?�???� ???�?�?????? ?�?z?�?�?� ?�?�?z?? ?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�

?�?�?�?z?� ?z???? ?????� ???�?�

?�?�?�???� 1967, ???�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�, ?�?�?????z?� ?�?�?�?�???? ?�?????�?�?�?� ?�?? ?z?�?�?�?Y ?�?�?�?z?�?�?? ?�???�???� "?�?�?�?�" (???? ?�?z?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�???� ???�?�'????).

???? ?�?????�?�?� ?�?�?�?�???� ?�?z?�???� ?�?? ???�?� ?�?�???? ?�?????� ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?????� ?�?�?�?? ?????�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?Y ???� ?�?�?? ?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?????� ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y (???� ???�?? ???�?�?�?? ???�?? ???? ?�?????� ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�"?�?�?�?�" ?z???�).

?�?z?�?�?�?Y ?�???�?�?�?? ?????�???s 170 ?�?�???�?�?�?�?? – ?�?�?? ?�???�?�?�?Y ???? ?�?�?�?? ?�-2017.

?�?s ?�???� ?�???�???s (?�?z???�?�?? ???�?? ?�?�?�?�???�?�?Y) ?�?�?�?�?z?� ???�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y:

?�???�?? ???�?? ?�?�?�?????�??!


?�?�?�???�?�?�?� ?z???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?z?Y ?�?�-?�?�?? ?�???�?z???�?? ?�?�"?? ???z?�?�?�?? ?�?�??????.
???�?Y "?�?�?�?�" ?�?�?�???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�??. ???�?? ???�?� ?z?�?? ?�?�?� ?�?�?????�?? ?z?�?�?�??, ?�?�?? ?z???�?�??, ?�???�???� "?�?�?�?�" ?�?�?? ?�?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�???s, ?�?�?�?�?? ?�?? ???�?� ???�?? ???�?�?� ???�?�?�???� ?z???� ?�?�???�???�???�??, ???�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?z?�?�?�?�.
"?�?�?�?�" ?�?�?�?�?� ???�???s, ?�?�?�????, ?�?�?�??- ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�????: ???�?�?? ?�?�???? ?�???� ?�?�???�?�?Y,
?z?�?�?� ???�?�???� ?�?�'?�?�?�?? ?�?????z?�?�?�- ?�?�?�???�??, ???�?�?Y ?�?�???� 09, ???�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�???z???�?�???�?? ?�?z???�?�?�??, ?z?�?�???�?� ?�?�?�???? ?�???�?Y ?�?�?? ???�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?�?? ?�?�???z?�?�, ???�?�???z?Y-?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�, ?�?�?�?�?� ???? ???�?�?�?� ?�?????�???�???�?� ?z?????�?�?? ?�?z?????�?? ?z???� ?�?z?????�???�?Ya��

?�?�?z?�?�?Y – ?�?�?�?�, ?�?�?? ?�?�?�???Y ?�?�?� ???�?�'???? ?z?z?�?�?�?? ?z?�?????? ?�?�?�???�?�?Y ?�?? ?�?�????a��
"?�?�?�?�" ?z?�???�?� ???�?? ?z???�, ?�???�???�???�??, ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??.


**
?�?�?�?�???? ?�???? ???�?� ?z?�?�???�?? ???? ?�?????�?�?�?� ?�???�???? ?�???�???�???�???�?� ?�?? ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?�?Y- ?�?�?�?�?�, ???? ???�?�?�?? ???�?�?�???� ?�?? ?�???� ?�?�???�?�?Y ???�???� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�, ?�?�?�?�?� ?�?�?????�?� ?z???�?�?? ???�?�?z?�?� ???�?? ?�???z?� ?�???? ?�?�???�???�?� ?�?? ???�?�?Y ?�?�???� 09 ?�???�?�?�?? ?�?z???�?? ?z?Y ?�?�???�??.

?�???�???� ?�???�?z?� ???�?�???�??,


"?�?�?�?�"

?�???�?�?? ???�?�"?? ????A�?�?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�???? (?????�?? ?z?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�???? "?�?�?�?�" ???� ?�?�?�??")

?�"?? ?�???�?�?�?Y ???�?�"?�, 7 ?�?�?�???� 1967


???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?Y ?�?????�?�?Y ?�?? "?�?�?�?�".???? ???�?� ?�?�???? ?�?�?� (?�???�) A� ???�?�'???? ?�???? ?�?z?� ?�?�???? ?�???� ?�???? "?�?�?�?� ".

?�?�?� ???�?� ???�?� ?�???�?�?�???�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?????z?� ???? ?�???� ???�?�'???? ?�???�?�???�?? ?z?�?�?? ?�?�?????�?z?� ?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?�?z?Y ?�?�?? ?�?�?�?? ???�?Y. ???�?� ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�???� ???? ?�???� ???�?�'???? ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???? ?�?z?� ?z???�?�?? ?�?�???? ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?z?�?? ?�?�???? ?�???????�?s ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?�???�?�???�??.

?z???�?�?�?Y ?�?�?�?z?�?� ?�???�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�?�?�?z??, ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�???????� ?�?z???� ?�-25, ?�?�?�?? 2067 ?�???�?�?�?? ?�?????�?�?z?� ?�???�???� ???�?�?�??.

?z???�?�?�?Y ???? ?�?�?�?? ???? ?�?� ?z?�???? ?�???�?Y ?�???�???� ?�?z?�?�?�?????� ?�?�?�???? ?�?? ?�???�?�?�??.

?�???�?�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�???? "Human Chess". ?�?�?????? ?�?�?z?�?�?�?? ?z?�-12 ?�?�?�?�???? ??-22 ?�?z?????? 1964.

?�???�:A�Howard Liss

?�?�?�??: ?�'?�???�' ???�???�?�

???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?� ?�?�???�???�???�???�?� ?�?? ?�???� ???�?�'???? ?�?????� ?�???Y

?�???�???�?� ?�?�?�?�?�?Y 101

???? ?�?z?�?s ?�???�?�?�?? ?�?????� ?�"?�?�?�?? ?????�?�??":

"?�???� ???�?�'???? ?�???�???�?z?�?�???�?� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?z???� ?�-25

?????� ???�?� ???�?�?�???�?? ???? ?�???� ???�?�'????:

?�???� ???�?�'???? ?�???�?�?� ?�?�?z?? ?�?? ?�?z???�?�??

?�???� ???�?�'???? ?�???�???�?? ?z???�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?z?????�?? ?�?�?z?�

?�???�???�?� ?�?�?�?�?�?Y 101

?????� ???�?� ???? ?�???� ???�?�'????:

???�?? ?�?�?�?z?�?? ?�?? ?�???� ???�?�'????

?�???� ???�?�'???? ?z?�?z???� ?�???�???�?? ???z???� ?�-25

?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?Y ?�?�?�?�???s: ?�?�?????�???�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?Y ?�?�?�?z?�?�?? ?�???�???� ?z?????�?s ?�?�?z?�??A�?�?�?�????

אודות אמנון סטופ

תחומי הענין הספרותיים שלי מאז ילדותי היו מדע בדיוני ופנטזיה, לפני כ-15 שנה גיליתי מחדש את הקומיקס, ומזה כמה שנים אני מתענין במנגה ובאנימה. זכיתי בתואר ד"ר בפיסיקה מאוניברסיטת תל-אביב, בתחום האסטרופיסיקה. מאז שנת 2000 אני עוסק בתחום הסביבה, במסגרת החוג לגאופיסיקה ומדעים פלנטריים באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן, עבדתי במרכז הבינתחומי לחיזוי טכנולוגי שליד אוניברסיטת תל-אביב המתמחה בעתידנות.
הפוסט הזה פורסם בתאריך מדע בדיוני, קומיקס עם התגים , , , . קישור קבוע.

3 תגובות על ?�???� ???�?�?????? ?�?z?�?�?� ?�?�?z?? ?�?????�?� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�

 1. מאת אלי אשד:‏

  בסיפור זה יש אלמנט שמן הסתן "לא היה עובר " בהווה הפוליטיקלי הקורקטי שלנו. זהו האלמנט האנטי פמיניסטי שלו. אי אפשר להתעלם מהאפיון השלילי של המדענית הסופר אינטלקטואלית שהיא גם רוצחת קרת דם וללא סיבה מיוחדת מעבר למחקר מדעי.
  היא מובסת בקלות ביד הגבר בוקי רוג'רס שמתגבר עליה בקלות הודות לאלימותו ועל ידי כך שהוא שובר את "כללי המשחק" שעליהם המדענית שומרת בקפדנות.
  המסר של הסיפור : מקומן של אינטלקטואליות גם אולי בעיקר כאלו שהן שחקניות שחמט מעולות יותר מגברים במקום אחד -בבית הסוהר.

 2. פינגבאק: באק רוג'רס מהמאה ה-20 למאה ה-25 : סדרת הטלוויזיה | המולטי יקום של אלי אשד

 3. מאת אלי אשד:‏

  בסיפור השחמטאי המוכשר ג'ימס הרדווי מספר לבאק שהוא משחק כנגד שחמטאים אחרים במערכת השמש "דרך הדואר" ומעולם לא פנים אל פנים. ההנחה של הקורא היום ב2017 שההתכתבות בדואר היא דרך דואר אי מיילים המועבר באינטרנט על מעולם לעולם ..

  אבל נראה שלא זאת הייתה כוונתו של המחבר ליס.הוא כנראה חשב על דואר ממש דהיינו על מכתבים שמועברים בספינות חלל.
  ספק אם תהיה אי פעם תקשורת כזאת כאשר יווצר קשר אמיתי בין כוכבי לכת בעתיד.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*