Image result for ‫יקום תרבות‬‎

אנו שמחים להודיע כי שלב הגשת הסיפורים עבור  תחרות סיפור  המתח  הטוב של השנה לשנת תשע”ז של המגזין “יקום תרבות” הסתיים.

במערכת התקבלו 60 סיפורים. אלה הועברו ללקטורים, שיבחרו מתוכם את שלושת הסיפורים הזוכים.

פרסום שמות הזוכים וחלוקת הפרסים תתקיים בטקס שייערך בסוף חודש מרץ
2017.
הודעה בדבר המועד המדויק תתפרסם באתר בהמשך.
אנחנו מודים לכל המשתתפים ולכל מי שנטל חלק בתחרות.

כתוב תגובה

הזן את תגובתך!
הזן את שמך כאן