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?s ?�?z?Y ???� ?�?�?�?z?� ???�?z?�?�?? ?�???�???�?�?�?????�?? ?�?z?�?�?? ?z?�?�?� ???�???? ?z?�?�?�?�??, ?????�?� ?�?�???� ?�???�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?? ?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�?�??.

?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?????� ?�???? ?z?�?�?�?�??, ???z?�?s ???�?�?�?� ???�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�??, ?�?�???�?�?�?z?� ???� ?�?�?? 2013. ?�?z?�?�?�?�?? ?????� ?�?�?�?� ???�???�?? ?z?�?�?????�?? – ?�?z?�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?�?z?�???s ?z?�???�??. ?�?�?Y ?�?z?�?�?????�?? ?�???�?�?� ?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ?????� ???�?�?? ???z?�?�?? ???? ?�?� ?????�?� ?z?�???�?� ?�?�?�?s ???�?�?�?? ?z?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?�, ?????Y ?�???�?�?�, ?�?�?�?? ?�?????�, ?�?�?? ?�???� ?z???z?? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�???�?�?Y ?�???�?�???� ?�?? ?�???� ?�???? '?z???�?Y' ?�?�?�?? ???? ?�?�?? "?z?�???� ?�???�?� ???z?�?�?????�?? ?�?z?�?�?????�??" ?�?�?� ?�?�?�?� ???? ???�?�?� ?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?????�?? ?�?�???�?�?? ?�?z?�???�??: "?????� ?�?z?� ?z?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? '?z???�?� ?�?z?�?�?????�??' ?�?�???�???� ???�?? ?�?z???? ?�???? ???�?�?�?�." ?�?z???z?? ?�?�?�?�?� ???z?�?�???? ?�?z?�?�?� ?�?� ?????�?� ?z?�???�?� ?�?????� ?�?z???�?� ?�?z?�?�?????�?? ???�???�???�?� ???????�?�?? ?�?�???�-???�?�?????�?? ?�?�?�???????�?? ?�???�?�???�?? ?????�?z?z?�?? ?�?�?�???�, ?�?�?�?�???�.

Image result for a��?z???�?� ?�?z?�?�?????�??a��a�Z

?�???? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???� "?z???�?� ?�?z?�?�?????�??", ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�???�, ?�?z?�?s ?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?� ?�?�???� ?�?�???� ???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?Y ?�?�?�???? ???�???� ?�?�???�. ???�?�?�?�?�?? ?????� ???? ?�???�?�?�?� ???s ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ???�?�?�?� ?�?z?� ?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?? ???�???�?? ?z???�???�?�?? ???? ???�?�?� ???z?�?�?????�?? ?�?�?�?????�?� ?�???�???�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?????�?�; ?�?�???�?�?Y ???�?�?? ?�???�?�?? ?�???? ???�?�?? ?????�???� ?�?�???� ???? ?�???�, ???s ?�?z?�???�?� ???????�?�?? ?�?? ?z?�???? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�???�?�?? ???? ?�???? ???�?�???� ???�?�???� ???z?�?�?????�?? ?�?�?????�??. ?�?�?�????, ???�?? ?�?�???�???�?? ???�?�???� ?�?�?� ?�?�?Y ?z?�?�?????�??, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?�???�??, ?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ???? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� "?z???�?� ?�?z?�?�?????�??".

?�?�???�?�?Y ???�???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?� ???�?�?�?? ???�?�?�?� ???z?�?�?????�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�???�?�?? ?�?�???? ???�?�?�?�?�?? ???�???? ?z?????�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�?�???�?�?Y ?�?� ?�?�??, ???s ?�?????� ???? ?�?�???? ?�?????�?�?�???�?�?? ?�?? ?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�?�?????� ?�???�???� ????.

?�?z?�?�???? ???�?� ?????�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?z?�?�?�???? ?�?�???? ?�???�???�?? ???�???�?�?�?�?? ?�?�?� ???? ?�???�???� ???�???�???�?? ?�???�?z???�?�??:

Image result for a��???�?� ?????�??a��a�Z

"?�?�???� ?z???�?�?�?z??, ?�?�?�?�?� ???�, ?�?�?�???� ?�?�?�???�?�?? ?�?? ???�?�?�?�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�??????. ???�???�??, ?�???�?� ????, ???�???�???�?�?�?�??, ?????�?�?z?�??, ???�???�???� ?�?�???�, ?�?�?????�?�???�?? ???�?�???� ?�???z?�?�?? ???? ???�?�?�?�?�?? ?�???�?z?�?? ???� ?�?�?�?�?�??, ?�?�???�?�?�?? ???�???�???�?? ???�?�?� ?�?? ?�?z?z???� ?�?????�?�???�, ?�???z???�?? ?z?�?�?z?�?? ?z???�?� ?�?? ?�???�?�?? ?�???z?�?�???Y ?�???�?�?� ???�?�?? ???�?�?�?�?�?�?? ?�?????�???? ???�?�?� ???�?�?�?�. ?�?z?�?�????/?? ???�?�?�/?� ?�?�?�?� ???�?�?? ???? ???z???�/?�, ?�?�???�?� ?�?z?�???�?? ?z?�???z/?? ?z?�?�???�/?� ???? ?�?�?�???? ???�???�?�/?�. ?�?�?�???�, ?�?�?�???�?? ?�?�???? ?�???�???�??, ???�?�?�?� ?z???�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�, ?????�?�?� ?�?�?�?????Y/?? ???�?�?�?Y/?? ?�???�?� ?�???�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?? ?z?�?�?????�??/?�??, ?�?z?�???�??/?�?? ???�?�?�?z?� ?�???�?�?z?�, ?�?z?�?�?�?? ???z???�?� ?�?�?�?? ?�?�?z?� ???? ?�?�?�?�???�?�??. ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�??. ?�???�?� ?�?z?�?�?????�??/?�?? ?�?�?�?� ???�???�.

???�?s ?�???�?� ?�???? – ???�???�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� – ???�?�???? ?�?z?�?�????/?? ???? ???�?z?�/?� ?�?�????/?? ?z?�?�?�?? ?�?�?�???�/?? ???�?�?? ???? ???z???�/?�, ?�?�?�?�?�?? ?z?�?s, ?�?????�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?? ?z?�?�?????�??/?�??, ?z???�?s ?�?�???� ?�?z???z?�?�/?� ?�?�?�?�?�, ?z?�?�?�?�?� ?z???�???�??, ?�?? ?�?z?�?�????/?? ?z?�?�???�?�?? ???�???�??, ???�?�???s ?�???�?�?? ???�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?�???�. ?�?z?�?�?? ?�?�?�???s ???�?�?�?s ?�?�?????�?�?�?? ?????�?�?�?� ???�?z?�. ?�?�???�?? ?�???�???� – ?�?�?�???? ?�?�???�?? ?�?�???�???� ?�???�?s ?�?�?�???? ?�?z?�?�?????�??/?�??, ?�?�?�?Y ?z?�?�?????�??/?�?? ?????z?�?�??/?�?? ???�???�??, ?�?�?� ???�???? ???�???z?�?� ?�???�?�?� ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???� ?�?�?????�?�??. ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?? ?z?�?�???�?�?? – ?�?????z?�?�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�?�???�?� ?�???�?? ???? ?z???z?� ?�?z?�?�????/?? ?�?????? ???�?s ?�?�?� ?�?�?�?�?????� ???z???z?� ?�?z?�?�????/?? ?�?????�?�?? ???�???�??, ???�?�???s ?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???�. ?�?�?z?�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?????? ?�?�?�?�?� ???z?�?? ???�?? ???�?�?? ?z?�???� ?�?????�?�??. ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? – ?�?????z?�?? ???z???z?? ???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�???�, ?�?�?�???� ???? ?�?�?� ?�?????� ?z???�???� ?�???�???? ?z?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???� ?�?z???�?�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�??????, ???? ?�?? ?�?z?�???z?? ?z?�?s, ?�???�?�?�?�, ?�?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?????�??/?�?? ?�?�?�???�???�??/?�?? ?�?? ?�?????�?�?? ?�?�?�???????�?? ?�???�?�?� ?�???�????. ?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?z???z?�?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�??, ?�?�?�?Y: ???�???�?�?? ???�?�?� ?�???�???�?�??, ?�?�?� ?�???z???�?�?�??, ???� ?�?? ?�?�?� ???�?? ?????�?�?�???�. ?�???�???�?? ?z?z?�?�?�?�?? ?z?????� ?�???�?�?? – ?�???�???�?�?�?? ?z?z?�?�?�?�?? ???�?�???s ?�?�?�?�?� ?z???z?� ?�?�?�???�.

?�?�?�?Y: ?�???? ???�?�?? ???z?�?�?????�??/?�??, ?�?�?�???? ???�?�?� ?z?�???�?� ?�?z??"?z ?�?z???�?�???�?? ?z?z?�?�???? ???�???�?? ???�?�???s ???�?�?�?� ?�?�?�???�, ?�?�?z?? ?�???Y ?�?�???�?? ???z?�?�?????�?? /?�?? ?�?�?�?�?�??/?�?? ?�???�???�?? ???z???Y ?????�?�?? ???�???� ?�?�???� ???? ?�?�?� ?�?z?�?�?Y ???????�?�??. ?�?�?�???? ?�?z?�?? – ?�?�?�?� ?�???�???�?�?�?? ?????? ???�???�?? ???z?�?�???� ?�?�???� ?�???�???�?�?�??. ???�?�?? ???? ?�???�?�?�?�?????�?????�?? ???�?�?�?�?? ?�?z?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�??. ???�?�?�?� ???�?s ?�???z?�?? ?�?�???� ?�?�???? ?�?� ?�?�???�?? ???�???�?? (???�?�???�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??). ???�?�?�?� ???? ?�???� ?�???�?? ???�?�?z?�?Y ?z?�?�?????�?? ?�?z?�?�?????�?? ???�?�?? ?�???�???? ???�?Y/??. ???� ?????�?�???�?�?? – ???�?�?�?� ???�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?z?� ?z?�???�?�??/?�??, ???�???�??/?�?? ?�?????�?�??/?�?? ?�???�?�?�?� ???�?s ?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?????�?�?�?? ???�?�?�?�???Y/?? ?�?�?�?z?�."

?�?�?�?�?�?� ?�?�???� ?????z?�?�?� ???s ?�?�?� ?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�???�???�???�. ???�?�?� ?�???z???� ?�???�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?� ?z?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?�???�??. ?�?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?� ?�?z???�?� ?�?�?? ???�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ???? ?�?�?� ?z?�?�?????�?? ???? ?z?�?�???�?�??. ?????�?�???�?�?? ?�?? ?�???z???� ?�?�?�???�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?Y ?�?????�?�???�?�?? ?�???�?� ?z?�?�?�???� ?�?z?�?????�?� ?�?�?�?�?�?�, ???s ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�?� ?�?�???� ???�???�?? ???? ?�?z?�?�?????�?? ???� ?�?� ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�???� ?z???�?� ???� ???�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???? ?�?z???�?� ?�?�?� ???z???�?� ?z?�?z???�???�.

?�?�?�?? 2013 ?�???�???�?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?z???�?� ???�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�???�?? ?�?�?????�?�??, ?�?�???�?�?� ?�?? ?�???�???�??. ?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???� ?z?�?�???�?� ?�?? ?�???�?�?�??. ?�???�?�?� ?�?�???�???� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z?�?????�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�, ???s ?z?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�?�?? ?�?? ?z?�???�?�?? ???�???�??. ?�?�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�?????�?? ?�?????� ?????�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?�??, ?�???�?? ?z???�?�?�?? ???�???�?? ???? ?z?�?�?�???�?? ???z?�?�???�?? a�� ?�?�???�?�?? ?�?????� ?�???? ?�?�?�?z?� ?�?�?�???� ?z???�?�??, ?�?�?�?? ???????�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???�???�??.

?�?�???? ???? ?�?s, ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?s ?z???�?� ?�?z?�?�?????�?? ?z?�?�?�?�?? ?z???�?� ???z???�?Y ?�???� ?z?�?�?????�?? ?z???�??????. ?�?�???�?�?Y ?�?? ?z?�?�?????�?? ???�?�?�?? ?�???� ?z?�?�?�???? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?� ???? ?�?�?�?�???� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�???z???�?� ?�?�?�???� ???�?s ?�?????�?z?? ?�?�?�???� ???�?�?� "?�???�???�??" ?�?z???? ?�???? ?�?�?�. ?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�???�??. ?z???�?s ?�?�?�?�?? ?z???�???�??, ?�?�???�???� ?�?? ?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�???�?? ?�???�???� ?�???�???� ???z?????�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ?z?�???� ???�?z?? ?�?�?�?�?? ???�???�?? ?z?�?�?????�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?? ?�?�?�???�, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�???�?? ?z?�?� ???�???�?? ?z?�?????�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???�?�???� ?�?z?�?�?????�?? ?�?�???�?�???�?� ?�?????�?�?� ???z?�?z?�?Y. ?z?� ?�???? ?�???� ?�???? ???? ?�?????z?Y ?�?�?�???�.

?z???�?� ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?� ???�?�?�?� ???z?�???? ?�?�?? 2011. ?�?�???� ?�?� ???�?�???� ???�?�???� ???z?�???� ?�?????�?? ?�?????�?� ?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�?�?????�?�?? – ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�??, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?????� ?�?�?�???�???� ?�?�?�??????. ???s ???�?�???� ?�?� ?�?�???� ?�?? ???�?�?? ?�?? ?�?�???�?�. ?�?�???�?� ?z?�?s ?�?�?z?�???� ???? ?�?�?�???� ???�?�?�?�?� ?z?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�??, ?????? ???�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�??, ???�???�?�??, ?�?�?�?? ?????�???�?? ???????�??.

?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?� ???�?�?� ?z?�???? ?�?�?? 2011 ?�?�?z?�???s ???�???� ?�?�?? ?z?�???� ???�?z?? ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?????? ?�?z?�?????�?�?? ?�?�???? ???�???�???�??. ???�?�?? ?z?�?? ?�?�?� ?�?�?? "?z?�?�?????� ?�?z?�?�?�?�", ?�?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?????�?� ???? ?�?s, ?�?�?? ?z?�?�?�?� ???? ?z???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�???� ?�?? ?z?�?�?????�?? ?�?�?z?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?�?? ???�?z?� ?�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�?�. ?�?s ???z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?????�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?� ???�?z?? ?�???z?�?? "?�?�?�?�?�" ?�?�???????� ?�?z?�???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?z?�?z???�???�?�??.

?�?�?�???�?Y ?z???�?� ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?z?????�, ?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?? ?�?????� ?�?z???z?? ?�?�?�???�?�?Y 9 ?�?? ?�???� ?�???? '?z???�?Y' ?�?�?� "?�???? ???�?�?�?�". ?�?�???? ?�???�?�?�?� ?�?�?� ?�???�?? ?�?? ?�?z?????�?? ?�?z?�?�???�?�?? ?�???�?�?� ???? ???�?z?? ?�?�?�?z?� ?�?z???�?� – ?�?z?� ?�?�?�?�?? "?�?�?� ?�?�???�", ???s ?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?� ?????�???? ???�?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�???� ?z?�?�???�?? ?z?�?z?�?�???�??. ?z???�?� ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�, ???s ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ???�?Y ?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?z???�. ?�?�?�????, ?�?z?� ?z?�?�???� "?�?z???�?�" ?�???�?� ???? ???�???� ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???? ?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?? ???�?Y. ?�?s ?�?z???�?� ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?� ?�?�???�?�?Y ???�?�?? ?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�??. ?�?�?�???�?�?� ?�?? ?z???�?� ?�?� ?�?�?� ?�???z?�?? ?�?�?�?� ?z?????�, ???s ?�?z???�?� ???? ?�?�?� "?�???�???�" ?�?�?� ?�???�?� ?�?z?� ?z?�?�???�?� ???????�?? ?�?� – ?????? ?z???�?� ?z?�?�???� ?�???? ?�?�?� ?z?�?�?�?? ?????�?�???�?�?�?? ?�???z?�???�?�?? ?�?�?�?� ???z?�?�?????�?? ?�???�?�???� ?�???? ?�???�?????�.

?�???z?�??, ?�?z???z?? ?�?�?�?� ?z?�?�?� ?z?�?�???�?�?Y 9 ?�?? ?�???� ?�???? '?z???�?Y', ???�???? ?�?�?�?? ?�?????� ???? ?�???�?�?�?� ?z???�???� ?z???�?� "?�?�?�???�???� ???�?? ?�?z???? ?�???? ???�?�?�?�" ?�?�?�?�?Y ?????�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�?�?????� ?�?? ?�?�?�?�?�?�, ???s ?�?? ???�???�?�?� ???? ?�?z?�?�???? ?�?� ?????�?� ?z?�???�?�, ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�. ?�?z???z?? ?�?�?s ???z?�?�?�???? ?z?�?????� ?�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?????�?�?? ?�?z?�???�?? ?????� ?�?�?�?�?�?� ???z?�?�?????�??: "???�?�?� ?�???�?�?� ?????�?�?�?� ???�????. ?�?�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?z?�???�??, ?�?�?????? ?�?z?�?�?� ?�?�?????� ???? ???�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?????�?? ?????�?? ?z?� ?????? ???�?�?�??, ???z???� ?�?????? ?z?�?�?????�??, ???? ?�?� ?z?� ?�?????? ???�?�?�??, ?�?�?�???�?� ?????�???�??."

?????� ?�?? ?�???�?�?? ?�?�???�?�?? ?z?�???�?? ???? ?�?�???� ?�?�???�???�??:

?�?z?�?z?� ?�???�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??

?�?�???? ?�?z?�???� ?�?�?�?�???�?� -?�?z?�?z?� ?�?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??

אודות עמיר סגל

עמיר סגל, משורר ומבקר שירה. מפרסם מאמרי בקורת בעיתון "קו למושב" וב"עיתון 77". פרסם את ספרי השירה "בשובי מן המילואים" (גוונים, 2008) ו-"ארץ אחרת מאד" (עיתון 77, 2014), ואת הרומן האינטרנטי "מערבה מכאן" באתר בית אבי חי. שימש כעובד רווחה, מדריך טיפולי, רכז תעסוקה, וחקלאי. פעיל חברתי ופוליטי. שימש כסגן יו"ר ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון. הגיש את תכנית הרדיו ״שירת מחאה״ בתחנת כל השלום. התוכנית עסקה בשירי מחאה, בשירים חברתיים ופוליטיים עבריים. שימש כעורך ומנחה סדרת ערבי "שיר כאב" שעסקה בשירי מחאה בישראל בבית אבי חי בירושלים. משמש כמנהל עמותת "עובדים".
הפוסט הזה פורסם בתאריך סופרים, פוליטיקה עם התגים , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*